2,1 milijarde ljudi v svojem domu nima dostopa do čiste pitne vode, več kot dvakrat toliko pa jih nima ustreznih sanitarij

2,1 milijarde ljudi v svojem domu nima dostopa do čiste pitne vode, več kot dvakrat toliko pa jih nima ustreznih sanitarij

3 od 10 ljudi na svetu (oz. 2,1 milijarde ljudi) v svojem domu nimajo dostopa do čiste pitne vode, 6 od 10 ljudi (oz. 4,4 milijarde ljudi) pa nima ustreznih sanitarij, opozarja najnovejše poročilo UNICEF-a in Svetovne zdravstvene organizacije.

Poročilo o napredku na področju oskrbe s pitno vodo, dostopa do sanitarij in higiene v povezavi s cilji trajnostnega razvoja (v izvirniku Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene: 2017 Update and Sustainable Development Goal Baselines) predstavlja prve globalne ocene dostopa do čiste pitne vode in ustreznih sanitarij. Poročilo kaže, da še vedno preveč ljudi nima dostopa do čiste pitne vode in sanitarij, posebej na podeželju.

»Dostop do čiste pitne vode in ustreznih sanitarij ter higiena v lastnem domu ne bi smeli biti privilegij bogatih ali tistih, ki živijo v urbanih središčih,« je povedal dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije. »Gre za osnovne potrebe za zagotavljanje zdravja in vse države imajo odgovornost, da za vse prebivalce zagotovijo dostop.«

Od leta 2000 je več milijard ljudi dobilo dostop do pitne vode in sanitarij – torej dostop do zaščitenega vira pitne vode, do katerega posameznik potrebuje 30 minut ali manj (za pot do vira in nazaj) in sanitarij, ki niso v skupni rabi z drugimi gospodinjstvi. A to še zdaleč ne pomeni, da imajo dostop do čiste pitne vode v lastnem domu ali da so sanitarije urejene na način, da zagotavljajo varnost za zdravje posameznika. Številni domovi, zdravstvene ustanove in šole še vedno nimajo dostopa do vode in mila za umivanje rok. To predstavlja veliko tveganje za zdravje ljudi – posebej majhnih otrok – za pojav bolezni kot je diareja, zaradi katere vsako leto umre 361.000 otrok, mlajših od 5 let. Neustrezne sanitarije in kontaminirana voda so povezane tudi s prenašanjem bolezni kot so kolera, griža, hepatitis A in tifus.

»Čista pitna voda, ustrezne sanitarije in higiena so ključni za zdravje vsakega otroka in vsake skupnosti. Zato so osnova za grajenje močnejše, bolj zdrave in pravičnejše družbe,« je povedal UNICEF-ov izvršni direktor Anthony Lake. »Z izboljševanjem teh storitev v najbolj prikrajšanih skupnostih in za najbolj prikrajšane otroke danes, gradimo priložnosti za boljšo prihodnost.«

Velike neenakosti ostajajo

Da bi zmanjšali neenakosti na svetovni ravni, si cilji trajnostnega razvoja prizadevajo odpraviti opravljanje potrebe na prostem in zagotoviti univerzalni dostop do ustrezne sanitarne ureditve in higiene do leta 2030.

2,1 milijarde ljudi nima dostopa do čiste pitne vode v svojem domu, od tega jih 263 milijonov za pot do čiste pitne vode in nazaj potrebuje več kot 30 minut, 159 milijonov ljudi pa ima na voljo le oporečno vodo iz virov kot so potoki ali jezera.

V 90 državah je napredek pri zagotavljanju ustreznih sanitarij prepočasen, kar pomeni, da do leta 2030 ne bo omogočen univerzalni dostop do teh storitev.

4,4 milijarde ljudi nima dostopa do ustreznih sanitarij, od tega jih 600 milijonov deli sanitarije z drugimi gospodinjstvi, 892 milijonov ljudi – večinoma na podeželju – pa potrebo opravlja na prostem. Zaradi naraščanja števila prebivalcev se v podsaharski Afriki in Oceaniji povečuje tudi število ljudi, ki opravljajo potrebo na prostem.

Dobre higienske navade so eden od najbolj preprostih in najbolj učinkovitih načinov za preprečevanje širjenja bolezni. Poročilo kaže, da dostop do vode in mila za umivanje rok med 70 državami močno niha. Na območju podsaharske Afrike ima dostop do vode in mila za umivanje rok 15 odstotkov ljudi, v zahodni Aziji in severni Afriki pa 76 odstotkov.

Druge ključne ugotovitve poročila:

  • V državah, ki so jih prizadeli konflikti, je za otroke 4-krat manj verjetno, da imajo dostop do pitne vode, in 2-krat manj verjetno, da imajo dostop do ustreznih sanitarij, v primerjavi z vrstniki v drugih državah.
  • Med urbanimi območji in podeželjem obstajajo velike razlike. 2 od 3 ljudi z dostopom do pitne vode in 3 od 5 ljudi z dostopom do ustreznih sanitarij živijo na urbanih območjih. Od 161 milijonov ljudi, ki imajo na voljo le oporečno vodo, iz virov kot so potoki ali jezera, jih 150 milijonov živi na podeželju.
  • Države bi morale več narediti na področju zbiranja podatkov o kakovosti storitev vode in sanitarij.

Fotografija: Otrok pije vodo iz ročne črpalke v mestu Mzuzu v Malaviju. Avtor: UNICEF/Pirozzi