Nasilje nad otroki najbolj razširjeno doma, v šolah in lokalnem okolju

Nasilje nad otroki najbolj razširjeno doma, v šolah in lokalnem okolju

Telesno kaznovanje, spolne zlorabe in umori zaznamujejo življenja milijonov otrok po svetu

UNICEF je danes predstavil najnovejše poročilo o nasilju nad otroki. V njem ugotavlja, da je presenetljivo število otrok, med njimi celo enoletniki, žrtev nasilja s strani bližnjih oseb, ki naj bi zanje skrbele in jih ščitile.

Vsak otrok ima pravico do zaščite pred nasiljem in zlorabami, saj imajo le ti poguben vpliv na življenja otrok. In vendar se nasilje, kot kaže najnovejše poročilo, v najrazličnejših oblikah dogaja otrokom v vseh državah sveta. »Trpljenje otrok po svetu je resnično zaskrbljujoče,« poudarja vodja UNICEF-ovih programov za zaščito otrok Cornelius Williams. »Zaušnice dojenčkom, spolne zlorabe deklic in dečkov ter umori mladostnikov v lokalnih skupnostih dokazujejo, da nasilje ne pozna meja in pred njim ni varen nihče.« 

Poročilo z naslovom Znani obraz: Nasilje nad otroki in mladostniki  temelji na najnovejših podatkih in razkriva, da otroci doživljajo nasilje v vseh obdobjih otroštva in v vseh okoljih.
  
Nasilje nad otroki v družini:
Kar 75 odstotkov otrok v starosti od dveh do štirih let oziroma 300 milijonov otrok na svetu je deležnih telesnega kaznovanja in/ali psihološkega nasilja doma s strani skrbnikov.
Približno 60 odstotkov enoletnih otrok je v 30 državah redno izpostavljenih telesnemu kaznovanju. Skoraj četrtina enoletnih otrok je deležnih nasilnega stresanja kot oblike kaznovanja in desetina udarcev po obrazu, glavi in ušesih.  
Eden od štirih otrok, mlajših od pet let, oziroma kar 176 milijonov otrok na svetu živi z materjo, ki je žrtev nasilja s strani svojega partnerja.

Spolno nasilje nad deklicami in dečki:
15 milijonov mladoletnic, med 15. in 19. letom, je bilo v svojem življenju prisiljenih v spolne odnose.
Zgolj 1 odstotek mladoletnic, ki so bile žrtve spolnega nasilja, je poiskalo strokovno pomoč.
V 28 državah z razpoložljivimi podatki je 90 odstotkov mladoletnic, ki so bile prisiljene v spolne odnose, dejalo, da so storilca poznale. Podatki iz šestih držav kažejo, da so bili mladostniki najpogosteje spolno zlorabljeni s strani prijateljev, sošolcev in partnerjev.

Umori zaradi nasilja med mladostniki:
Zaradi nasilja na svetu vsakih sedem minut umre mladoletna oseba;
Latinska Amerika in Karibi so edina regija, kjer so se stopnje umorov mladostnikov povečale. Skoraj polovica vseh umorov med mladostniki po vsem svetu se je leta 2015 zgodila v tej regiji. 
Polovica celotne populacije otrok osnovnošolske starosti oziroma 732 milijonov otrok živi v državah, kjer telesno kaznovanje v šolah ni popolnoma prepovedano.
75 odstotkov dokumentiranih streljanj v šolah, ki so se zgodila v preteklih 25 letih, se je zgodilo v ZDA.  
UNICEF si za odpravo nasilja prizadeva večplastno. Spodbuja vladna prizadevanja za izboljšanje pomoči otrokom - žrtvam nasilja, podpira snovanje politik in zakonodaje za zaščito otrok ter zagotavlja pomoč lokalnim skupnostim, staršem in otrokom pri preprečevanju nasilja s praktičnimi programi, kot so tečaji starševstva in ukrepi poti nasilju v družini.

Za odpravo nasilja nad otroki UNICEF poziva vlade, naj sprejmejo nujne ukrepe in podprejo smernice (INSPIRE), ki so jih sprejeli Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), UNICEF ter  Globalno partnerstvo za odpravo nasilja nad otroki. Te med drugim vključujejo:
 
Sprejemanje nacionalnih akcijskih načrtov za odpravo nasilja nad otroki, ki vključujejo izobraževalni in zdravstveni sistem, sistem socialnega varstva, pravosodja ter lokalne skupnosti in otroke.       
Spreminjanje vedenja odraslih in obravnavanje dejavnikov, ki prispevajo k nasilju nad otroki, vključno z ekonomskimi in družbenimi neenakostmi, socialnimi in kulturnimi normami, ki dovoljujejo nasilje, neustreznimi politikami in zakonodajo, nezadostnimi storitvami za žrtve in omejevanjem naložb v učinkovite sisteme za preprečevanje in odzivanje na nasilje.
Usmeritev nacionalnih politik v zmanjševanje nasilnega vedenja, odpravo neenakosti in omejevanje dostopa do strelnega in drugega orožja.   
Vzpostavitev socialnih sistemov zaščite in usposabljanja socialnih delavcev za ustrezno obravnavo otrok – žrtev nasilja. 
Izobraževanje otrok, staršev, učiteljev in članov skupnosti, da prepoznajo številne oblike nasilja in njihovo opolnomočenje, da spregovorijo o nasilju in ga prijavijo.
Zbiranje bolje razčlenjenih podatkov o nasilju nad otroki in sledenje ter vrednotenje napredka.