V zadnjem desetletju 25 milijonov otroških porok manj

V zadnjem desetletju 25 milijonov otroških porok manj

Največji napredek je bil dosežen v Južni Aziji.

UNICEF je danes poudaril, da se razširjenost otroških porok na globalni ravni zmanjšuje. Njihovo število je v številnih državah občutno upadlo. V zadnjem desetletju se je tako delež žensk, ki so bile poročene v otroštvu,  pomembno zmanjšal – pred desetletjem je bila v otroštvu poročena vsaka četrta ženska, danes pa približno vsaka peta ženska na svetu.

Število otroških porok je v zadnjem desetletju najbolj upadlo v Južni Aziji. Tveganje, da bo deklica poročena pred dopolnjenim 18. Letom, se je v tej regiji zmanjšalo za več kot tretjino in sicer s približno 50 odstotkov na 30 odstotkov, predvsem zaradi napredka doseženega v Indiji. Izobraževanje deklic, proaktivne naložbe vlad v izobraževanje mladostnic in ozaveščanje javnosti o nezakonitostih otroških porok ter njihovem uničujočem vplivu so glavni razlogi za doseženi napredek.

»Kadar je deklica prisiljena v poroko v času otroštva, se sooča s takojšnjimi negativnimi vplivi kot tudi posledicami za vse življenje. Njene možnosti za dokončanje šolanja se zmanjšajo, medtem ko se verjetnost zlorabe s strani partnerja in zapletov v nosečnosti povečujejo. Otroške poroke imajo tudi izrazito negativen vpliv na celotno družbo in s seboj prinašajo večje tveganje medgeneracijskih ciklov revščine,« je dejala Anju Malhotra, glavna svetovalka za enakost spolov pri UNICEF-u. »Glede na poguben vpliv otroških porok na življenja deklic, je vsako zmanjšanje dobrodošla novica, vendar je do izkoreninjenja še dolga  in naporna pot.«

Najnovejši UNICEF-ovi podatki razkrivajo, da je na svetu 12 milijonov deklic letno prisiljenih v otroške poroke. Novi podatki kažejo, da je na globalni ravni število otroških porok nižje za 25 milijonov, kot bi pričakovali glede na trend pred desetletjem, kar kaže na velik napredek. Toda, če želimo izkoreniniti otroške poroke do leta 2030, kar je skladno z enim od ciljev trajnostnega razvoja, moramo napredek še povečati, sicer bo do leta 2030 dodatnih 150 milijonov deklic prisiljenih v otroške poroke pred dopolnjenim 18. letom. 

Dandanes na svetu živi približno 650 milijonov žensk, ki so bile poročene v otroštvu. V zadnjem desetletju je bil največji upad otroških porok dosežen v Južni Aziji, najmanjši pa v Podsaharski Afriki, kjer bo potrebno drastično pospešiti doseganje napredka, da ga ne bi izničila hitra rast prebivalstva. Če je pred desetletjem vsaka peta otroška nevesta živela v Podsaharski Afriki, danes v tej regiji živi že vsaka tretja otroška nevesta. 

Novi podatki kažejo, da je občuten napredek mogoče doseči v Afriki. V Etiopiji, ki je bila pred leti med petimi državami z največ otroškimi porokami v Podsaharski Afriki, je delež le-teh v zadnjem desetletju upadel za tretjino. 

»Z vsako otroško poroko, ki jo uspemo preprečiti, omogočimo priložnost deklici, da doseže svoj polni potencial,« poudarja Malhotra. »Glede na zavezo sveta, skladno s katero naj bi otroške poroke izkoreninili do leta 2030, bo potrebno podvojiti napore za doseganje tega pomembnega cilja, sicer bo ta uničujoča praksa uničila otroštvo milijonom deklic po svetu.«