Vsako leto je v poroko prisiljenih 12 milijonov deklic na svetu

Vsako leto je v poroko prisiljenih 12 milijonov deklic na svetu

Valentinovo je za mnoge dan ljubezni, za milijone deklic po svetu pa konec otroštva

UNICEF pred valentinovim opozarja, da je v poroko vsako leto prisiljenih 12 milijonov deklic na svetu. To je 12 milijonov deklic, ki so oropane otroštva in sanj. To pomeni 12 milijonov izgubljenih vodij, učiteljic, športnic in umetnic, ki niso imele možnosti, da bi uresničile svoj potencial.

»Za mnoge je Valentinovo dan, povezan z ljubeznijo, cvetjem in zaroko,« je povedala Henrietta Fore, izvršna direktorica UNICEF-a. »Za milijone deklet po svetu pa poroka ni izbira, temveč neželen konec njihovega otroštva in prihodnosti. Rešitev je preprosta: prepoved otroških otrok, naložbe v izobraževanje in opolnomočenje mladih, družin in skupnosti, da bi dosegli pozitivne spremembe. Šele takrat bomo lahko končali to uničujočo prakso in do leta 2030 rešili 150 milijonov ogroženih deklet.«

Kadar je deklica prisiljena v poroko v času otroštva, ima to zanjo posledice za vse življenje. Njene možnosti za dokončanje šolanja se zmanjšajo, medtem ko se tveganje za doživljanje nasilja v družini poveča. Bolj verjetno je, da bo zanosila v najstniških letih, ko je tveganje za smrt zaradi zapletov med nosečnostjo ali porodom bistveno večje kot pri ženskah, starejših od 20 let. Otroške poroke imajo tudi negativne družbene posledice in povečujejo tveganje, da se medgeneracijski cikli revščine ohranjajo.


UNICEF poudarja, da se razširjenost otroških porok se na globalni ravni sicer zmanjšuje, vendar je napredek v številnih predelih sveta še vedno prepočasen. 

10 UNICEF-ovih dejstev o otroških porokah:

1. Ocene kažejo, da je danes na svetu 650 milijonov deklic in žensk, ki so bile prisiljene v poroko pred 18. letom.

2. Vsako leto je približno 12 milijonov deklic na svetu prisiljenih v otroške poroke. 

3. V Južni Aziji živi največ otroških nevest – 285 milijonov oziroma 44 odstotkov vseh otroških nevest na svetu, sledi Podsaharska Afrika - 115 milijonov ali 18 odstotkov.

4. Razširjenost otroških porok se na globalni ravni zmanjšuje. V zadnjem desetletju se je delež žensk, ki so bile poročene v otroštvu, zmanjšal za 15 odstotkov - preprečenih je bilo približno 25 milijonov otroških porok. Zmanjšanje je posledica izboljšanja izobrazbe deklet, vladnih naložb v programe za mladostnice in ozaveščanja javnosti o nezakonitosti otroških porok in škodi, ki jo povzročajo.

5. V Južni Aziji se je tveganje za otroške poroke zmanjšalo za več kot tretjino - s skoraj 50 odstotkov pred desetimi leti na 30 odstotkov danes, predvsem zaradi zmanjševanja razširjenosti otroških porok v Indiji.

6. Največji delež otroških porok se vse bolj preusmerja iz Južne Azije v Podsaharsko Afriko, predvsem zaradi počasnejšega napredka in vse večjega števila prebivalstva. Od nedavnih otroških porok, se je skoraj 1 od 3 zgodila v Podsaharski Afriki, v primerjavi z 1 od 7 pred 25. leti.

7. V Latinski Ameriki in na Karibih ni vidnega napredka, saj so ravni otroških porok enake kot so bile pred 25 leti.

8. Otroške poroke se dogajajo tudi v razvitih državah. V Združenih državah Amerike ima večina zveznih držav zakonsko izjemo, ki omogoča, da se otroci lahko poročijo pred 18. letom. Od leta 2017 so v Evropski uniji le štiri države, ki ne dopuščajo nobene izjeme od najnižje starosti - 18 let za poroko.

9. Poroke v otroštvu imajo posledice na številnih področjih življenja deklet. V Etiopiji, na primer, je večina mladih žensk, ki so se poročile v otroštvu, rodila pred svojim 20. rojstnim dnem, obenem pa je bilo manj verjetno, da so bile med nosečnostjo in porodom deležne ustrezne nege. Poleg tega je verjetnost, da poročene deklice v Etiopiji ne hodijo v šolo trikrat večja v primerjavi z njihovimi vrstnicami, ki niso poročene.

10. Za izkoreninjenje otroških porok do leta 2030, kot je določeno v Agendi za trajnostni razvoj, bi moral biti globalni napredek 12-krat hitrejši od stopnje, ki je bila zabeležena v zadnjem desetletju.