Svetovni dan migrantov

Svetovni dan migrantov

UNICEF: v 2018 naj migracijske poti postanejo varne za vse otroke .

Leto 2018 bi lahko postalo prelomno za otroke migrante in begunce, če bodo države sledile priporočilom in dobrim praksam za zagotovitev varnosti in dobrobiti vseh otrok na begu, poudarja UNICEF pred mednarodnim dnem migrantov, ki ga obeležujemo v ponedeljek 18. decembra.

Na svetu je približno 50 milijonov otrok na begu. Številne migracije so pozitivne, saj se otroci s svojimi družinami selijo prostovoljno in varno. Za milijone otrok pa je selitev beg pred nasiljem, spopadi in revščino, prežet s številnimi nevarnostmi in tveganji.  

28 milijonov otrok na svetu je bilo zaradi spopadov prisiljenih zapustiti svoje domov. Zaradi pomanjkanja varnih migracijskih poti se mnoge družine z otroki poslužujejo sodelovanja s tihotapci in uporabljajo nevarne neformalne migrantske poti, zaradi česar pogosto tvegajo svoja življenja. Ena takšnih nevarnih poti je osrednja sredozemska migrantska pot od Libije do Italije. Samo v letošnjem letu je približno 15.000 otrok brez spremstva prek morja prispelo v Italijo, večina ob pomoči tihotapcev in trgovcev z ljudmi. UNICEF ocenjuje, da je od začetka leta na tej nevarni poti življenje izgubili približno 400 otrok, na tisoče pa jih je postalo žrtev zlorab, izkoriščanja, zasužnjevanja ali pridržanih na poti preko Libije. 

»Za številne otroke so migracije varne in urejene – pomagajo jim, da se skupaj z družinami in celotnimi skupnostmi prilagodijo in naredijo korak naprej v razvoju,« je dejal direktor UNICEF-ovih programov Ted Chaiban. »Za milijone otrok pa migracije niso stvar izbire, temveč prisile, in so zelo nevarne. Osrednja sredozemska migrantska pot je primer, kjer na tisoče ranljivih otrok na poti v Evropo vsako leto tvega življenje, ker varne in urejene migrantske poti niso vzpostavljene.«

Naslednje leto bodo zaznamovala pogajanja in sprejetje globalnega dogovora o migracijah (Global Compact for Migration), ki bo predstavljal najpomembnejši medvladni sporazum o mednarodnih migracijah. Države naj bi se dogovorile o dejanjih in ukrepih v korist otrok migrantrov, ki bodo skladni z Newyorško deklaracijo o beguncih in migrantih ter Konvencijo o otrokovih pravicah. UNICEF ob tem vse države članice poziva, da vključijo pravice, zaščito in dobrobit otrok kot osrednje zaveze globalnega dogovora o migracijah. 

»Ni treba, da so migracije nevarne,« poudarja Chaiban. »Politike in prakse, ki otroke na begu izpostavljajo tveganjem, je potrebno spremeniti. To je potrebno storiti v 2018 in globalni dogovor o migracijah je dobra priložnost za to.«

Številne vlade in lokalne oblasti po svetu so že sprejele pomembne ukrepe za zaščito otrok na begu ter skrb zanje. Nekaj dobrih praks držav razkriva tudi UNICEF-ovo poročilo Onkraj meja: Kako uresničiti globalne zaveze v korist otrok na begu.

UNICEF svetovnim voditeljem priporoča šest ukrepov za zaščito otrok na begu:

1. Otroke begunce in migrante, še posebej otroke brez spremstva, je potrebno zaščititi pred izkoriščanjem in nasiljem.

2. Potrebno je ukiniti prakso pridržanja otrok migrantov in otrok, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, ter uvesti alternative.

3. Družine morajo ostati skupaj; to je najboljši način za zaščito otrok in zagotovitev pravnega statusa otrok.

4. Vsi otroci begunci in migranti morajo imeti zagotovljeno izobraževanje ter dostop do zdravstvenih in drugih kakovostnih storitev.

5. Prizadevati si je potrebno za reševanje izvornih razlogov za migracije.

6. Spodbujati je potrebno ukrepe za boj proti ksenofobiji, diskriminaciji in marginalizaciji.