Otroci v digitalnem svetu

Otroci v digitalnem svetu

Digitalni svet moramo narediti varnejši za vse otroke in hkrati dostopnejši za najbolj ranljive otroke sveta.

Kljub množični prisotnosti otrok v svetovnem spletu – eden od treh uporabnikov je otrok - je bilo storjenega premalo za zaščito otrok pred nevarnostmi digitalnega sveta in za povečanje dostopa do varnih spletnih vsebin, poudarja najnovejše UNICEF-ovo poročilo.

Poročilo z naslovom Položaj otrok v svetu 2017: Otroci v digitalnem svetu predstavlja UNICEF-ov prvi celovit pogled na različne vplive, ki jih ima digitalna tehnologija na življenja in življenjske priložnosti otrok, pa tudi na nevarnosti in priložnosti, ki jih prinaša njena uporaba. Poročilo ugotavlja, da svetovne vlade in zasebni sektor niso uspeli dohajati sprememb, kar je otroke izpostavilo novim tveganjem, na milijone najbolj prikrajšanih otrok pa je brez dostopa do interneta še bolj zaostalo za svojimi vrstniki.

»Digitalna tehnologija, s svojimi prednostmi in slabostmi, je dandanes neizbežna v naših življenjih«, je dejal UNICEF-ov izvršni direktor Anthony Lake. »V digitalnem svetu se soočamo z dvojnim izzivom: kako omejiti nevarnosti spleta in hkrati omogočiti prednosti interneta za vsakega otroka.«

Poročilo preučuje prednosti, ki jih digitalna tehnologija lahko ponudi najbolj prikrajšanim otrokom, vključno tistim, ki odraščajo v revščini ali so jih prizadele naravne nesreče ter oboroženi spopadi. Digitalna tehnologija omogoča širjenje dostopa do informacij, pridobivanje veščin za delovna mesta, povezana z digitalnim svetom, ter platformo za povezovanje otrok in izmenjavo stališč. 

Kljub številnim prednostim, ki jih digitalni svet ponuja, milijoni otrok le-teh niso deležni. Približno tretjina mladih na svetu oziroma 346 milijonov nima dostopa do interneta ali ga ne uporablja, kar dodatno povečuje neenakosti in zmanjšuje možnosti participacije otrok v vse bolj digitalnem svetu in gospodarstvu. 

Poročilo obenem razkriva, kako pasti interneta dodatno povečujejo ranljivost otrok, predvsem na področju zlorabe njihovih zasebnih podatkov, dostopa do škodljivih vsebin in spletnega ustrahovanja. Množična raba in dostopnost do mobilnih naprav je omogočila, da otroci uporabljajo splet manj nadzorovano, kar je lahko tudi nevarno. Spletna omrežja, kot so temni splet (t. i. Dark web) in kriptovalute, omogočajo najhujše oblike izkoriščanja in zlorab otrok, vključno s trgovanjem in spolnimi zlorabami na »klik«. 

Poročilo vsebuje najnovejše podatke in analizo uporabe interneta s strani otrok. Preučuje tudi vpliv digitalnih tehnologij na dobrobit otrok ter povzema vse pogostejše razprave o »spletni odvisnosti« in o vplivu časa, preživetega pred elektronskimi napravami, na razvoj možganov otrok. 

Nekaj dejstev:

Največji delež uporabnikov interneta predstavljajo mladi. Na globalni ravni 71 odstotkov mladih uporablja internet, v primerjavi s celotno populacijo, kjer jih internet uporablja le 48 odstotkov.

Mladi, ki živijo v Afriki, imajo najslabši dostop do spleta in so najmanj povezani – tri od petih mladih ne uporabljajo spleta v Afriki v primerjavi z enim od 25 mladih v Evropi. 

Približno 56 odstotkov vseh spletni strani je v angleškem jeziku, ki jih številni otroci ne razumejo in zanje niso kulturno relevantne.

Več kot 90 odstotkov spletnih naslovov, povezanih s spolnimi zlorabami otrok, je registriranih v petih državah: Kanadi, Franciji, na Nizozemskem, v Rusiji in ZDA. 

Samo skupno delovanje vlad, zasebnega sektorja, organizacij za otroke, akademskih krogov, družin in samih otrok lahko pripomore k varnejši rabi in večji dostopnosti interneta za otroke, navaja poročilo.

Priporočila za pomoč pri oblikovanju učinkovitih ukrepov/politik ter odgovornejših poslovnih praks v korist otrok:

vsem otrokom je potrebno zagotoviti (ugoden) dostop do visokokakovostnih spletnih virov;

otroke je potrebno zaščititi pred spletnimi nevarnostmi, vključno z zlorabami, izkoriščanjem, trgovanjem, ustrahovanjem in izpostavljenostjo neprimernim vsebinam;

zaščititi je potrebno zasebnost in identiteto otrok, ki brskajo po spletu;

potrebno je spodbujati digitalno pismenost otrok, da bodo obveščeni, vključeni in varni na spletu;

zasebni sektor je potrebno spodbuditi pri širjenju etičnih standardov in praks, ki koristijo in obenem ščitijo otroke med brskanjem po spletu;

otroci naj bodo postavljeni v središče digitalnih politik.

»Internet je bil zasnovan za odrasle, vendar ga vse bolj uporabljajo otroci in mladi, digitalna tehnologija pa vse bolj vpliva na njihova življenja in prihodnost. Zato morajo digitalne politike, prakse in rešitve bolje odražati potrebe, perspektive in glasove otrok,« še poudarja Anthony Lake.