UNICEF letos potrebuje 3,6 milijarde dolarjev za nujno pomoč 48 milijonom otrok v kriznih žariščih

UNICEF letos potrebuje 3,6 milijarde dolarjev za nujno pomoč 48 milijonom otrok v kriznih žariščih

117 milijonov ljudi v kriznih žariščih nima dostopa do čiste pitne vode

UNICEF je danes predstavil poročilo Akcije nujne pomoči za otroke 2018. V letošnjem letu načrtuje nujno pomoč 48 milijonom otrok, ki so ujeti v katastrofalnih kriznih razmerah v 51 državah sveta. Za to potrebuje 3,6 milijarde ameriških dolarjev. 

Oboroženi spopadi in vojne, ki divjajo na številnih koncih sveta, ustvarjajo katastrofalne krizne razmere, v katerih so najbolj ranljivi otroci. Potrebe po humanitarni pomoči vse bolj naraščajo. Kompleksnost več let trajajočih spopadov v DR Kongo, Iraku, Nigeriji, Južnem Sudanu, Siriji, Jemnu in drugih državah, narašča, poglabljanje nasilja in posledično razseljevanje pa dodatno uničujejo življenja ranljivih otrok. 

»Otroci ne morejo čakati na prekinitev spopadov in konec vojne, saj katastrofalne krizne razmere dan za dnem ogrožajo njihovo preživetje in dolgoročno prihodnost,« poudarja direktor UNICEF-ovih akcij nujne pomoči Manuel Fontaine. »Kadar vojne ali naravne nesreče ohromijo osnovne storitve, kot so zdravstvena oskrba, preskrba z vodo in delovanje sanitarij, so vselej najbolj ranljivi otroci. Če mednarodna skupnost ne bo sprejela takojšnjih ukrepov za zaščito teh otrok in jim zagotovila nujno življenjsko pomoč, jih čaka žalostna prihodnost.«

Oboroženim skupinam, vpletenim v konflikte, ni mar za življenja in prihodnost otrok. Otroci niso le žrtve napadov, temveč jim je onemogočen dostop do osnovnih storitev, kot sta zdravstvena oskrba in šolanje, infrastruktura je največkrat ohromljena ali povsem uničena. Kar 84 odstotkov finančnih sredstev od celotnega poziva (3,6 milijarde dolarjev) bo potrebnih za zagotavljanje nujne pomoči v državah, ki so jih prizadele vojne in spopadi. 

Svet postaja vse bolj nevaren za otroke – skoraj eden od štirih otrok živi v državah, kjer divjajo vojne ali so jih prizadele naravne nesreče. Za številne med njimi je vsak dan boj za preživetje. 

V kriznih razmerah predstavljajo bolezni, povezane z onesnaženo vodo, eno največjih nevarnosti za otroke. Napadi na infrastrukturo, ki zagotavlja preskrbo s pitno vodo in delovanje sanitarij, taktike obleganja, ki otrokom onemogočajo dostop do čiste vode, ter prisilne selitve na območja brez vodne in sanitarne infrastrukture prispevajo k temu, da otroci in njihove družine uporabljajo onesnaženo vodo in neustrezne sanitarije. Deklice in ženske so izpostavljene dodatnim nevarnostim, saj zajemajo in prinašajo vodo iz oddaljenih vodnih virov, ki so pogosto na nevarnih območjih. 

V pozivu Akcije nujne pomoči otrokom v 2018 UNICEF navaja, da za pomoč otrokom v 51 državah po vsem svetu v letošnjem letu potrebuje 3,6 milijarde dolarjev za zagotavljanje pitne vode, hrane, izobraževanja, zdravstvenih storitev in zaščite.

»117 milijonov ljudi v kriznih žariščih nima dostopa do čiste pitne vode. V državah, kjer divjajo vojne, umre več otrok zaradi bolezni, povezanimi z onesnaženo vodo in neustreznimi sanitarijami, kot zaradi nasilja,« poudarja Fontaine. »Brez dostopa do čiste pitne vode in ustreznih sanitarij otroci pogosto zbolijo, ob tem pa niso deležni zdravljenja v zdravstvenih centrih ali bolnišnicah, saj te v kriznih razmerah ne delujejo ali pa so prenatrpane. Zaradi hude podhranjenosti, s katero se sooča več milijonov otrok, so še bolj dovzetni za bolezni, povezane z onesnaženo vodo, kot je kolera, kar ustvarja začarani krog podhranjenosti in bolezni.«

Kot vodilna humanitarna organizacija na področju vode, sanitarij in higiene v kriznih žariščih, UNICEF zagotovi več kot polovico čiste pitne vode, ustreznih sanitarij in higienskih pripomočkov v humanitarnih krizah po vsem svetu.  

Da bi preprečil širjenje bolezni ob pojavu naravnih nesreč, si UNICEF skupaj s partnerji prizadeva prebivalcem čim prej zagotoviti dostop do pitne vode, sanitarij in uporabo higienskih pripomočkov. To vključuje vzpostavitev latrin, razdeljevanje paketov za osebno higieno, dostavo več tisoč litrov vode v zavetišča, oskrbo bolnišnic in centrov za pomoč obolelim za kolero kot tudi popravilo vodnih ter sanitarnih sistemov. Ti ukrepi rešujejo življenja, imajo dolgoročen vpliv in ustvarjajo temelje za druge pomembne storitve, kot so zdravstveni centri in bolnišnice, programi cepljenja in prehranjevanja ter izobraževanje v kriznih razmerah.

Največji del sredstev bo UNICEF namenil za zagotavljanje nujne pomoči otrokom in družinam, ki jih je prizadela vojna v Siriji. Ta se bo marca prevesila v osmo leto. UNICEF potrebuje skoraj 1,3 milijarde dolarjev za pomoč otrokom znotraj Sirije in v sosednjih državah.

Prioritete UNICEF-a v 2018 so zagotoviti: 

dostop do čiste pitne vode za 35,7 milijona ljudi;
zdravljenje hude podhranjenosti za 4,2 milijona otrok
cepljenje proti ošpicam za 10 milijonov otrok; 
psihosocialna pomoč za več kot 3,9 milijona otrok;
formalno ali neformalno izobraževanje za 8,9 milijona otrok.


V prvih 10 mesecih lanskega leta je UNICEF s podporo partnerjev in darovalcev omogočil:

dostop do čiste pitne vode za 29,9 milijona ljudi;
zdravljenje hude podhranjenosti za 2,5 milijona otrok;
cepljenje proti ošpicam za 13,6 milijonov otrok; 
psihosocialno pomoč za 2,8 milijona otrok;
formalno ali neformalno izobraževanje za 5,5 milijona otrok.