115 milijonov dečkov in moških po svetu poročenih že v otroštvu

115 milijonov dečkov in moških po svetu poročenih že v otroštvu

Na svetu je 765 milijonov otroških ženinov in nevest

UNICEF je danes predstavil svojo prvo poglobljeno analizo o otroških ženinih. V njej razkriva, da je bilo 115 milijonov dečkov in moških po svetu poročenih že v otroštvu, med njimi 23 milijonov že pred 15. letom starosti.

Otroške poroke predstavljajo eno najhujših kršitev otrokovih pravic. Podatki o otroških porokah se sicer največkrat nanašajo na otroške neveste, čeprav otroške poroke vključujejo tudi dečke oziroma tako imenovane otroške ženine, ki pa zaradi pomanjkanja podatkov največkrat ostajajo spregledani.  

UNICEF tako v svoji poglobljeni analizi preučuje otroške ženine v 82 državah sveta in ugotavlja, da so otroške poroke dečkov najpogostejše v Podsaharski Afriki, Latinski Ameriki in na Karibih, v Južni Aziji in pacifiški regiji. 

»Poroka otrokom ukrade otroštvo,« poudarja izvršna direktorica UNICEF-a Henrietta Fore. »Otroški ženini so prisiljeni prevzeti odgovornosti, za katere pogosto še niso pripravljeni. Zgodnje poroke prinašajo zgodnje očetovstvo in s tem dodaten pritisk za vzdrževanje družine, prekinitev izobraževanja in omejitev zaposlitvenih priložnosti.«

Poročilo razkriva, da je največ otroških ženinov v Srednjeafriški republiki (28%), Nikaragvi (19%) in na Madagaskarju (13 %). Po najnovejših ocenah je torej skupno število otroških nevest in otroških ženinov 765 milijonov. V otroške poroke so pogosteje vključena dekleta: 1 od 5 deklet v starosti med 20 in 24 let je bila poročena pred 18. rojstnim dnem v primerjavi z 1 od 30 dečkov. Sicer pa so v otroške poroke ne glede na spol najpogosteje vključeni otroci iz najrevnejših družin, iz podeželja in brez izobrazbe. 

»Letos obeležujemo 30. obletnico sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah. Otroške poroke so v nasprotju s pravicami otrok, določenimi v konvenciji,« poudarja Forova. »Z nadaljnjimi raziskavami, naložbami in opolnomočenjem lahko končamo to kršitev otrokovih pravic.«