Nove EU politike vračanja predstavljajo tveganje za otroke

Evropska komisija je včeraj v Bruslju predstavila nove ukrepe in priporočila za vračanje nezakonitih migrantov. Državam članicam EU priporoča pospešitev postopkov vračanja z omejevanjem osnovnih mehanizmov zaščite in pravic, ki bi morale biti zagotovljene vsem migrantom, tudi v primerih, ko gre za otroke.

Agencije Združenih narodov in organizacije za otrokove pravice so zaskrbljene, da paket ukrepov in priporočil države članice spodbuja k vpeljevanju hitrih postopkov vračanja ljudi – vključno z otroki – na način, ki zmanjšuje  varovalne mehanizme v samih postopkih in predvideva pogostejšo uporabo prakse pridržanja in omejevanja gibanja. Ta pristop bi ogrozil življenja otrok in kršil Konvencijo o otrokovih pravicah, ki jo so jo ratificirale vse države članice EU.

Pozdravljamo poziv  k oceni največje koristi otroka pri postopkih odločanja o vračanju otrok brez spremstva, ki ga navajata dokumenta. Bistveno pa je, da so robustni postopki določanja največjih koristi otroka in za zagotavljanje načela največjih koristi otroka implementirani še preden se kateremu koli otroku – vključno z otroki z družinami – izda odločba o vračanju. Postopek določanja največjih koristi otroka ne sme biti zgolj formalnost brez vsebine in resne zaveze k uresničevanju. Pri odločanju, ali je postopek vračanja v najboljšem interesu otroka, je treba ustrezno upoštevati otrokov vidik. Prisilne selitve in pridržanje izjemno negativno vplivajo na otroke in družine. Otroci ne bi smeli biti izpostavljeni pridržanju zaradi migracij, tudi če gre za skrajni ukrep.

Na Švedskem so januarja letos trije otroci brez spremstva iz Afganistana storili samomor. Strokovnjaki, ki so obravnavali otroke, so povedali, da so ti doživljali občutke osamljenosti in tesnobe zaradi nezmožnosti vplivanja na azilne postopke ter občutke strahu zaradi možnosti vračanja v države, kjer se ne bi počutili varne.

Otroci in družine, ki so bili vrnjeni v izvorne države, tvegajo zavračanje s strani svojih družin in lokalne skupnosti ter so pogosteje izpostavljeni kršitvami človekovih pravic. Pogosto so žrtve hude diskriminacije. Bolj so tudi izpostavljeni tveganjem kot so izkoriščanje, prisilno delo in prisilne rekrutacije v oborožene skupine.

Namesto, da bi si prizadevala za zmanjšanje škode, ki so jo EU in države članice že prizadejale otrokom, priporočila Evropske komisije spodbujajo ukrepe, ki to škodo dodatno povečujejo. Spodbujajo zmanjševanje števila varovalnih mehanizmov, hitrejše in avtomatizirano odločanje o vračanju, povečanje števila prisilnih vračanj in pogostejšo uporabo pridržanja z omejevanjem gibanja.

Predlogi ne naslavljajo resničnih izzivov na področju migracij v EU temveč jih le dodatno poslabšujejo. Prav tako ne obstajajo dokazi, da bi postopki prisilnih vračanj vplivali na zmanjševanje migracij. Vračanje ljudi v nestabilno okolje, povečuje tveganje za nadaljnje cikle negotovih in tveganih migracij.

Za odločitvami in cilji politik, ki si prizadevajo za okrepitev postopkov vračanja, so življenja resničnih otrok in družin. EU in države članice imajo dolgo zgodovino zaščite otrokovih pravic. Pozivamo jih, da si še naprej prizadevajo za izpolnjevanje zavez do vseh otrok, ne glede na njihov status.

Skupno sporočilo za javnost UNICEF-a in partnerjev