Do 75 odstotkov otrok in mladostnikov na sredozemskih migrantskih poteh je izpostavljenih zlorabam, izkoriščanju in trgovanju z ljudmi

Do 75 odstotkov otrok in mladostnikov na sredozemskih migrantskih poteh je izpostavljenih zlorabam, izkoriščanju in trgovanju z ljudmi

Otroci, ki bežijo iz Podsaharske Afrike, so najbolj izpostavljeni nevarnostim in največkrat žrtve diskriminacije ter rasizma

UNICEF in IOM (Agencija ZN za migracije) v najnovejšem poročilu z naslovom Grozljiva popotovanja opozarjata, da se otroci in mladi na begu v Evropo soočajo z najhujšimi kršitvami človekovih pravic. Kar 77 odstotkov le teh, ki za beg uporabljajo sredozemske migrantske poti, je bilo deležnih zlorab, izkoriščanja ali žrtev trgovanja z ljudmi.

Poročilo opozarja, da so otroci in mladi na begu bolj izpostavljeni zlorabam in trgovanju z ljudmi kot odrasli: skoraj dvakrat pogosteje na balkanski migrantski poti, na osrednji sredozemski poti pa je število otrok in mladih, ki so zlorabljeni, v primerjavi z odraslimi, za 13 odstotkov višje. Poročilo temelji na pričevanjih skoraj 22.000 beguncev in migrantov, med njimi približno 11.000 otrok in mladostnikov, s katerimi je razgovore opravil IOM.

Aimamo, 16-letnik brez spremstva na begu iz Gambije, je med pogovorom v italijanskem zavetišču razkril, da je bil ob prihodu v Libijo prisiljen opravljati težka fizična dela. »Če bi poskušal pobegniti, bi me ubili. Če bi nehal delati, bi me pretepli. Bili smo kot sužnji in ob koncu delavnika so nas zaklenili v prostore.«

»Tragična realnost je, da so otroci na begu čez Sredozemlje zlorabljeni, pretepeni, žrtve diskriminacije ter različnih oblik trgovanja z ljudmi in da to postaja vsakodnevna praksa,« poudarja Afshan Khan, UNICEF-ova regionalna direktorica in posebna koordinatorka za begunsko in migrantsko krizo v Evropi. »Evropski voditelji bi morali vzpostaviti trajne rešitve, ki vključujejo varne in zakonite migrantske poti, zaščitne koridorje in alternative pridržanju otrok beguncev in migrantov.«

»Ljudje, ki iz svojih držav bežijo pred nasiljem, spopadi ali revščino, se podajajo na nevarne poti zavedajoč, da so ogrožena njihova dostojanstva, dobrobiti in življenja,« je dejal Eugenio Ambrosi, Regionalni direktor IOM za EU, Norveško in Švico. »Dokler ne bodo vzpostavljene varnejše migranstke poti, bodo ostali ukrepi relativno neučinkoviti. Hkrati je potrebno oživiti tudi pristop k migracijam, ki temelji na zagotavljanju pravic, izboljšati mehanizme za odkrivanje in zaščito najbolj ranljivih na begu, ne glede na njihov pravni status.«

Poročilo poudarja, da so vsi otroci na begu ranljivi, hkrati pa razkriva, da so otroci na begu iz Podsaharske Afrike veliko bolj izpostavljeni izkoriščanju in različnim oblikam trgovanja z ljudmi kot otroci in mladi iz drugih predelov sveta. Rasizem je ključni dejavnik za takšna odstopanja. 

Otroci in mladi, ki so na begu brez spremstva odraslih, ter daljše časovno obdobje, kot tudi tisti z nižjo izobrazbo so največkrat deležni zlorab s strani kriminalnih združb. Poročilo navaja, da je osrednja sredozemska migrantska pot še posebej nevarna, saj večina beguncev in migrantov prečka Libijo, kjer vladajo milice, kriminal in nasilje. Mladi v povprečju plačajo od 1.000 do 1.500 USD za potovanje in pogosto v Evropo prispejo zadolženi, zaradi česar so še bolj ranljivi.

Poročilo poziva vse vpletene – izvorne, tranzitne in ciljne države, Afriško unijo, Evropsko unijo, nacionalne in mednarodne organizacije s podporo darovalcev, da na prednostno mesto postavijo vrsto ukrepov. Ti vključujejo vzpostavitev varnih in zakonitih poti za otroke na begu; krepitev storitev za zaščito otrok beguncev in migrantov  tako v izvornih, tranzitnih in ciljnih državah; iskanje alternativ pridrževanju otrok na begu; mednarodni boj proti trgovanju z ljudmi in izkoriščanju ter boj proti ksenofobiji, diskriminaciji in marginalizaciji. 

UNICEF svetovnim voditeljem priporoča šest ukrepov za zaščito otrok na begu:
1. Otroke begunce in migrante, še posebej otroke brez spremstva je potrebno zaščititi pred izkoriščanjem in nasiljem.
2. Potrebno je ukiniti prakso pridržanja otrok migrantov in otrok, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, ter uvesti alternative.
3. Družine morajo ostati skupaj; to je najboljši način za zaščito otrok in zagotovitev pravnega statusa otrok.
4. Vsi otroci begunci in migranti morajo imeti zagotovljeno izobraževanje ter dostop do zdravstvenih in drugih kakovostnih storitev.
5. Prizadevati si je potrebno za reševanje izvornih razlogov za migracije.
6. Spodbujati je potrebno ukrepe za boj proti ksenofobiji, diskriminaciji in marginalizaciji.