Radijski program otrokom na območju Čadskega jezera pomaga pri učenju

Radijski program otrokom na območju Čadskega jezera pomaga pri učenju

Na območju Čadskega jezera je z oddajanjem pričel inovativni radijski izobraževalni program, ki je del celovitih prizadevanj za podporo 1,3 milijona otrok, ki so morali zaradi nasilja Boko Harama zapustiti svoje domove. Radijski izobraževalni programi ponuja alternativno platformo za 200.000 otrok na kriznih območjih na severu Kameruna in v regiji Diffa v Nigru, ki ne morejo obiskovati pouka.

»Gre za edinstvene izzive, zato razvijamo edinstvene rešitve,« je povedala Marie-Pierre Poirier, UNICEF-ova regionalna direktorica za zahodno in srednjo Afriko. »Več sto šol je zaprtih, otroci so izpostavljeni številnim tveganjem. Zato smo razvili radijski izobraževalni program, regijski prototip, s pomočjo katerega bodo lahko otroci nadaljevali z izobraževanjem. To je bil prvi korak, vlada pa se proaktivno zavzema, da program postane dostopen za vse otroke, ki jih je prizadela ta kriza.«

Vse odkar je leta 2009 na tem območju izbruhnil konflikt, je izobraževanje močno na udaru, tarče napadov Boko Harama pa so tako šole kot učitelji. Pobuda za izobraževanje v kriznih razmerah, ki jo podpira Evropska unija, UNICEF-u omogoča krepitev zaščitnega okolja za otroke. To vključuje razširitev izobraževalnih programov na tista območja, kjer šole ostajajo zaprte zaradi posledic napadov ali strahu pred nadaljnjimi napadi. Radijski program ima moč, da doseže otroke na območjih, ki ostajajo nedostopna za humanitarno pomoč.

S podporo EU je UNICEF skupaj z vladama Kameruna in Nigra razvil radijski izobraževalni program za otroke, ki so jih prizadeli konflikti. Gre za 144 epizod izobraževalnega programa, ki obsega poučevanje jezika in matematike ter ponuja praktične nasvete za zaščito, v francoščini in nekaterih lokalnih jezikih. »Skupaj z UNICEF-om smo razvili visoko kakovostno rešitev, ki bo pomagala na sto tisoče otrokom do izobraževanja. Ponosni smo na vlogo EU v tej krizi in prepričan sem, da lahko vsak Evropejec vidi vrednost te naložbe v otroke,« je povedal Yvan Hildebrand, vodja Generalnega direktorata za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) v Kamerunu.

Projekt Izobraževanje v kriznih žariščih bo poleg radijskega programa 159.000 otrokom zagotovil tudi storitve zaščite in programe za ozaveščanje o tveganjih, ki bodo prilagojeni za krizna območja v Nigru, Čadu, Kamerunu in Nigeriji.

»Radijska platforma ima potencial, da doseže še večje število otrok, ki ne obiskujejo pouka v Nigru, Kamerunu in regiji,« je povedala Poirierjeva. »Program, ki ga je potrdila vlada, je prvi in pomemben korak pri nadaljevanju izobraževanja v kriznih razmerah. Upamo, da bodo lahko ti otroci v bližnji prihodnosti dobili tudi certifikat, ki bo potrdil uspešno zaključeno šolsko leto.«

Kljub prizadevanjem omenjenega projekta potrebe otrok na območju Čadskega jezera ostajajo velike, konflikti in varnostna tveganja pa otežujejo nudenje humanitarne pomoči. UNICEF za zagotavljanje izobraževanja za otroke na tem območju potrebuje 38,5 milijona dolarjev, doslej pa je prejel le 19,6 milijona sredstev.