UNICEF in UNHCR pozivata Evropo, da odpravi apatridnost otrok

UNICEF in UNHCR pozivata Evropo, da odpravi apatridnost otrok

UNICEF in Agencija Združenih narodov za begunce (UNHCR) pozivata države in regionalne organizacije, naj sprejmejo nujne ukrepe in zagotovijo, da se noben otrok ne rodi ali ostane brez državljanstva (apatrid) v Evropi.

Čeprav ni natančnih podatkov o skupnem številu otrok brez državljanstva, ocene kažejo, da je v Evropi brez državljanstva več kot pol milijona ljudi.

Skupno število otrok, ki iščejo azil v Evropi, se je od leta 2010 povečalo in v letu 2015 in 2016 doseglo vrhunec. Hkrati se je povečalo tudi število otrok, ki so opredeljeni kot »brez državljanstva«. V letu 2017 je bilo registriranih približno 2.100 otrok brez državljanstva, kar je štirikrat več kot leta 2010.

Otroci brez državljanstva imajo omejen dostop do osnovnih pravic in storitev, kot so izobraževanje in zdravstveno varstvo, ter se pogosto soočajo z diskriminacijo, ki lahko traja vse življenje. Pomanjkanje uradnih dokumentov lahko poveča tveganja, da so otroci žrtve nasilja, zlorab in trgovine z ljudmi, ter možnosti, da bodo skupaj z družinami aretirani in pridržani. 

»Otroci brez državljanstva imajo številne ovire že na začetku življenja. Tako kot vsi mi lahko sicer sanjajo in upajo, vendar pravne ovire, s katerimi se soočajo, pogosto pomenijo, da so njihove sanje razblinjene še preden odrastejo, njihov potencial pa neuresničen,« je dejala Pascale Moreau, direktorica Urada za Evropo pri UNHCR. 

Najbolj ranljive so 3 skupine otrok:  

Otroci, ki se rodijo brez državljanstva v Evropi. Med njimi so otroci, ki ne morejo podedovati državljanstva svojih staršev zaradi diskriminacije na podlagi spola in vrzeli v zakonih o državljanstvu, in otroci, ki so brez državljanstva, ker so tudi njihovi starši.

Otroci, ki so rojeni v Evropi, vendar njihova rojstva niso registrirana, vključno z otroki iz ranljivih manjšin, kot so Romi.

Otroci iz držav z znanimi skupinami prebivalstva brez državljanstva, ki prihajajo v Evropo kot begunci in prosilci za azil.

»Vsak otrok ima pravico do imena in državljanstva,« je dejala Afshan Khan, regionalna direktorica UNICEF-a za Evropo in Srednjo Azijo, in posebna koordinatorka za begunce in migrante v Evropi. »Vlade so odgovorne za sprejemanje zaščitnih ukrepov, ki preprečujejo, da bi se otrok rodil brez državljanstva, kot tudi za zagotavljanje pravne pomoči in podpore vsem otrokom brez državljanstva, da bi jim bila uresničena pravica do državljanstva.«

Za učinkovitejše reševanje problema otrok brez državljanstva v Evropi UNICEF in UNHCR predlagata niz enostavnih, učinkovitih in trajnostnih ukrepov. Potrebno je:

zagotoviti, da je vsak otrok begunec ali migrant brez državljanstva ustrezno identificiran in zaščiten ob prihodu v Evropo;

poenostaviti postopke, ki otrokom brez državljanstva omogočajo, da čim prej pridobijo državljanstvo;

sprejeti ali spremeniti zakonodajo, ki bi zagotovila državljanstvo tudi otrokom, rojenim v državi, ki bi bili sicer brez državljanstva. 

Medtem ko je stopnja registracije rojstev v Evropi visoka, pa lahko ozaveščevalne kampanje, namenjene družinam z največjim tveganjem za apatridnost pomagajo pri identifikaciji neregistriranih otrok in v postopkih registracije.

Zagotovitev pravne identitete vsem s pomočjo registracije rojstev je eden od ciljev Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. UNICEF si prizadeva zagotoviti, da so vsi otroci registrirani ob rojstvu, medtem ko je cilj kampanje UNHCR #IBelong do leta 2024 odpraviti apatridnost, ki prizadene milijone ljudi po vsem svetu.