Od začetka vojne v Jemnu rojenih tri milijone otrok

Od začetka vojne v Jemnu rojenih tri milijone otrok

Novo UNICEF-ovo poročilo o trpljenju otrok v Jemnu

Najnovejše UNICEF-ovo poročilo razkriva, da je bilo od marca 2015, ko so izbruhnili spopadi, v Jemnu rojenih tri milijone otrok. Poročilo z naslovom Rojeni med vojno podrobno opisuje, kako so leta nasilja, pregona, bolezni, revščine, podhranjenosti in pomanjkanja vode, zdravstvene oskrbe ter prekinitev šolanja zaznamovala življenja tamkajšnjih otrok.

»Celotna generacija otrok v Jemnu odrašča zaznamovana z nasiljem. Nasilje je vse, kar poznajo. Trpijo za uničujočimi posledicami vojne, ki je niso ustvarili sami,« poudarja Meritxell Relano, direktor UNICEF-ovega urada v Jemnu. »Podhranjenost in bolezni spremljata propad osnovnih storitev za preživetje. Tisti, ki preživijo, bodo najverjetneje zaznamovani s fizičnimi in psihološkimi brazgotinami vojne do konca življenja.«

Poročilo navaja: 

Od začetka vojne v Jemnu je bilo ubitih ali poškodovanih več kot 5.000 otrok oziroma približno pet otrok vsak dan.

Več kot 11 milijonov otrok oziroma skoraj vsak otrok v Jemnu potrebuje nujno življenjsko pomoč.

Več kot polovica otrok v državi nima dostopa do pitne vode in ustreznih sanitarij.

Približno 1,8 milijona otrok je podhranjenih, med njimi 400.000 akutno podhranjenih, katerih življenja visijo na nitki.

Skoraj dva milijona otrok ne hodi v šolo, med njimi pol milijona otrok, ki so šolanje prekinili ob začetku vojne.

Kolera in diareja sta prizadeli več kot milijon ljudi, med katerimi je četrtina otrok, mlajših od pet let. 

75 odstotkov deklic je poročenih pred dopolnjenim 18. letom.

Zdravstveni delavci in učitelji že več kot leto dni prejemajo le delno plačilo, kar vpliva na izobraževanje 4,5 milijona otrok. Manj kot polovica bolnišnic in zdravstvenih centrov deluje v celoti. 

Konec septembra 2017 je bilo popolnoma uničenih 256 šol, v 150 šol so se zatekli razseljeni prebivalci, 23 šol pa so zasedle oborožene skupine. 

Že pred izbruhom spopadov v marcu 2015 je bil Jemen najrevnejša država na Bližnjem vzhodu in med najrevnejšimi državami na svetu. Desetletja trajajoči konflikti in spopadi, pomanjkanje razvoja, gospodarski upad ter uničenje že sicer pomanjkljive infrastrukture in storitev so močno zaznamovali državo in njene obubožane prebivalce. Večina otrok in njihovih družin preživi izključno s humanitarno pomočjo.  

Poročilo poziva vse vpletene strani v konflikt, njihove podpornike in mednarodno skupnost, da na prednostno mesto postavijo zaščito otrok v Jemnu in sicer:

s takojšnjo vzpostavitvijo mirne politične rešitve in končanjem nasilja; 

s spoštovanjem svojih obveznosti po mednarodnem humanitarnem pravu za brezpogojno zaščito otrok med konfliktom;

z zagotovitvijo trajnega in neoviranega dostopa humanitarnim organizacijam za zagotavljanje pomoči vsakemu otroku v Jemnu. Omejitve uvoza blaga v državo morajo biti odpravljene. Hrana in gorivo sta ključnega pomena v boju proti lakoti, za nemoteno delovanje bolnišnic in vodnih sistemov;

s preprečitvijo popolnega propada javnih storitev, vključno z zdravstvenim varstvom, vodnimi sistemi in izobraževanjem. Plače za zdravstvene delavce in učitelje je potrebno izplačati.

z zagotovitvijo zadostnih sredstev za trajno pomoč. UNICEF v letu 2018 potrebuje 312 milijonov ameriških dolarjev, da bo nadaljeval z zagotavljanjem nujne pomoči otrokom in njihovim družinam v Jemnu.