Prvič po gospodarski krizi upad revščine med otroki v Sloveniji

Prvič po gospodarski krizi upad revščine med otroki v Sloveniji

Kljub napredku v Sloveniji 46.000 otrok živi pod pragom tveganja revščine.

Danes obeležujemo mednarodni dan boja proti revščini. UNICEF Slovenija ob tem pozdravlja napredek, dosežen na področju zmanjšanja revščine med otroki, a hkrati opozarja, da pod pragom revščine v Sloveniji še vedno živi 46.000 otrok. 

 17. oktobra obeležujemo mednarodni dan boja proti revščini, katerega namen je opozarjati na problem revščine v svetu in spodbuditi aktivnosti za njeno zniževanje. Dejstvo je, da ima revščina izjemno poguben vpliv na življenja otrok po vsem svetu. Slovenija pri tem ni izjema. Revščina je namreč v času gospodarske krize in varčevalnih ukrepov močno zaznamovala tudi življenja otrok v Sloveniji.

Najnovejši podatki Statističnega urada RS kažejo, da se je prvič po gospodarski krizi stopnja tveganja revščine otrok zmanjšala, in sicer iz 14,2 % v letu 2015 na 11,9 % v letu 2016. »To so zelo pomembni premiki, vendar pa je potrebno opomniti, da ta odstotek še vedno predstavlja kar 46.000 otrok, ki v Sloveniji živijo pod stopnjo tveganja revščine. Zato si je danes, v času gospodarske rasti, še bolj kot prej, potrebno prizadevati za ukrepe, ki bodo usmerjeni v preprečevanje revščine otrok in dviga kakovosti življenja otrok. Poleg tega se je Slovenija, v okviru mednarodnega načrta Cilji trajnostnega razvoja, zavezala, da bo do leta 2030 prepolovila (za 50 % zmanjšala) stopnjo revščine otroke v Sloveniji, zato je pomembno, da se politike v tej smeri okrepijo,« poudarja Alja Skele, Vodja zagovorništva pri UNICEF-u Slovenija.

Priporočila UNICEF-a oblikovalcem politik, ki lahko pripomorejo h krepitvi blaginje otrok:

Zaščititi je potrebno dohodke gospodinjstev, v katerih živijo najrevnejši otroci. 
Izboljšati je potrebno dosežke na področju izobraževanja manj uspešnih učencev.
Spodbujati in promovirati je potrebno zdrav način življenja za vse otroke. 
Subjektivno oceno dobrega počutja otrok je potrebno jemati resno. 
Pravičnost je potrebno postaviti v središče politik, ki obravnavajo otroke in si prizadevajo delovati v dobrobit otrok.