Unicef Slovenija pozdravlja odločitev Vlade RS, da podpre dogovor ZN o migracijah

UNICEF Slovenija pozdravlja odločitev Vlade RS, da podpre Globalni dogovor OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki predstavlja pomemben mejnik pri zagotavljanju varstva in zaščite najranljivejših otrok.

Globalni dogovor ZN o migracijah je rezultat 18 mesečnih posvetovanj in pogajanj med različnimi deležniki in predstavlja pomemben mejnik pri zagotavljanju varstva in zaščite otrok v celotnem procesu migracijskega cikla, predvsem pa postavlja poenotene smernice glede varstva otrokovih pravic v različnih postopkih upravljanja migracij.

Na UNICEF-u Slovenija smo si vseskozi prizadevali za sprejem globalnega dogovora OZN o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki predstavlja pomemben mejnik pri zagotavljanju varstva in zaščite otrok v celotnem procesu migracijskega cikla, predvsem pa postavlja poenotene smernice glede varstva otrokovih pravic v različnih postopkih upravljanja migracij.

Migracije so globalni pojav, ki ga države ne morejo obravnavati v osami, zato države s sprejemom globalnega dogovora stopajo v smeri prepoznavanja pomembnosti skupne obravnave migracij, kjer je potrebno posebno pozornost namenjati najbolj ranljivim skupinam in še posebej otrokom.