44 % učencev v Sloveniji vpletenih v medvrstniško nasilje v šoli ali okolici

44 % učencev v Sloveniji vpletenih v medvrstniško nasilje v šoli ali okolici

UNICEF predstavil mednarodno poročilo o nasilju v šolah

UNICEF v najnovejšem mednarodnem poročilu o nasilju v šolah opozarja, da je polovica vseh mladostnikov na svetu, starih od 13 do 15 let, oziroma 150 milijonov že bila vpletena v medvrstniško nasilje v šoli ali njeni okolici. Podatki za Slovenijo razkrivajo, da je bilo 44 % učencev, starih od 13 do 15 let, v šoli vsaj enkrat ustrahovanih in/ali vpletenih v pretep v preteklem letu.* Otroci, ki se znajdejo v stiski, lahko pomoč poiščejo v več kot 700 UNICEF-ovih Varnih točkah po vsej Sloveniji, vse dni v letu. 

Mednarodno poročilo Vsak dan na urniku: odpravimo nasilje v šolah  opozarja, da je nasilje – merjeno kot število otrok, ki pravijo, da so bili ustrahovani v zadnjem mesecu ali bili vključeni v pretep v preteklem letu – pogost spremljevalec izobraževanja mladih po vsem svetu. Negativno vpliva na učenje in dobrobit učencev tako v razvitih državah kot tudi v državah v razvoju. 

»Izobraževanje je ključnega pomena pri gradnji miru v družbi, toda za milijone otrok po vsem svetu šole niso varne«, je dejala izvršna direktorica UNICEF-a Henrietta H. Fore. »Učenci so vsakodnevno izpostavljeni nevarnostim, kot so pretepanja, ustrahovanje med vrstniki in na spletu, telesno kaznovanje, spolno nadlegovanje, nasilje z orožjem in pritiski, da se pridružijo tolpam. Kratkoročno ima to uničujoč vpliv na njihovo učenje, dolgoročno pa lahko vodi v depresije, tesnobe in celo samomore. Nasilje je lekcija, ki je ne bi smel izkusiti noben otrok, saj za vedno zaznamuje njegovo življenje.«


Poročilo navaja različne načine, kako se učenci soočajo z nasiljem v šoli in njeni okolici. UNICEF-ovi podatki razkrivajo: 

Približno 1 od 3 mladostnikov na svetu, starih med 13 in 15 let, je deležen ustrahovanja in pretepanja. 
 

3 od 10 šolarjev v 39 državah Evrope in Severne Amerike priznavajo, da ustrahujejo svoje vrstnike. 

Skoraj 750 milijonov šoloobveznih otrok živi v državah, kjer telesno kaznovanje v šoli ni popolnoma prepovedano. 

V 2017 je bilo 396 vojaških napadov na šole v DR Kongo, 26 v Južnem Sudanu, 67 v Siriji in 20 v Jemnu.

Dekleta in fantje so enako izpostavljeni ustrahovanju, vendar so dekleta pogosteje žrtve psiholoških oblik ustrahovanja, fantje pa so bolj izpostavljeni fizičnemu nasilju in grožnjam. 

Podatki za Slovenijo: Izsledki mednarodne raziskave HBSC iz leta 2014 kažejo, da je bilo 44 % učencev, starih od 13 do 15 let, v šoli vsaj enkrat ustrahovanih v preteklih mesecih in/ali vpletenih v pretep v preteklem letu.

Poročilo je bilo predstavljeno v okviru UNICEF-ove globalne kampanje proti nasilju #ENDviolence. Opozarja, da nasilje v šolah z uporabo orožja, kot so noži in pištole, še naprej terjajo življenja. Poudarja tudi, da se v vse bolj digitalnem svetu ustrahovanje seli na splet in socialna omrežja. 

Za izkoreninjenje nasilja v šolah UNICEF in partnerji pozivajo k nujnim ukrepom na naslednjih področjih:

Priprava in izvajanje ukrepov za zaščito otrok pred nasiljem v šolah.
Krepitev ukrepov za preprečevanje nasilja in odziv nanj v šolah. 
Poziv posameznikom in skupnostim, da se pridružijo otrokom in jih podprejo, ko govorijo o nasilju, ter si prizadevajo spremeniti kulturo v šoli in skupnosti.
Učinkovitejša in ciljno usmerjena vlaganja v preizkušene ukrepe, ki učencem in šolam pomagajo pri zagotavljanju varnosti.
Zbiranje bolj razčlenjenih podatkov o nasilju nad otroki v šoli in okolici ter izmenjava informacij o ukrepih, ki delujejo. 

UNICEF spodbuja mlade po vsem svetu, da prispevajo svoj glas za izkoreninjenje nasilja v šolah in okoli njih ter delijo, kako pri tem sodelujejo in katere ukrepe pri tem uporabljajo. Več: https://uni.cf/end-violence. Več o kampanji #ENDviolence si lahko preberete tukaj

*Viri podatkov  

UNICEF-ovo poročilo zajema podatke o medvrstniškem nasilju v šoli in okolici za 122 držav iz raziskav Global School-based Student Health Surveys (GSHS) in raziskave Health Behaviour in School-Aged Children HBSC. V slednji so zajeti tudi podatki za Slovenijo.

Mednarodna raziskava Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) ali Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju, ki poteka v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO), je že več kot 25 let pomemben vir za razumevanje mladostnikovega zdravja, z zdravjem povezanih vedenj in socialnega konteksta. Ugotovitve raziskave uporablja SZO in številni drugi, kot tudi UNICEF, za informiranje politike in prakse v evropskih državah in širše za izboljšanje zdravja in življenja milijonov mladostnikov.


 

UNICEF-ove Varne točke za pomoč otrokom na voljo vse dni v letu 

Ob začetku šolskega leta želi UNICEF Slovenija spomniti mlade, da se lahko po pomoč ob stiski ali težavah skozi vse leto zatečejo v Varne točke, ki so namenjene prav njim. 

Kaj so Varne točke? Gre za posebej označene javne prostore kot so mladinski centri, policijske postaje, lekarne, knjižnice, zavarovalnice, banke, cvetličarne, trgovine itd., ki prostovoljno nudijo pomoč otrokom in mladim v stiski. V njih deluje skupaj že več kot 1.300 posebej za ta namen usposobljenih prostovoljcev, ki otrokom in mladim priskočijo na pomoč, če so se ti npr. izgubili, jim grozijo vrstniki, ne morejo priti domov oziroma bi želeli priti v stik s starši …

Kje so Varne točke? Varne točke najdemo v 76 krajih po vsej Sloveniji več kot 700 jih je. Seznam Varnih točk je na voljo tukaj.

Kako prepoznaš Varno točko? UNICEF-ove Varne točke lahko prepoznamo po posebni nalepki, smejoči se hišici, ki je nameščena na vidno mesto ob vhodu.