Zaščita otrok bi morala biti globalna zaveza migracijskih in begunskih politik

Zaščita otrok bi morala biti globalna zaveza migracijskih in begunskih politik

Pravice, zaščita in dobrobit otrok na begu bi morale biti v središču globalnih migracijskih politik, poudarja UNICEF pred začetkom mednarodnega srečanja na temo varnih in urejenih migracijskih poti, ki bo prihodnji teden potekalo v mehiškem kraju Puerto Vallarta.

Srečanje, ki bo od 4. do 6. decembra potekalo v Mehiki, je pomemben korak pri oblikovanju Globalnega dogovora o migracijah - medvladnega sporazuma, ki bo zajemal vse razsežnosti mednarodnih migracij. Na srečanju si bodo svetovni voditelji prizadevali doseči konsenz o političnih in finančnih zavezah, ki bodo v skladu z Newyorško deklaracijo o beguncih in migrantih in Konvencijo o otrokovih pravicah. 

UNICEF je danes predstavil tudi novo poročilo z naslovom Onkraj meja: Kako uresničiti globalne zaveze v korist otrok na begu. V njem so predstavljeni primeri dobrih praks s področja zaščite in obravnave otrok beguncev in migrantov. Poročilo predstavlja praktične primere vlad, sodelovanja s civilno družbo in gostiteljskih skupnosti, ki delujejo na področju podpore in integracije otrok ter njihovih družin. 

»Svetovni voditelji in politični odločevalci bodo na srečanju v Mehiki združili moči v prizadevanjih, da bi bile migracije varne za otroke,« poudarja Ted Chaiban, direktor UNICEF-ovih programov za otroke. »Naše najnovejše poročilo potrjuje, da je mogoče tudi v državah z omejenimi sredstvi izvajati politike, storitve in naložbe, ki učinkovito podpirajo otroke begunce in migrante v njihovih izvornih državah, na poti prek meja in v končnih državah.« 

Otroci begunci in migranti so še posebej ranljivi in izpostavljeni ksenofobiji, zlorabam, spolnemu izkoriščanju ter pogosto nimajo dostopa do najnujnejših storitev. Zato je izvajanje politik za zaščito otrok na njihovi celotni poti ključnega pomena, še poudarja poročilo. 

Poročilo predstavlja številne primere dobre prakse z vsega sveta, na primer sprejetje minimalnih standardov zaščite otrok beguncev v Nemčiji, čezmejne sisteme zaščite otrok v Zahodni Afriki in uspešno iskanje alternativ pridržanju otrok migrantov v Zambiji. Poročilo vključuje tudi Afganistan, Italijo, Jordanijo, Libanon, Južni Sudan, Vietnam, Ugando in ZDA. Vsako pobudo je mogoče prenesti tudi v druge države in drugačne okoliščine ter spodbuditi izvajanje politik in ukrepov v korist otrok na nacionalni, regionalni in globalni ravni. 

UNICEF svetovnim voditeljem priporoča šest ukrepov za zaščito otrok na begu:

1. Otroke begunce in migrante, še posebej otroke brez spremstva, je potrebno zaščititi pred izkoriščanjem in nasiljem.
2. Potrebno je ukiniti prakso pridržanja otrok migrantov in otrok, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, ter uvesti alternative.
3. Družine morajo ostati skupaj; to je najboljši način za zaščito otrok in zagotovitev pravnega statusa otrok.
4. Vsi otroci begunci in migranti morajo imeti zagotovljeno izobraževanje ter dostop do zdravstvenih in drugih kakovostnih storitev.
5. Prizadevati si je potrebno za reševanje izvornih razlogov za migracije.
6. Spodbujati je potrebno ukrepe za boj proti ksenofobiji, diskriminaciji in marginalizaciji.

Ključni podatki:

Na svetu je 50 milijonov otrok na begu, od tega jih je 28 milijonov zapustilo svoje domove zaradi vojn in oboroženih spopadov. 
200.000 otrok brez spremstva je v letih med 2015 in 2016 zaprosilo za azil v 80 državah sveta.
100.000 otrok brez spremstva je bilo prestreženih na medi med ZDA in Mehiko med 2015 in 2016. 
Otroci predstavljajo približno 28 odstotkov vseh žrtev trgovanja z ljudmi. 
Največji delež otrok med žrtvami trgovanja z ljudmi beležijo v Podsaharski Afriki (64 odstotkov) in Srednji Ameriki (62 odstotkov).