Do leta 2040 bo skoraj 600 milijonov otrok živelo na območjih z izjemno omejenimi vodnimi viri

Do leta 2040 bo skoraj 600 milijonov otrok živelo na območjih z izjemno omejenimi vodnimi viri

Podnebne spremembe poglabljajo krizo pomanjkanja vode; spremenjene razmere bodo najbolj prizadele najrevnejše otroke.

Skoraj 600 milijonov otrok – 1 od 4 otrok na svetu – bo do leta 2040 živelo na območjih z izjemno omejenimi vodnimi viri, opozarja UNICEF v poročilu ob svetovnem dnevu voda.

Poročilo Žejni prihodnosti: Voda in otroci v spreminjajočem se podnebju (Thirsting for a Future: Water and children in a changing climate) govori o tveganjih, ki jih predstavljajo osiromašeni viri pitne vode za dobro počutje in življenja otrok, ter o načinih, na katere bodo podnebne spremembe v prihajajočih letih poglobile ta tveganja.

»Voda je elementarna; brez nje ni življenja. Kljub temu po vsem svetu na milijone otrok nima dostopa do varne vode, kar ogroža njihovo zdravje, življenje in prihodnost. Gre za krizo, ki se bo v prihodnje le še poglabljala, če ne bomo ukrepali skupaj in sedaj,« je povedal UNICEF-ov izvršni direktor Anthony Lake.

Poročilo ugotavlja, da se 36 držav že sooča z ekstremnim pomanjkanjem vode, kar pomeni, da potrebe močno presegajo obnovljive zaloge vode, ki so na voljo. Višje temperature, dviganje morske gladine, več poplav in sušnih obdobij ter taljenje ledu vplivajo na kakovost in razpoložljivost vode, pa tudi na sanitarne sisteme.

Naraščanje števila prebivalcev, povečana poraba in večje potrebe po vodi, ki so predvsem posledica industrializacije in urbanizacije, izčrpavajo vodne vire. Konflikti prav tako ogrožajo dostop do varne vode za otroke.

Vsi ti dejavniki otroke silijo k uporabi vode, ki ni varna, kar jih izpostavlja boleznim kot sta kolera in diareja, ki sta lahko tudi smrtonosni. Veliko otrok na območjih, ki so jih prizadele suše, vsak dan porabi več ur za iskanje vode, kar pomeni, da zamujajo dragoceno priložnost za izobraževanje. Deklice so pri tem opravilu še posebej ranljive za napade.

Pomanjkanje vode bo imelo največji vpliv na najrevnejše in najranljivejše otroke, milijoni otrok pa že danes živijo na območjih s slabim dostopom do varne vode in sanitarij. Poročilo ugotavlja tudi:

  • Do 663 milijonov ljudi po svetu nima dostopa do ustreznih vodnih virov in 945 milijonov ljudi potrebo opravlja na prostem;
  • Več kot 800 otrok, mlajših od 5 let, vsak dan umre zaradi diareje, ki je posledica neustrezne vode, sanitarij in higiene; 
  • Na svetovni ravni ženske in dekleta vsak dan namenijo skupaj 200 milijonov ur za zbiranje vode.

Vpliv podnebnih sprememb na vodne vire ni neizogiben, opozarja UNICEF. Poročilo zato izpostavlja priporočila, ki lahko pripomorejo k zmanjšanju vpliva podnebnih sprememb na življenja otrok:

  • Vlade morajo načrtovati spremembe v dostopnosti vode in potrebah po vodi v prihodnjih letih; to predvsem pomeni omogočanje prednostnega dostopa do varne vode za najranljivejše otroke pred vsemi ostalimi potrebami po vodi, za maksimalne družbene in zdravstvene učinke.
  • Podnebna tveganja morajo biti integrirana v vse politike in storitve, vezane na vodo in sanitarije; investicije morajo biti namenjene populaciji, za katero pomanjkanje varne vode predstavlja največje tveganje.
  • Gospodarstvo mora sodelovati s skupnostmi pri preprečevanju onesnaženja in izčrpavanja virov varne vode.
  • Skupnosti morajo tudi same raziskati načine za diverzifikacijo vodnih virov in povečanje kapacitet za varno skladiščenje vode.

»V spreminjajočem se podnebju moramo spremeniti način delovanja, da dosežemo najranljivejše. Eden od najučinkovitejših načinov, da to dosežemo, je zaščita njihovega dostopa do varne vode,« je povedal Lake. 

Fotografija: 9-letna Sulem iz Etiopije hodi po vodo v štiri kilometre oddaljeno vodno vrtino. Foto: UNICEF/Ayene