Otroci in mladostniki na begu poročajo o hudi prikrajšanosti na migracijskih poteh

Otroci in mladostniki na begu poročajo o hudi prikrajšanosti na migracijskih poteh

Pred mednarodnim vrhom o Globalnem dogovoru OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah v Marakešu, je UNICEF je objavil rezultate ankete, ki je bila izvedena med skoraj 4 tisoč otroki in mladostniki na begu.

Več kot polovica sodelujočih v anketi, ki jo je UNICEF izvedel med skoraj 4 tisoč begunci in migranti, starimi med 14 in 24 let, je poročalo o tem, da so bili primorani zapustiti svoje domove, 44 odstotkov med njimi jih je na pot odšlo brez spremstva odraslih.

Poročilo »Pravica biti slišan: Zgodbe otrok in mladostnikov na begu« omogoča vpogled v zaskrbljujočo resničnost, izzive ter prikrajšanosti, s katerimi se srečujejo mladi begunci in migranti na poti k iskanju varnosti in boljšega življenja.

Poročilo temelji na analizi pričevanj in informacij, zbranih v zadnjih treh mesecih s pomočjo spletne ankete, v kateri je sodelovalo skoraj 4 tisoč otrok in mladostnikov, ki se samo-identificirajo kot begunci in migranti. Rezultati ankete kažejo na velike vrzeli v sistemu zagotavljanja podpore in storitev do katerih lahko dostopajo otroci in mladostniki na begu.

»Medtem ko se politiki prepirajo o migracijah, nam 4 tisoč otrok mladostnikov na begu sporoča, da potrebujejo več pomoči in podpore,« je povedal Laurence Chandy, odgovorni za zbiranje podatkov, raziskovanje in oblikovanje javnih politik na UNICEF-u. »Na nas je, da pozorneje prisluhnemo tem otrokom ter sodelujemo s tistimi, katerih življenja so v negotovosti. Kot kažejo rezultati ankete, nas lahko otroci na begu naučijo veliko o tem, kakšne so njihove potrebe in ranljivosti, le prisluhniti jim moramo.«

Skoraj 90 odstotkov sodelujočih v anketi prihaja iz afriških, azijskih in evropskih držav. Na vprašanja so odgovarjali tako otroci in mladostniki iz držav od koder prihajajo migranti in begunci - kot sta Sirija ali Ukrajina – kot tisti iz držav gostiteljic, kot so Nemčija, Turčija ali Uganda. Čeprav anketa ne odseva izkušenj vseh mladih beguncev in migrantov, omogoča otrokom in mladostnikom na begu priložnost, da ubesedijo svoje skrbi ter priložnost, da je njihov glas slišan.

UNICEF je rezultate ankete objavil nekaj dni pred medvladno konferenco o Globalnem dogovoru OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki bo potekala v Maroku in kjer bodo svetovni voditelji formalno sprejeli Globalni dogovor OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, prvi medvladni sporazum o enotnem pristopu k obravnavi različnih vidikov migracij. Z objavo rezultatov ankete želimo pomagati svetovnim voditeljem ter drugim udeležencem konference v Marakešu, da bolje razumejo vpliv migracijskih politik na otroke.

»Migracije so neizogibne, a ni potrebno, da je neizogibna tudi izpostavljenost nevarnostim in diskriminaciji, ki jo izkušajo otroci na begu,« je povedal Chandy. »Države imajo priložnost zagotavljati varne migracije. Zaveze in ukrepi, ki jih predlaga Globalni dogovor – vključno z upoštevanjem načela najboljše koristi otrok v vsakem trenutku ter vključevanjem otrok beguncev in migrantov v nacionalne sisteme varstva in zaščite otrok, so tako praktični kot izvedljivi. Globalni dogovor je »priročnik za uporabo« za lokalne skupnosti in državne institucije o dobrih praksah in pristopih v korist otrok na begu.«

Nekateri ključni izsledki ankete:

  • 57 odstotkov sodelujočih otrok in mladostnikov je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove in države.
  • 44 odstotkov sodelujočih otrok in mladostnikov v anketi je svoje domove zapustilo samih, brez spremstva odraslih.
  • 58 odstotkov sodelujočih otrok v anketi je poročalo o tem, da je izgubilo vsaj eno leto šolanja.
  • 49 odstotkov sodelujočih je poročalo o tem, da ni imelo dostopa do zdravniške oskrbe, ko so jo potrebovali.
  • 38 odstotkov sodelujočih ni prejelo nikakršne oblike pomoči – niti s strani družine, niti prijateljev ali institucij.

UNICEF še naprej poziva vlade držav, od koder prihajajo otroci in mladostniki na begu, vlade tranzitnih držav ter vlade ciljnih držav k prednostni obravnavi otrok ter upoštevanju načela največje koristi otroka pri oblikovanju in rabi migracijskih politik in postopkov, k ohranjanju enotnosti družin, k odpravi praks pridržanja otrok in družin ter doslednemu upoštevanju načela nevračanja (non-refoulment).

Rezultati ankete so pokazali, da obstaja še veliko prostora za izboljšave. Čas je, da besede pretvorimo v dejanja - z zagotavljanjem ustreznih naložb, potrebnih za zagotavljanje varstva in zaščite otrok na begu ter uresničevanja njihovih pravic. UNICEF poziva k:

  • Zagotavljanju dostopa do temeljnih storitev, kot je izobraževanje in zdravstveno varstvo, vsem otrokom beguncem in migrantom.
  • Krepitvi čezmejnega sodelovanja s ciljem zaščite otrokovih pravic ter zagotavljanjem podpore otrokom na begu v vsaki fazi njihovega potovanja. 
  • Zagotavljanju naložb v zbiranje in analizo razčlenjenih podatkov o poteku poti ter blaginji otrok in mladostnikov na begu.
  • Sistematičnemu vključevanju otrok in mladostnikov na begu ter redefiniranje njihove vloge v vlogo aktivnih deležnikov. Poslušanje ni dovolj; otrokom in mladostnikom je potrebno zagotoviti priložnost, da so slišani in tudi upoštevani.