V zahodni in srednji Afriki je vsako leto na begu  več kot 7 milijonov otrok

V zahodni in srednji Afriki je vsako leto na begu več kot 7 milijonov otrok

Otroci predstavljajo več kot polovico od 12 milijonov ljudi, ki so vsako leto na begu v zahodni in srednji Afriki. Več kot 75 odstotkov migrantov ostane v podsaharski Afriki, v manj kot 1 od 5 primerov pa se odpravijo v Evropo.

UNICEF-ovo najnovejše poročilo V iskanju priložnosti: Glasovi otrok na begu v zahodni in srednji Afriki (v izvirniku In Search of Opportunities: Voices of children on the move in West and Central Africa) se osredotoča na glavne vzroke za migracije med otroki in daljnosežne posledice za regijo v primeru, da bodo množične migracije še pogostejše, kar napovedujejo trenutni trendi naraščanja populacije.

»Otroci v zahodni in srednji Afriki migrirajo v večjem številu kot kadarkoli doslej. Številni med njimi iščejo varnost in boljše življenje,« je povedala regionalna direktorica UNICEF-a, Marie-Pierre Poirier. »Večina teh otrok ostaja v Afriki in se ne podaja na pot proti Evropi ali kam drugam. Zato je potrebno razširiti razpravo o migracijah, ki mora zajeti izzive, s katerimi se srečujejo vsi otroci na begu, in razširiti sisteme zaščite otrok, kjerkoli se ti nahajajo.«

V zahodni in srednji Afriki je kar 11 od 25 najbolj revnih držav na svetu. Poročilo, ki temelji na številnih intervjujih z migranti in njihovimi družinami, razkriva kompleksnost motivacij za migracije, ki presegajo revščino. Študija ocenjuje, da se bodo migracije otrok in mladih iz zahodne in srednje Afrike povečale zaradi soobstoja različnih faktorjev, kot so na primer hitro naraščanje populacije, vse večja urbanizacija, neenakomeren gospodarski razvoj, stalni konflikti, šibke vlade in omejena zmogljivost institucij pri nudenju podpore najbolj ranljivim prebivalcem.

Eden od pomembnejših vzrokov za migracije na tem območju so klimatske spremembe. Po napovedih se bodo temperature v Afriki še v tem stoletju dvignile za 3-4 stopinje Celzija. Napovedani dvig temperature za Afriko je za 1,5-krat višji od napovedi za preostali svet. Hude poplave in suše že danes povzročajo izgube pridelkov in živine ter so razlog za migracije, spreminjajoče se podnebne razmere pa povzročajo, da so nekatere poljščine vse manj primerne za pridelavo v tej regiji. Napetosti, ki jih sproža bitka za vse bolj redke vire preživetja, so na nekaterih območjih prerasle v sovražnost med prebivalci, kar pomeni še več migracij.

Poročilo ugotavlja, da v regiji (tako znotraj nje kot na njenih mejah) primanjkuje ustreznih sistemov za zaščito otrok beguncev in migrantov. Gre za vrzel, ki bo z naraščajočim populacije in števila migrantov postala še bolj očitna.

Poročilo oblikovalce politik poziva, da otroke postavijo v center svojih ukrepov na področju migracijske politike. To je mogoče prek okrepljene mreže zaščite otrok med izvornimi, tranzitnimi in ciljnimi državami. Za zagotovitev dostopa do zdravstvenega varstva, izobraževanja in drugih osnovnih storitev za otroke je ključnega pomena tesno sodelovanje vlad, OZN-a in nevladnih partnerjev, ne glede na migracijski status otrok.

UNICEF priporoča šest ukrepov za zaščito otrok na begu:

  • Otroke begunce in migrante – še posebej otroke brez spremstva – je potrebno zaščititi pred izkoriščanjem in nasiljem.
  • Potrebno je ukiniti prakso pridržanja otrok migrantov in otrok, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, ter uvesti alternative.
  • Družine morajo ostati skupaj; to je najboljši način za zaščito otrok in zagotovitev pravnega statusa otrok.
  • Vsi otroci begunci in migranti morajo imeti zagotovljeno izobraževanje ter dostop do zdravstvenih in drugih kakovostnih storitev.
  • Prizadevati si je potrebno za reševanje izvornih razlogov za migracije.
  • Spodbujati je potrebno ukrepe za boj proti ksenofobiji, diskriminaciji in marginalizaciji.

Fotografija: Dekle, ki je moralo zaradi nasilja Boko Harama z družino zapustiti svoj dom na otoku na Čadskem jezeru, in sedaj prebiva v vasi Melea v Čadu. Avtor: UNICEF/Sokhin