Svetovni dan boja proti aidsu

Svetovni dan boja proti aidsu

Prepočasen napredek na področju boja proti aidsu ogroža življenja milijonov otrok in mladostnikov.

V letu 2016 je zaradi vzrokov, povezanih z aidsom, umrlo 120.000 otrok, mlajših od 14 let, z virusom HIV pa se je vsako uro okužilo 18 otrok. Če se bo takšen trend nadaljeval, se bo do leta 2030 s HIV okužilo dodatnih 3,5 milijona mladostnikov, kažejo napovedi najnovejšega UNICEF-ovega statističnega poročila o aidsu in otrocih. 

»Nedopustno je, da je napredek na področju zaščite mladostnikov pred okužbo tako počasen in ogromno otrok še vedno umira zaradi aidsa,« poudarja dr. Chewe Luo, vodja UNICEF-ovih programov za zaščito pred aidsom. »Epidemija aidsa ni končana. Ostaja resna grožnja otrokom in mladostnikom, zato moramo in zmoremo narediti več, da jo izkoreninimo.«

UNICEF-ova analiza demografskih trendov in novih podatkov o virusu HIV razkriva, da cilji za izkoreninjenje aidsa med otroki in mladostniki, ki so bili zastavljeni leta 2016 v okviru pobude  2020 Super-Fast-Track, ne bodo uresničeni. Ti cilji so do leta 2020:

zajeziti prenos okužbe s HIV z matere na otroka z zmanjšanjem števila novo okuženih otrok pod 20.000 letno;
zmanjšanje števila novih okužb med mladostniki in mladimi ženskami na manj kot 100.000 letno;
zagotoviti ustrezno zdravljenje 1,4 milijonu otrok in milijonu mladostnikov.

Na področju boja proti aidsu je bil dosežen znaten napredek na področju preprečevanja prenosa okužbe z matere na otroka. Od leta 2000 je bilo tako preprečenih približno dva milijona novih okužb med otroki. Kljub temu pa UNICEF opozarja, da takšen napredek še ne pomeni konca prizadevanj za generacijo brez aidsa, saj imajo otroci, mlajši od štirih let in okuženi z virusom HIV, največje tveganje za smrt v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami. 

Odkrivanje okužbe pri otrocih in zdravljenje le-teh zaostaja v primerjavi z odraslimi: le 43 odstotkov dojenčkov, ki so bili izpostavljeni virusu HIV, je testiranih v priporočenih prvih dveh mesecih življenja. Enak odstotek okuženih otrok, torej le 43 odstotkov, je deležnih antiretrovirusnega zdravljenja. 

UNICEF opozarja, da je napredek na področju preprečevanja novih okužb z virusom HIV in izboljšanje testiranja ter zdravljenja med mladostniki prepočasen, kar je nedopustno. Samo v letu 2016 je zaradi vzrokov povezanih z aidsom umrlo 55.000 mladostnikov (10 - 19 let), med njimi 91 odstotkov v Podsaharski Afriki. Podatki kažejo tudi na zaskrbljujočo razliko med spoloma: na vsakih pet mladoletnih fantov, okuženih s HIV, je sedem deklet iste starosti. 

»Takšno (pre)počasno uresničevanje napredka pomeni igranje z življenji otrok in prelaganje naporov za izkoreninjenje aidsa na prihodnje generacije,« je poudarila dr. Luo. »Potrebno je takojšnje ukrepanje, da bomo lahko ohranili napredek, ki smo ga dosegli v preteklem desetletju.«

UNICEF predlaga premagovanje vrzeli v boju proti aidsu. To vključuje:

vlaganje v inovacije in uporaba le-teh, kot so, na primer, test za domačo uporabo, profilaksa pred izpostavljenostjo virusu HIV in najnovejša zdravila za otroke;
krepitev podpore in programov za otroke, vključno s širitvijo programov zdravljenja in naložbami v novo tehnologijo za diagnostiko na terenu; 
podpora vladam pri zbiranju celovitih, razčlenjenih podatkov o testiranju in zdravljenju (še posebej mladostnikov) in oblikovanju prilagojenih programov; 
prednostna oskrba mladoletnic v Podsaharski Afriki.

UNICEF poudarja, da mora ostati epidemija aidsa skrb globalnega javnega zdravstva. Da bi pospešili napredek na področju preprečevanja okužb med otroki je potrebno uporabiti inovativne izdelke in rešitve ter zagotoviti, da so vsi okuženi deležni zdravljenja, ki ga potrebujejo.