Svetovni dan voda

Svetovni dan voda

Na svetu vsak dan umre več kot 700 otrok zaradi bolezni povezanimi z onesnaženo vodo.

Ob današnjem svetovnem dnevu voda UNICEF opozarja, da 2,1 milijarde ljudi na svetu še vedno nima dostopa do ustreznih vodnih virov in s tem čiste pitne vode. Zaradi tega je ogroženo zdravje, šolanje, otroštvo in varnost milijonov otrok po svetu.  

Danes je na svetu več kot dve milijardi ljudi, od tega več milijonov otrok, ki še vedno nimajo dostopa do ustreznih vodnih virov. Mnogi otroci zato vsak dan porabijo več ur za nošenje vode iz oddaljenih vodnih virov, zaradi česar pogosto ne hodijo v šolo in nimajo časa za igro s prijatelji. Vodo za preživetje nujno potrebuje vsa družina in otroci imajo v državah v razvoju pogosto nalogo, da zajemajo vodo v oddaljenih vodnih virih in jo prinašajo nazaj v vas. Nošenje vode je dolgotrajno in za otroke naporno opravilo, saj vodni kanistri v povprečju tehtajo približno 20 kilogramov. Poleg tega je pot do oddaljenih vodnih virov pogosto nevarna in zaznamovana s strahom, saj so otroci na njej izpostavljeni nasilju in nemalokrat tvegajo lastna življenja. 

UNICEF: Dostop do čiste pitne vode otrokom omogoča priložnost za šolanje, igro in otroštvo

Če imajo otroci dostop do čiste pitne vode v bližini doma, imajo možnost odraščati zdravi, hoditi v šolo, se igrati s prijatelji in uživati v otroštvu.

• Dostop do čiste pitne vode otrokom omogoča priložnost za učenje: Če otrokom vsakodnevno ni potrebno prinašati vode iz oddaljenih vodnih virov, lahko ta dragoceni čas namenijo za šolanje in učenje. Če so šole opremljene s čisto pitno vodo, ustreznimi sanitarijami in mili za umivanje rok, je otrokom na voljo zdravo učno okolje. Tudi deklice ne izostajajo od pouka v času menstruacije, saj imajo v šoli na voljo ustrezne sanitarije. 

• Dostop do čiste pitne vode pomembno prispeva k zdravju otrok: Otroci, ki čisto vodo uporabljajo za pitje, umivanje in tudi za pranje oblačil, imajo več možnosti, da odraščajo zdravi. 

• Dostop do čiste pitne vode otrokom omogoča priložnost za igro: Če imajo otroci dostop do varnih vodnih virov in s tem pitne vode v bližini doma, jim je prihranjena dolgotrajna, naporna in pogosto nevarna pot zajemanja in prinašanja vode iz oddaljenih vodnih virov.  S tem prihranijo dragoceni čas, ki ga lahko namenijo igranju z vrstniki in uživanju v otroštvu. 

Podatki:

Voda je pravica, ne privilegij: danes 2,1 milijarde ljudi nima dostopa do varnih vodnih virov.

Voda je življenje: Zaradi bolezni, povezanimi z onesnaženo vodo, neprimernimi sanitarijami in slabimi higienskimi razmerami na svetu vsak dan umre več kot 700 otrok. 

Voda je nujno opravilo:  Vsaj 263 milijonov ljudi po svetu za pot do vode in nazaj domov potrebuje več kot 30 minut.

UNICEF zagotavlja čisto pitno vodo in ustrezne sanitarije otrokom in njihovim družinam po vsem svetu, še posebej v kriznih razmerah. Samo v lanskem letu je čisto pitno vodo zagotovil 30 milijonom ljudem v kriznih žariščih.