Z virusom HIV se vsak dan okuži približno 700 mladostnikov na svetu

Z virusom HIV se vsak dan okuži približno 700 mladostnikov na svetu

UNICEF poziva k takojšnji okrepitvi programov zdravljenja in preprečevanja okužb mladostnikov

Bliža se svetovni dan boja proti aidsu. Glede na aktualne trende in napovedi naj bi do leta 2030 zaradi aidsa umrlo 360.000 mladostnikov. To pomeni 76 mladostnikov vsak dan, v kolikor ne bo povečanih vlaganj v preprečevanje okužb s HIV, testiranja in programe zdravljenja, opozarja UNICEF v najnovejšem poročilu. 

UNICEF-ovo poročilo Otroci, HIV in aids: Svet leta 2030, ugotavlja, da bo na podlagi projekcij prebivalstva in sedanjih trendov število otrok in mladih, starih do 19 let, okuženih z virusom HIV, leta 2030 približno 270.000, kar pomeni zmanjšanje za tretjino glede na trenutno stanje. Število otrok in mladostnikov, ki umrejo zaradi vzrokov, povezanih z aidsom, naj bi upadlo, s sedanjih 119.000 na 56.000 leta 2030.

Toda trend zmanjševanja je prepočasen, zlasti med mladostniki. Poročilo navaja, da se bo do leta 2030 število novih okužb z virusom HIV med otroki v prvem desetletju življenja zmanjšalo za polovico, število novih okužb med mladostniki, starimi od 10 do 19 let, pa bo upadlo le za 29 odstotkov. Po napovedih naj bi se smrti, povezane z aidsom, zmanjšale za 57 odstotkov med otroki, mlajšimi od 14 let, v primerjavi s 35-odstotnim zmanjšanjem med mladostniki, starimi od 15 do 19 let.

»Poročilo jasno opozarja, da svet močno zaostaja za ciljem, skladno s katerim naj bi do leta 2030 izkoreninili aids med otroki in mladostniki,« je dejala Henrietta Fore, izvršna direktorica UNICEF-a. »Programi za preprečevanje prenosa virusa HIV z mater na dojenčke so učinkoviti, vendar niso dovolj, medtem ko programi za zdravljenje okužb in preprečevanje širjenja med starejšimi otroki niso niti blizu ciljem, ki naj bi jih dosegli.«

UNICEF ocenjuje, da se na svetu vsak dan z virusom HIV okuži približno 700 mladostnikov, starih od 10 do 19 let, oziroma eden vsaki dve minuti. Kot navaja poročilo bo do leta 2030 število novih okužb z virusom HIV med otroki v prvem desetletju življenja upadlo za polovico, nove okužbe med mladostniki, starimi od 10 do 19 let, pa se bodo zmanjšale le za 29 odstotkov.

Poročilo ugotavlja tudi:  

Leta 2030 bo približno 1,9 milijona otrok in mladostnikov živelo z virusom HIV, največ v Vzhodni in Južni Afriki (1,1 milijona), sledijo Zahodna in Centralna Afrika (571.000), Latinska Amerika in Karibi (84.000).

V tem trenutku je na svetu 3 milijone otrok in mladostnikov okuženih z virusom HIV, več kot polovica jih je v Vzhodni in Južni Afriki;

Glede na napovedi se bo zmanjšanje števila okuženih z virusom HIV, starih od 0 do 19 let, razlikovalo tudi po regijah, pri čemer je največji upad do 2030 predviden v Južni Aziji (približno 50 odstotkov) in Vzhodni ter Južni Afriki (40 odstotkov). Žal naj bi se to število  zmanjšalo le za 24 odstotkov v Centralni in Zahodni Afriki, ki je na drugem mestu po številu okuženih mladih.

V zvezi z odzivom na HIV poročilo opozarja na dve veliki pomanjkljivosti za otroke in mladostnike: počasen napredek pri preprečevanju okužb z virusom HIV med majhnimi otroki in neuspešna obravnava strukturnih in vedenjskih vzrokov epidemije aidsa. Številni otroci in mladostniki namreč ne vedo, da so okuženi s HIV, med okuženimi, vključenimi v zdravljenje, pa jih le majhen delež redno jemlje zdravila.

Za manjšanje omenjenih vrzeli poročilo priporoča številne pristope in ukrepe, ki jih podpira UNICEF, vključno s testiranji v družinah, kar bi pripomoglo k diagnosticiranju virusa HIV pri otrocih in zdravljenju; bolj razširjeno rabo diagnostičnih tehnologij za zgodnejše odkrivanje okužb pri novorojenčkih; spodbujanjem uporabe digitalnih platform za boljšo ozaveščenost o aidsu med mladostniki in storitvami, ki so prilagojene mladostnikom.

»Ne moremo osvojiti bitke z virusom HIV, če ne bomo pospešili napredka pri preprečevanju prenosa okužbe na naslednjo generacijo,« poudarja Forova. »Ohraniti moramo napredek za deklice in dečke, ki je bil dosežen v zadnjem desetletju, ga nadgraditi ter pospešiti. Da bi lahko to uresničili, moramo uporabljati inovativne načine za doseganje najbolj ranljivih in ogroženih mladih ljudi.«