Število otrok brez spremstva in ločenih od svojih družin, ki so v Italijo prispeli prek morja, se je v lanskem letu podvojilo

Število otrok brez spremstva in ločenih od svojih družin, ki so v Italijo prispeli prek morja, se je v lanskem letu podvojilo

Nujno je potrebno sprejeti ukrepe za zaščito otrok pred tihotapljenjem, izkoriščanjem in zlorabami.

V Italijo je v lanskem letu prek morja prispelo okoli 25.800 otrok brez spremstva in ločenih od svojih družin – gre za več kot podvojeno število otrok glede na preteklo obdobje (12.360 v letu 2015). Ti otroci predstavljajo 91 odstotkov od skupaj 28.200 otrok beguncev in migrantov, ki so prispeli na italijansko obalo v letu 2016.

»Gre za alarmanten trend večanja števila otrok na begu, ki spadajo v izjemno ranljivo skupino, in tvegajo svoja življenja na poti do Evrope,« je opozoril Lucio Melandri, Višji vodja za izredne razmere pri UNICEF-u. »Trenuten sistem ne zagotavlja zaščite otrokom, ki se znajdejo sami v popolnoma neznanem okolju. Ker gre za osebe, ki so na begu iz države v državo, je potreben koordiniran odgovor Evrope kot celote.«

Večina otrok brez spremstva in ločenih od svojih družin, ki so v Italijo prispeli v preteklem letu, je iz štirih držav: Eritreje, Egipta, Gambije in Nigerije. Večinoma gre za fante, stare od 15 do 17 let, med novimi prihodi pa so tudi mlajši otroci in deklice. Posebej deklice so postavljene pred tveganja kot so spolno izkoriščanje in zlorabe, vključno s spolnim izkoriščanjem za denar s strani kriminalnih združenj. Več deklet je med intervjuji z UNICEF-ovim osebjem, ki so bili opravljeni v letošnjem letu v Palermu, poročalo o prisilni prostituciji v Libiji kot način poplačila stroškov za pot čez Sredozemlje. Številni fantje, ki prispejo v Libijo, pa so prisiljeni v fizično delo.  

Pot od severne Afrike do Italije prek osrednjega Sredozemlja zaznamuje izjemno velik delež otrok, ki so brez spremstva in ločeni od družin. Za primerjavo: le 17 odstotkov vseh otrok beguncev in migrantov, ki so prek morja v lanskem letu prispeli v Grčijo, je bilo brez spremstva.

»Ko govorimo o osrednjem Sredozemlju, gre za razmere brez primerjave,« je dejal Melandri. »Jasno je, da imamo resen problem, ki se vedno bolj stopnjuje. Poleg reševanja izvornih vzrokov za migracije je potrebno vzpostaviti celovite sisteme monitoringa in zaščite za te otroke.«

UNICEF priporoča šest ukrepov za zaščito otrok na begu: 

  • Otroke begunce in migrante – še posebej otroke brez spremstva – je potrebno zaščititi pred izkoriščanjem in nasiljem.
  • Potrebno je ukiniti prakso pridržanja otrok migrantov in otrok, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, ter uvesti alternative.
  • Družine morajo ostati skupaj; to je najboljši način za zaščito otrok in zagotovitev pravnega statusa otrok.
  • Vsi otroci begunci in migranti morajo imeti zagotovljeno izobraževanje ter dostop do zdravstvenih in drugih kakovostnih storitev.
  • Prizadevati si je potrebno za reševanje izvornih razlogov za migracije.
  • Spodbujati je potrebno ukrepe za boj proti ksenofobiji, diskriminaciji in marginalizaciji.

Fotografija: 13-letni Ahmed je v Italijo prispel brez spremstva. V centru za otroke brez spremstva v mestu Trabia v Italiji je našel varno zavetje, hrano, možnost za izobraževanje in pravno pomoč. UNICEF/Gilbertson VII Photo