Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji

Raziskava o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji

Ob svetovnem dnevu otrok sta UNICEF Slovenija in Mediana pripravila raziskavo o zadovoljstvu otrok z življenjem in odraščanjem v Sloveniji. V raziskavi je sodelovalo 800 osnovnošolcev, starih od 7 do 15 let, iz cele Slovenije.

V raziskavi so otroci spregovorili o svojem zadovoljstvu z življenjem, o upih, strahovih in izzivih za prihodnost ter o opori, ki jim jo dajejo različna socialna omrežja v družbi in institucije, ki pomembno vplivajo na njihov razvoj in življenje.

Otroci v sebi nosijo neprecenljiv potencial, zaradi česar so pomembni soustvarjalci današnjega sveta. Pomembno je, da upoštevamo njihovo mnenje in jih pogosteje vključimo v sprejemanje odločitev ter jih spodbudimo, da se zavedajo svojih znanj in sposobnosti, da lahko kot enakovreden sogovornik sodelujejo pri sprejemanju odločitev za oblikovanje okolja in sveta, v katerem odraščajo.

Splošno zadovoljstvo

70 % otrok v Sloveniji je zadovoljnih s svojim življenjem. Zgolj 4 % otrok pravi, da njihovo življenje ni takšno, kot bi si želeli. 

Graf spodaj: Kako bi ocenil/a zadovoljstvo s svojim življenjem?»V življenju sem najbolj zadovoljen, da imam družino, ki me ima rada in me podpira,« pravi 78 % otrok v Sloveniji. Skoraj polovica otrok je zadovoljnih, da so zdravi in da imajo prijatelje. Materialne dobrine so pomembne le desetini otrok.

Graf spodaj: S čim si v življenju trenutno najbolj zadovoljen/-a? Obkroži največ tri odgovore.Polovica otrok v Sloveniji pravi, da so bili otroci pred 10 leti bolj zadovoljni s svojim življenjem. Menijo, da danes tehnologija preveč vpliva na naše življenje. Dejstvo je, da tehnologija vpliva na pristnost medosebnih odnosov. Otroci pogrešajo preprost objem, nasmeh in »rad te imam«.

Graf spodaj: Meniš, da so bili otroci deset let nazaj bolj, manj ali enako zadovoljni z življenjem, kot sedaj? Obkroži en odgovor.Graf spodaj: Zakaj meniš, da so bili otroci deset let nazaj bolj zadovoljni z življenjem, kot sedaj?
Prihodnost

Dve tretjini otrok v Sloveniji sta glede svoje prihodnosti optimistični. Največje zadovoljstvo črpajo iz odnosov z družino in prijatelji ter iz zdravja. Materialne dobrine in denar po njihovem mnenju ne vplivajo na srečo v življenju.

Graf spodaj: Kaj sedaj najbolj vpliva na tvoje ali zadovoljstvo tvojih vrstnikov? Obkroži en odgovor.78 % otrok v Sloveniji se zaveda, da lahko prav sami storijo največ za svojo prihodnost: s tem, da se trudijo v šoli in se učijo. Otroci v Sloveniji si največkrat želijo postati športniki, računalničarji, frizerji veterinarji, zdravniki in odvetniki.

Graf spodaj: Kdo lahko največ stori za tvojo prihodnost? Otroci v Sloveniji bi bili v prihodnosti najraje zaposleni v lastnem podjetju (42 %), 28 % bi jih želelo delati v Sloveniji v slovenskem podjetju, 21 % pa bi jih raje delalo v tujini.

Skrbi in strahovi

91 % otrok v Sloveniji ima pogosto ali občasno skrbi in strahove. Najbolj jih skrbi smrt bližnjih. Med najpogostejšimi skrbmi so tudi strah pred vojno in šolske obveznosti.

Graf spodaj: Kaj so tvoje trenutne skrbi, področja življenja, ki te skrbijo sedaj?66 % otrok v Sloveniji meni, da jih bodo čez 15 let najbolj skrbeli zaposlitev, finančno stanje, vojne in vprašanja okolja. Otroci se zavedajo aktualnih težav, zato jih je potrebno bolj vključevati v odločanje o naši prihodnosti.

Družina 

Razmere v družini najbolj vplivajo na razpoloženje in zadovoljstvo otrok v Sloveniji – tako pravi tretjina otrok. Družinska politika podjetja morajo slediti temu in omogočiti, da bodo otroci lahko s starši preživeli veliko kakovostnega prostega časa.

Graf spodaj: Kaj sedaj najbolj vpliva na tvoje ali zadovoljstvo tvojih vrstnikov? Obkroži en odgovor.Tri četrtine otrok v Sloveniji se v primeru težav najpogosteje obrnejo na starše. Zato je tudi staršem potrebno omogočiti čas za podporo svojim otrokom.

Šolanje 

17 % otrokom v Sloveniji je pomembno in zadovoljstvo črpajo iz tega, da se lahko šolajo in izobražujejo.

Zgolj 6 % otrok v Sloveniji pomoč v primeru slabih ocen poišče pri učiteljih ali šolskih svetovalnih delavcih. Odrasli bi morali biti bolj dostopni za otroke v stiski.

Le nekaj več kot polovica otrok v Sloveniji meni, da učitelji in pedagogi upoštevajo njihova mnenja. Kar 16 % pa se jih počuti, kot da s temi osebami nimajo stika.

76 % otrok v Sloveniji pravi, da v šolo ne hodijo z največjim veseljem, več kot 70 % pa jih meni, da šola ni preveč zanimiva. V veliki meri se otroci v šoli čutijo neupoštevane in nerazumljene.

Graf spodaj: Spodaj so našteta nekatera tvoja možna stališča in stališča tvojih vrstnikov do šole, učenja, učiteljev in sošolcev. Pozorno preberi trditve in v vsaki vrstici označi en odgovor.
Upoštevanje mnenj in odnosi

Skoraj tretjina otrok v Sloveniji pravi, da na njihovo zadovoljstvo najbolj vplivajo odnosi s prijatelji in vrstniki.

Graf spodaj: Kaj sedaj najbolj vpliva na tvoje ali zadovoljstvo tvojih vrstnikov? Obkroži en odgovor.
Samo 13 % otrok v Sloveniji se v primeru težav po pomoč obrne na prijatelje ali sošolce, zato bi bilo potrebno krepiti medvrstniške odnose in solidarnost.

Če otrok dobi slabo oceno, so mu največkrat v oporo starši; tako pravi 63 % otrok v Sloveniji. 16 % jih oporo dobi pri sošolcih.

Več kot 80 % otrok v Sloveniji pravi, da starši in stari starši upoštevajo njihovo mnenje. 83 % otrok v Sloveniji pravi, da njihovi vrstniki, sošolci in prijatelji upoštevajo njihovo mnenje.

Zgolj 7 % otrok v Slovenji pravi, da državni voditelji upoštevajo njihovo mnenje. Kar 78 % otrok pa meni, da z njimi nimajo stika. Stremeti je potrebno k temu, da državni voditelji pri svojih odločitvah upoštevajo mnenje otrok.

Zgolj 7 % otrok v Sloveniji pravi, da župani upoštevajo njihovo mnenje. Kar 75 % otrok pa meni, da z župani nimajo stika. Stremeti je potrebno k vzpostavitvi rednega sistema lokalne participacije otrok, ki bo omogočal večjo vključenost otrok pri ustvarjanju lokalne agende.

Graf spodaj: Ali navedeni ljudje upoštevajo tvoje mnenje, ko ga poveš? Prosimo, pri vsakem označi DA/NE/s to osebo nimam stika.Solidarnost, pomoč ranljivim


Med najuporabnejšimi supermočmi bi otroci v Sloveniji radi imeli sposobnost pogleda v prihodnost in teleportacije. Svoje supermoči bi uporabili predvsem za pomoč drugim. Predvsem bi pomagali prikrajšanim ter vsem ljudem omogočili varnost, šolanje, zdravje in preživetje.

60 % otrok prepoznava dobrodelne organizacije kot najbolj primerne, da pomagajo otrokom iz revnih družin. Tretjina jih meni, da so za to zadolžene socialne službe, država in vlada.