UNICEF in UNHCR pozdravljata nove politične smernice EU za zaščito otrok beguncev in migrantov

UNICEF in UNHCR pozdravljata nove politične smernice Evropske komisije. Gre za pomemben mejnik na področju zaščite otrok beguncev in migrantov.

»Gre za prvo politiko Evropske unije, ki se nanaša na reševanje razmer in zagotavljanje pravic za vse otroke migrante in begunce, otroke brez spremstva in otroke z družinami, pri čemer povezuje migracije, azil in zaščito otrok,« je povedala Noala Skinner, direktorica UNICEF-ovega urada v Bruslju.

»Gre za pomembne smernice, ki bodo pomagale državam članicam EU učinkoviteje odgovarjati na potrebe otrok beguncev in migrantov. Močno upamo, da bodo te smernice na zelo konkreten način prispevale k zaščiti številnih otrok, ki prihajajo v Evropo iz držav, v katerih vladajo vojna, konflikti in nasilje. Za mnogimi je težka pot,« je povedala Diane Goodman, namestnica direktorja UNHCR za Evropo.

Ključni ukrepi vključujejo dodelitev skrbnikov za otroke, okrepitev zaščite otrok na vseh nivojih, kakovostnejše zbiranje podatkov, s katerimi bi bilo mogoče spremljati otroka v nadaljnjih postopkih, sprejetje celovitega pristopa k identifikaciji trajnih rešitev, pa tudi boljši monitoring in sodelovanje med državami.

Pozdravljamo poziv Evropske komisije državam članicam EU, da dajo prednost zagotavljanju EU in nacionalnih sredstev za otroke, da se vzdržijo nepotrebnih in invazivnih ocen starosti otrok, povečajo število kvot za naselitev ljudi na begu in omogočijo druge legalne poti, prek katerih bodo lahko otroci varno prispeli v Evropo. Zaveza Evropske komisije, da vlaga v usposabljanja, svetovanja in orodja za zaščito otrok, bo pomagala zagotoviti, da se pri vseh odločitvah, ki vplivajo na otroka, ustrezno oceni najboljši interes otroka.

UNHCR in UNICEF pozdravljata poziv Evropske komisije državam članicam EU, da storijo vse, kar je v njihovi moči, za vzpostavitev alternativnih rešitev prakse pridržanja za vse otroke in družine. Obe organizaciji poudarjata, da pripor nikoli ni v najboljšem interesu otroka in je izjemno škodljiv za zdravje in dobro počutje otroka. Otroci ne smejo biti pridržani zaradi vzrokov, povezanih z migracijami, ne glede na njihov pravni ali migracijski status oziroma status njihovih staršev.

Otroke je potrebno zaščititi z reševanjem izvornih razlogov za migracije, vključno z bojem proti nasilju in dolgotrajnim konfliktom, prisilnim razseljevanjem, revščino in pomanjkanjem. UNICEF in UNHCR pozdravljata tudi zavezo politik EU za prioritizacijo in podporo nacionalnih sistemov zaščite otrok za razseljene otroke izven evropskih meja.

UNHCR in UNICEF se veselita udejanjanja novih političnih smernic s strani EU in držav članic v praksi, saj bodo pomagale pri zagotavljanju zaščite za otroke vsak korak poti in prenehanju z grozljivim izkoriščanjem in zlorabo otrok.