David Beckham v Indoneziji proti medvrstniškemu nasilju

David Beckham v Indoneziji proti medvrstniškemu nasilju

UNICEF-ov ambasador dobre volje David Beckham v Indoneziji proti medvrstniškemu nasilju in ustrahovanju v šolah

UNICEF-ov ambasador dobre volje David Beckham je v teh dneh na delovnem obisku v Indoneziji, kjer se je srečal z otroki – žrtvami medvrstniškega nasilja in ustrahovanja. 7: Sklad Davida Beckhama za UNICEF* podpira programe proti ustrahovanju otrok (bullying) v šolah. 

7: Sklad Davida Beckhama za UNICEF je od leta 2015 pomagal izboljšati življenja milijonov otrok po svetu: med drugim je bilo 400.000 otrok v Džibutiju cepljenih proti otroški paralizi, 15.000 otrokom v Burkina Fasu je bil zagotovljen dostop do čiste pitne vode, 14.500 otrok je bilo v Kambodži zaščitenih pred nasiljem in zlorabami. Beckham se je na lastne oči prepričal, kako UNICEF-ova pomoč na terenu izboljšuje življenja otrok in njihovih potencialov.  

Sklad 7 podpira tudi UNICEF-ove programe v Indoneziji, Salvadorju, Nepalu in Ugandi, kjer pomaga otrokom premagovati ovire pri uresničevanju njihovega polnega potenciala. Podpira izvajanje programov proti nasilju nad otroki, medvrstniškemu ustrahovanju, otroškim porokam ter za ponovno vključitev otrok v šolanje. Prizadeva si, da bi lahko vsi otroci uresničili svoj polni potencial, pri čemer namenja posebno pozornost deklicam. Dečke in deklice želi opolnomočiti do te mere, da postanejo zagovorniki sprememb in spregovorijo, kadar so priče ali žrtve nasilja. 

Med delovnim obiskom v Semarangu na Javi se je Beckham srečal s petnajstletno Sripun, ki je postala glavna na šoli v boju proti medvrstniškemu ustrahovanju. Sripun je začasno prevzela tudi Davidov Instagram profil, kjer je delila svojo zgodbo in predstavila svoj dom, družino in prijatelje v šoli. 

»Spoznal sem Sripun, izjemno deklico, ki so jo vrstniki izvolili za vodjo programa proti medvrstniškemu ustrahovanju na njeni šoli,« je dejal Beckham. »Ona je pobudnica sprememb. ki pomaga ustvarjati pozitivno okolje za učenje in si prizadeva, da bi se vsi učenci počutili varne. Ta vloga je okrepila njeno samozavest, ki jo je močno načelo ustrahovanje, ki ga je bila deležna v preteklosti. Sripun si prizadeva, da njeni vrstniki ne bi ponavljali izkušnje z ustrahovanjem, kot jo je imela sama.«

Medvrstniško nasilje in ustrahovanje sta med glavnimi problemi mladih v Indoneziji. Več kot 20 odstotkov mladih, starih od 13 do 15 let, je že bilo deležnih ustrahovanja, kar predstavlja približno 18 milijonov otrok. Vsak tretji šolar je bil žrtev fizičnega napada v šoli. Medvrstniško nasilje ima uničujoč vpliv na mentalno zdravje otrok in prispeva k opuščanju šolanja. 

Beckham je na lastne oči spoznal, kako šole v Indoneziji v boju proti ustrahovanju vključujejo otroke, ki so bili deležni ustrahovanja, kot tudi otroke, ki so ustrahovali druge. V okviru programa deluje skupina učencev, ki so jih izvolili vrstniki, in je usposobljena za vprašanja o ustrahovanju ter si prizadeva ustvariti pozitivno učno okolje. Posebna pozornost se obenem namenja tudi usposabljanju učiteljev, da z uporabo pozitivnih disciplinskih ukrepov prispevajo k učnemu okolju brez nasilja. Beckham je spoznal, da je v tovrstne programe proti medvrstniškemu ustrahovanju v Indoneziji vključenih že več kot 7.000 otrok. Prvi rezultati pilotskih projektov kažejo, da se je medvrstniško ustrahovanje zmanjšalo za približno 30 odstotkov.

»Ob druženju z otroki po vsem svetu me vedno najbolj osupne potencial, ki ga v sebi nosi prav vsak izmed njih,« poudarja Beckham. »Potencial je v vsakem razredu, na vsakem igrišču in v vsakem domu. Zelo sem ponosen, ko vidim, kako moj Sklad 7 pomaga UNICEF-u v boju proti medvrstniškemu nasilju in ustrahovanju v šolah po Indoneziji ter k ustvarjanju varnega šolskega okolja za vse otroke, še posebej deklice, da lahko nadaljujejo s šolanjem in upajo na boljšo prihodnost.«