Vsakih 5 sekund na svetu umre otrok, mlajši od 15 let

Vsakih 5 sekund na svetu umre otrok, mlajši od 15 let

Dosežen velik napredek pri zniževanju umrljivosti otrok, toda izzivi ostajajo

V letu 2017 je na svetu umrlo približno 6,3 milijona otrok, mlajših od 15 let, oziroma en otrok vsakih pet sekund. Večinoma so umrli zaradi vzrokov, ki bi jih bilo mogoče preprečiti, razkriva poročilo Stopnje in trendi v umrljivosti otrok 2018, ki so ga danes predstavili UNICEF, Svetovna zdravstvena organizacija, Oddelek za prebivalstvo Združenih narodov in Skupina Svetovne banke. 

Velika večina teh smrti - 5,4 milijona - se zgodi v prvih petih letih življenja, pri čemer novorojenčki predstavljajo približno polovico omenjenih smrti.

»Brez takojšnjega ukrepanja bo do leta 2030 umrlo 56 milijonov otrok, mlajših od pet let, med njimi polovica novorojenčkov,« opozarja Laurence Chandy, UNICEF-ov direktor za področje podatkov, raziskav in politik. »Od leta 1990 smo dosegli izjemen napredek pri reševanju otroških življenj, vendar milijoni otrok še vedno umirajo zaradi tega, kdo so in kje se rodijo. S preprostimi rešitvami, kot so zdravila, čista pitna voda, elektrika in cepiva, lahko rešimo več še življenj.«

Polovico vseh smrti otrok, mlajših od pet let, se je v letu 2017 zgodilo v Podsaharski Afriki in 30 odstotkov v Južni Aziji. V Podsaharski Afriki je 1 od 13 otrok umrl pred petim rojstnim dnem, v državah z visokimi prihodki pa 1 od 185 otrok.  

»Milijoni otrok ne bi smeli umirati zaradi pomanjkanja čiste pitne vode, sanitarij, ustrezne hrane in osnovne zdravstvene oskrbe,« poudarja dr. Princess Nono Simelela, pomočnica direktorja za zdravje družin, žensk in otrok pri Svetovni zdravstveni organizaciji. »Na prednostno mesto moramo postaviti univerzalen dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe za vsakega otroka, še posebej ob rojstvu in v prvih letih življenja, da bi jim omogočili preživetje in kakovosten razvoj.«

Večina otrok, mlajših od 5 let, umre zaradi preprečljivih vzrokov, kot so zapleti ob porodu, pljučnica, driska, neonatalna sepsa in malarija. Za primerjavo: med otroki, starimi od 5 do 14 let, postanejo poškodbe (utopitev, prometne poškodbe) najpogostejši vzrok smrti. V tej starostni skupini obstajajo tudi razlike med regijami, pri čemer je tveganje za smrt otroka v Podsaharski Afriki 15-krat večje kot v Evropi.

»Več kot šest milijonov otrok, ki umre pred petnajstim rojstnim dnevom, je nekaj, kar je nedopustno,« je povedal Timothy Evans, direktor in vodja globalne prakse na področju zdravja, prehrane in populacije v skupini Svetovne banke. »Izkoreninjenje smrti, ki jih je mogoče preprečiti, in vlaganje v zdravje mladih, je temeljna podlaga za ustvarjanje človeškega kapitala držav, ki bo spodbudila prihodnjo rast in blaginjo.«

Povsod po svetu je najbolj tvegano obdobje za preživetje otrok prvi mesec življenja. V 2017 je 2,5 milijona novorojenčkov umrlo v prvem mesecu po rojstvu. Tveganje za smrt novorojenčka v Podsaharski Afriki ali Južni Aziji je bilo 9-krat višje kot v državah z visokimi prihodki. Napredek pri zmanjševanju umrljivosti novorojenčkov je od leta 1990 počasnejši in manjši kot pri otrocih, mlajših od pet let. 

Razlike in odstopanja, povezana z umrljivostjo otrok, se pojavljajo tudi znotraj držav. Stopnja umrljivosti otrok, mlajših od pet let, je na podeželskih območjih v povprečju za 50 odstotkov višja kot pri otrocih v urbanih območjih. Poleg tega je za otroke, ki so rojeni materam brez izobrazbe, več kot dvakrat bolj verjetno, da bodo umrli pred dopolnjenim petim letom, v primerjavi z otroki, ki so rojeni materam s srednješolsko ali višjo izobrazbo.

Kljub omenjenim izzivom pa vsako leto po svetu umre manj otrok. Število otrok, ki so umrli pred petim letom, se je občutno zmanjšalo in sicer z 12,6 milijona leta 1990 na 5,4 milijona leta 2017. Število smrti pri starejših otrocih, starih od 5 do 14 let, se je v istem obdobju zmanjšalo z 1,7 milijona na manj kot milijon.

»Najnovejše poročilo poudarja izjemen napredek, ki je bil dosežen od leta 1990 na področju zmanjševanja umrljivosti otrok in mladih,« je dejal podsekretar ZN za ekonomske in socialne zadeve Liu Zhenmin. »Zmanjševanje neenakosti z zagotavljanjem podpore najbolj ranljivim novorojenčkom, otrokom in materam je ključnega pomena za doseganje 3. cilja trajnostnega razvoja, usmerjenega v preprečevanje smrti novorojenčkov in otrok ter zagotavljanje, da noben otrok ni pozabljen ali spregledan«.