Organizacije za pravice otrok pozivajo EU, naj deluje v najboljšem interesu otrok na begu

Institucije Evropske unije in države članice morajo narediti več za zaščito otrok beguncev in migrantov, je v skupni izjavi ob 10. Evropskem forumu o otrokovih pravicah v Bruslju zapisalo 78 organizacij, vključno z UNICEF-om in Save the Children.

Evropska begunska in migrantska kriza se bo kmalu prevesila v tretje leto, otroci pa imajo v njej vse bolj pomembno vlogo, njene posledice na življenjih najranljivejših pa so zato še toliko bolj tragične. Med januarjem 2015 in septembrom 2016 je več kot 664.500 otrok zaprosilo za azil v Evropi; v Italiji je bilo 9 od 10 otrok, ki so tja prispeli v letošnjem letu, brez spremstva; v Grčiji 23.000 otrok čaka negotova usoda. Po ocenah je letos na poti do Evrope prek morja več kot 700 otrok izgubilo življenje.

UNICEF in Save the Children sta globoko zaskrbljena. Ker zaščita otrok v postopkih ni prioriteta, to predstavlja tveganje za otroke na begu. Premalo je bilo narejenega na področju obravnavanja posebnih potreb in ranljivosti otrok. Otroci na Švedskem, na primer, pogosto na zaslišanje v postopku za pridobitev azila čakajo več kot eno leto. Otroci, ki so ostali v Grčiji, v povprečju že 20 mesecev ne obiskujejo pouka. Mnogi otroci na združitev z družinskimi člani v državah EU čakajo več kot leto dni – gre za zaostanke, ki lahko otroke med izpostavijo tveganjem, tudi tihotapcem. EU in države članice lahko naredijo več za zaščito otrok, pri čemer morajo upoštevati njihove posebne potrebe.

Organizacije za pravice otrok pozivajo udeležence foruma k delovanju na področjih vodenja, javnih naložb in v dogovorjenih političnih okvirjih, ki opredeljujejo cilje in merijo napredek na področju migracij, saj zaščita otrok ni nekaj, kar bi se zgodilo samo od sebe.

78 partnerskih organizacij je identificiralo 7 prioritetnih akcij za zaščito otrok beguncev in migrantov. Med drugim so nujni čim prejšnje sprejetje akcijskega načrta EU o otrocih na begu, okrepitev varoval v azilni zakonodaji, povečanje sredstev za nacionalne sisteme za zaščito otrok in izgradnja mehanizmov za zaščito otrok. Organizacije opozarjajo, da je bilo delovanje na nivoju EU doslej razpršeno in nezadostno. Potrebno je celovitejše delovanje na področju migracij in otrok, ki bi povezalo vse odgovorne deležnike, države pa spodbudilo k boljšemu zbiranju in deljenju podatkov.

Reforma skupnega evropskega azilnega sistema, ki je trenutno predmet pogovorov v Evropskem parlamentu, daje edinstveno priložnost, da se otrokom zagotovi dostop do skrbnikov in izobraževanja ter omogoči združitve z družino. Potrebno je tudi ukiniti prakso pridržanja otrok migrantov in otrok, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, ter uvesti alternative.

Številni otroci na begu bodo odrasli v državljane EU. Ne glede na njihov status bi jih morali vedno najprej obravnavati kot otroke. Države bi morale investirati v njihovo prihodnost ter jim omogočiti, da izpolnijo svoj potencial ter postanejo enakovredni člani skupnosti.