Skupen projekt EU in UNICEF-a za pomoč več kot 6.000 otrokom beguncem in migrantom v Grčiji

UNICEF in Evropska unija bosta v novem skupnem projektu zagotovila pomoč za več kot 6.000 otrok beguncev in migrantov v Grčiji, vključno z otroki brez spremstva. Financiranje bo zagotovljeno prek instrumenta nujne pomoči EU, ki Evropski komisiji omogoča financiranje operacij nujne pomoči v EU.

Projekt bo usmerjen v zagotavljanje varnosti, zaščite in izobraževanja za otroke begunce in migrante. Omogočal bo priložnosti za nov začetek v življenjih otrok na begu pred vojno, konflikti in pomanjkanjem ter si prizadeval za ponovno vzpostavitev občutka normalnosti in rutine. »Gre za prvo tovrstno sodelovanje med UNICEF-om in Evropsko komisijo pri zagotavljanju humanitarne pomoči za otroke begunce znotraj EU. Projekt bo usmerjen v zapolnjevanje vrzeli v odgovoru na krizo. Prizadeval si bo, da otroci na begu in njihove družine prejmejo zaščito in ponoven občutek normalnosti v življenju. Poseben poudarek bo na mladoletnikih brez spremstva, ki so med najranljivejšimi in nujno potrebujejo pomoč in podporo,« je povedal Panayotis Carvounis, vodja Predstavništva Evropske komisije v Atenah.

V Grčiji je po ocenah 21.000 otrok migrantov in beguncev. Mnogi med njimi trpijo za psihosocialno stisko, ki je posledica težkih izkušenj iz preteklosti, težkih življenjskih razmer v begunskih centrih in  dolgotrajnega občutka negotovosti. Številni med njimi v povprečju že 2 leti ne obiskujejo pouka.

»Otroci niso krivi, da so morali zapustiti svoje domove. Izgubili so leta šolanja, nekateri tudi družino. Program, vreden 8,5 milijona evrov, bo namenjen vzpostavitvi stabilnosti v njihovih življenjih ter jim zagotovil zavetje, storitve za zaščito in dostop do formalnega in neformalnega izobraževanja,« je povedal Laurent Chapuis, Koordinator UNICEF-ovega odziva v Grčiji za begunce in migrante. Poseben poudarek bo na storitvah za otroke brez spremstva; 400 jih bo deležnih začasne nastanitve v času čakanja na azil, združitev z družino ali preselitev znotraj Grčije ali drugje v Evropi. 6.000 otrok in žensk, ki spadajo v posebej ranljivo skupino in ki prebivajo v nastanitvah odprtega tipa in urbanih okoljih, bo deležnih psihosocialne podpore, napoteni bodo lahko tudi na specializirane službe za zaščito otrok.

Med prioritetno obliko pomoči za otroke migrante in begunce ter njihove starše v Grčiji sodi tudi izobraževanje. Gre za otroke, ki so zamudili več let šolanja, izgubili pa so tudi občutek stabilnosti in normalnosti v svojih življenjih, kar dodatno prispeva k stresu, zaskrbljenosti in frustracijam. Prikrajšani pa so tudi za šolsko okolje, ki bi jim lahko pomagalo pri soočanju s temi pomembnimi spremembami.

Na pobudo grških oblasti bo UNICEF osredotočen tudi na zagotavljanje kakovostnega neformalnega izobraževanja za skoraj 5.000 otrok beguncev in migrantov. To bo vključevalo učenje materinega jezika in spretnosti za življenje za otroke, vključno z otroci brez spremstva. Začasni učni prostori bodo vzpostavljeni na javno dostopnih mestih v urbanih okoljih, med drugim v domovih krajanov, in sicer za vse otroke od 3. do 17. leta. UNICEF bo podprl tudi formalno izobraževanje, ki ga bo zagotovilo Ministrstvo za izobraževanje, zlasti prek mobilizacije skupnosti in materialne pomoči.