Otroci so danes prevzeli vodenje Slovenije za en dan

Otroci so danes prevzeli vodenje Slovenije za en dan

Danes obeležujemo svetovni dan otrok. Na pobudo UNICEF-a so otroci prevzeli vodenje Slovenije za en dan in zavzeli vodilna mesta v politiki, gospodarstvu, medijih, šolstvu, športu in kulturi. Želijo si, da bi bil njihov glas slišan in večkrat upoštevan.

Slovenija je danes dobila »nove« voditelje. Otroci so za en dan prevzeli vlogo predsednika RS, predsednika Vlade RS in na družbenih omrežjih predsednika Državnega zbora. Iz vrst najmlajših smo dobili tudi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter (na družbenih omrežjih) ministra za izobraževanje, znanost in šport ter župane enajstih občin – v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Domžalah, Postojni, Ptuju, Kidričevem, Trbovljah, Radljah ob Dravi, Lukovici ter Zagorju ob Savi so ključe mesta danes prevzeli otroci. 

Otroci se bodo znašli tudi v vlogi sovoditeljev informativnih oddaj v medijih, zasedli direktorske stolčke v gospodarstvu - v družbi Prva osebna zavarovalnica, v podjetju za raziskovanje trga in medijev Mediana, v oglaševalski agenciji Grey Ljubljana in drugih, v kulturi, in sicer v Slovenskem etnografskem muzeju. Zavzeli so številna družbena omrežja, med drugim priljubljenega košarkarja Boštjana Bokija Nachbarja ter stand up komika in pisca Boštjana Gorenca Pižame. Številne šole po Sloveniji so danes dobile »nove« ravnatelje in učitelje, »novega« direktorja je za en dan dobil tudi UNICEF Slovenija, pobudnik aktivnosti v Sloveniji. Pri prevzemu novih vlog je sodelovalo več kot 150 otrok v Sloveniji. 

Otroci so se v novih vlogah odlično znašli in skupaj s svojim predhodnikom sprejeli pomembne zaveze v korist otrok. Te so predstavili na novinarski konferenci v Predsedniški palači. 

Predsednik RS je sprejel zavezo, da bo še naprej veliko časa in pozornosti namenil prav mladi generaciji in omogočil, da bo glas otrok in mladostnikov še bolj slišan. Iz raziskave UNICEF-a je razvidno, da le sedem odstotkov otrok meni, da politični voditelji dovolj prisluhnejo njihovim zahtevam, pričakovanjem, upanjem in strahovom. Najbolj osupljiv podatek raziskave je po predsednikom mnenju ta, da se kar dve tretjini (2/3) otrok boji, da bo v prihodnosti izbruhnila voljna. Zato je predsednik republike še bolj zavezan temu, da si v sodelovanju z drugimi političnimi voditelji prizadeva za mir in varnost, da bodo lahko naši otroci odraščali v svobodnem duhu in sledili svojim sanjam z odprtim srcem. 

Predsednik Vlade RS in ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sta sprejela zavezo, da bosta tudi v prihodnje delovala kot zagovornika otrok in med političnimi odločevalci pomagala krepiti zavedanje o pomembnosti sprejemanja odločitev, ki krepijo kakovost življenja otrok. Podpirala bosta udejanjanje ukrepov Agende 2030, s katero se je Slovenija zavezala, da bo do leta 2030 za polovico zmanjšala število otrok, ki živijo pod pragom revščine.

Predsednik državnega zbora je sprejel zavezo, da bo v okviru zakonodajne veje oblasti spodbujal odločitve v korist otrok. Zato bo podpiral oblikovanje parlamentarne nad-strankarske skupine za otroke, ki bi jo sestavljali poslanci različnih političnih strank in bi s svojim delovanjem pripomogli k postavljanju otrok visoko na zakonodajno agendo. 

 

Na ta pomemben dan so otroci razkrili tudi svoje želje in izzive za prihodnost, ki si jo želijo sooblikovati z odraslimi. Predstavili so ključne ugotovitve raziskave UNICEF-a Slovenije in Mediane, ki je merila zadovoljstvo otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji. 

Ključne ugotovitve raziskave: 

Splošno zadovoljstvo z življenjem
70 % otrok v Sloveniji je zadovoljnih s svojim življenjem. Zgolj 4 % otrok pravi, da njihovo življenje ni takšno, kot bi si želeli. 
»V življenju sem najbolj zadovoljen, da imam družino, ki me ima rada in me podpira,« pravi 78 % otrok v Sloveniji. Skoraj polovica otrok je zadovoljnih, da so zdravi in da imajo prijatelje. Materialne dobrine so pomembne le desetini otrok.

 

Polovica otrok v Sloveniji pravi, da so bili otroci pred 10 leti bolj zadovoljni s svojim življenjem. Menijo, da danes tehnologija preveč vpliva na naše življenje. Dejstvo je, da tehnologija vpliva na pristnost medosebnih odnosov. Otroci pogrešajo preprost objem, nasmeh in »rad te imam«.

Prihodnost

Dve tretjini otrok v Sloveniji sta glede svoje prihodnosti optimistični. Največje zadovoljstvo črpajo iz odnosov z družino in prijatelji ter iz zdravja. Materialne dobrine in denar po njihovem mnenju ne vplivajo na srečo v življenju.

78 % otrok v Sloveniji se zaveda, da lahko prav sami storijo največ za svojo prihodnost: s tem, da se trudijo v šoli in se učijo. Otroci v Sloveniji si največkrat želijo postati športniki, računalničarji, frizerji veterinarji, zdravniki in odvetniki.
Skrbi in strahovi
91 % otrok v Sloveniji ima pogosto ali občasno skrbi in strahove. Najbolj jih skrbi smrt bližnjih. Med najpogostejšimi skrbmi so tudi strah pred vojno in šolske obveznosti.

 

66 % otrok v Sloveniji meni, da jih bodo čez 15 let najbolj skrbeli zaposlitev, finančno stanje, vojne in vprašanja okolja. Otroci se zavedajo aktualnih težav, zato jih je potrebno bolj vključevati v odločanje o naši prihodnosti.

Družina 

 

Razmere v družini najbolj vplivajo na razpoloženje in zadovoljstvo otrok v Sloveniji – tako pravi tretjina otrok. Družinska politika podjetja morajo slediti temu in omogočiti, da bodo otroci lahko s starši preživeli veliko kakovostnega prostega časa.

Šolanje 
Le nekaj več kot polovica otrok v Sloveniji meni, da učitelji in pedagogi upoštevajo njihova mnenja. Kar 16 % pa se jih počuti, kot da s temi osebami nimajo stika.

 

76 % otrok v Sloveniji pravi, da v šolo ne hodijo z največjim veseljem, več kot 70 % pa jih meni, da šola ni preveč zanimiva. V veliki meri se otroci v šoli čutijo neupoštevane in nerazumljene.

Upoštevanje mnenj in odnosi

Skoraj tretjina otrok v Sloveniji pravi, da na njihovo zadovoljstvo najbolj vplivajo odnosi s prijatelji in vrstniki.

Zgolj 7 % otrok v Slovenji pravi, da državni voditelji upoštevajo njihovo mnenje. Kar 78 % otrok pa meni, da z njimi nimajo stika. Stremeti je potrebno k temu, da državni voditelji pri svojih odločitvah upoštevajo mnenje otrok.

 

Zgolj 7 % otrok v Sloveniji pravi, da župani upoštevajo njihovo mnenje. Kar 75 % otrok pa meni, da z župani nimajo stika. Stremeti je potrebno k vzpostavitvi rednega sistema lokalne participacije otrok, ki bo omogočal večjo vključenost otrok pri ustvarjanju lokalne agende.

Solidarnost, pomoč ranljivim
Otroci bi svoje supermoči uporabili predvsem za pomoč drugim. Pomagali bi prikrajšanim ter vsem ljudem omogočili varnost, šolanje, zdravje in preživetje.

 

Ob svetovnem dnevu otrok otroci po vsem svetu odrasle pozivajo k ustvarjanju sveta, v katerem lahko za vsakega otroka omogočimo zdravje, izobrazbo, zaščito pred nasiljem in izkoriščanjem ter enake možnosti za razvoj. Za uresničevanje otrokovih pravic si moramo prizadevati vse dni v letu in vsak od nas ima pri tem pomembno vlogo.