Nujno potrebna zaščita pravic otrok tujih borcev, ki so obtičali v Siriji in Iraku

Izjava izvršne direktorice UNICEF-a Henriette Fore

»Na tisoče otrok, ki so se v času spopadov rodili tujim borcem, životari v taboriščih, centrih za pridržanje ali sirotišnicah v Siriji, Iraku in drugod. Ti otroci so med najbolj ranljivimi na svetu. Živijo v nemogočih razmerah, ki ogrožajo njihovo zdravje, dobrobit in varnost. Odraščajo ob pomanjkanju družinske podpore: večina jih je obtičala z materami ali drugimi skrbniki, mnogi pa so popolnoma sami.

Ti otroci so »dvakrat zavrnjeni« - stigmatizirani s strani svojih skupnosti in zavrnjeni s strani svojih vlad. Soočajo se z velikimi pravnimi, logističnimi in političnimi ovirami pri dostopu do osnovnih življenjskih storitev ali vračanju v države izvora.

UNICEF ocenjuje, da je samo v Siriji blizu 29.000 takšnih otrok, večina jih je mlajših od 12 let. Približno 20.000 otrok je iz Iraka, več kot 9.000 pa iz približno 60 drugih držav. V Iraku je po ocenah še 1000 otrok tujih borcev.

Večina teh otrok se je rodila na konfliktnih območjih, pod nadzorom islamske države v Iraku in Levantu, ali pa so potovali s starši. Ostali - večinoma fantje - so bili prisiljeni sodelovati z oboroženim skupinam ali pa so to morali storiti, da bi zagotovili lastno preživetje. Vsi so žrtve izjemno tragičnih okoliščin in hudih kršitev njihovih pravic. Potrebno jih je obravnavati kot otroke ter zagotoviti posebno skrb in zaščito.

Čeprav je pravica vsake suverene države, da zaščiti svoje interese nacionalne varnosti, UNICEF poziva države članice, naj tudi v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah izpolnijo svoje obveznosti za zaščito vseh, ki so mlajši od 18 let. To vključuje otroke, ki so povezani z oboroženimi skupinami na svojem ozemlju ali v tujini. Vključuje tudi otroke, ki so državljani teh držav članic ali so rojeni njihovim državljanom.

UNICEF še zlasti poziva države članice, naj:

otrokom, ki so njihovi državljani ali rojeni njihovim državljanom, zagotovijo civilno dokumentacijo;

preprečijo, da bi bili ti otroci brez državljanstva ali da bi postali brez državljanstva; 

podprejo varno, dostojno in prostovoljno vrnitev otrok in ponovno vključitev v izvorne države;

zagotovijo v primeru pridržanja otrok, da je pripor ukrep v skrajni sili in omejen na najkrajši čas;

za otroke, ki so obtoženi kaznivih dejanj, poskrbijo, da bodo uporabljeni mednarodno priznani standardi za pošteno sojenje in mladoletniško pravosodje.

Te otroke je potrebno obravnavati predvsem kot žrtve in ne kot storilce. Vsaka odločitev v zvezi z njimi, vključno z vračanjem, mora upoštevati najboljšo korist vsakega otroka in biti v celoti skladna z mednarodnimi pravnimi standardi.

UNICEF tesno sodeluje s številnimi partnerji, vključno z državami članicami, mednarodnimi organizacijami in drugimi deli Združenih narodov, da bi pomagal zagotoviti usklajen pristop k temu problemu.

Doslej je bil vrnjen le del otrok. Za države, ki so zaprosile za podporo UNICEF-a, so naše ekipe olajšale vrnitev več kot 270 otrok. Ta podpora je vključevala povezovanje z ministrstvi in konzularnimi predstavniki, zagotavljanje pravne pomoči, spremljanje otrok v njihove države in pomoč pri njihovi ponovni vključitvi v njihove razširjene družine in skupnosti.

Toda za več tisoč otrok, ki še vedno ostajajo v nemogočih razmerah v Siriji, Iraku in drugod, bi morala mednarodna skupnost storiti veliko več, da jih zaščiti, meni UNICEF.

UNICEF ostaja resno zaskrbljen zaradi trpljenja več tisoč sirskih in iraških otrok, ki so v svojih državah živeli pod nadzorom islamske države in so še vedno ogroženi. Tudi za te otroke bi moralo biti pridržanje samo ukrep v skrajni sili in mednarodni standardi za pravno varstvo mladoletnikov uveljavljeni. Pravice vseh otrok, ki so jih prizadeli konflikti v Siriji in Iraku, bi morale biti spoštovane v vsakem trenutku in v vseh okoliščinah.«