Dan, ko so županovali otroci

Dan, ko so županovali otroci

Ob svetovnem dnevu otroka in 27. obletnici sprejema Konvencije o otrokovih pravicah je danes sedem županov predalo županovanje otrokom. Otroci so tako danes še posebej opozorili nase in sporočili v kakšnem mestu in svetu si želijo odraščati. Otroci župani so od vrstnikov, predstavnikov šol, prejeli veliko število predlogov za mesta po meri otrok.

Tit Šenk (Ljubljana), Nomi Hrast (Maribor), Valentin Vuga (Nova Gorica), Jakob Novak (Piran), Jaka Saloper (Domžale), Arja Ela Hvala (Postojna) in Jaka Grošelj (Zagorje) so otroci in mladi, ki so danes za en dan prevzeli županovanje v svojih občinah in spregovorili v imenu vseh otrok. V torek bo mladega župana imenovala tudi občina Trbovlje. Skupaj več kot 200 predstavnikov učencev iz 39 šol je mladim županom danes prineslo predloge, ki so jih zbrali s svojimi sošolci. Med predlogi otrok najbolj izstopajo tisti, ki se navezujejo na participacijo mladih občanov v vseh odločitvah, ki vplivajo na njihovo sedanjost in prihodnost. Otroci poudarjajo tudi pomen čistega in varnega okolja, boljših in varnejših prometnih poti, ter dostopnega (brezplačnega) kulturnega in športnega programa.

Med številnimi pobudami so rdeča nit v vseh občinah naslednji predlogi:

 • Otroci želimo sami odločati o svoji prihodnosti.
 • Odrasli naj bodo naši glasniki v vseh odločitvah, ki vplivajo na naše življenje.
 • Želimo si brezplačen vstop v muzeje in ostale kulturne ustanove v času šolanja po vzoru drugih evropskih mest.
 • Želimo si več možnosti za brezplačno rekreacijo in zabavo.
 • Za večjo varnost na cestah, kjer hodimo otroci, potrebujemo boljšo javno razsvetljavo.
 • Želimo si, bi vsi starši imeli zaposlitev, saj potem otroci ne bi imeli toliko skrbi.
 • Želeli bi, da se več časa in denarja nameni za otroke v socialno ogroženih družinah.
 • Otroci se radi povezujemo z drugimi, zato si želimo brezplačen brezžičen internet po celem mestu.
 • Želimo si boljšo in varnejšo ureditev obrabljenih cest, kolesarskih poti, pločnikov in ulic, predvsem v okolici šol in ob prometnih cestah, ter več avtobusnih povezav (med posameznimi kraji) in avtobusnih postajališč.
 • Številni otroci v šolo hodimo peš ali s kolesom, zato bi se počutili bolj varne, če bi bil nadzor varnosti v prometu poostren, kazni za kršitelje pa strožje.
 • Otroška igrišča zunaj šole naj bodo neograjena, da se lahko na njih igramo tudi po pouku.
 • Radi bi imeli še več dreves v mestu, več čistilnih akcij za čistejše okolje ter reševanje problema odpadkov in divjih odlagališč.
 • Prepovedali bi kajenje – povsod.
 • Želimo si živeti v energetsko učinkovitem mestu, zato si želimo več sončnih celic na strehah zgradb ter več električnih avtobusov in drugih okolju prijaznejših vozil.
 • Otroci se včasih bojimo razgrajačev, zato si želimo nadzor na javnih mestih in v predmestjih, vključno z nadzorom na področju prepovedanih drog in alkohola.
 • Želimo si več brezplačnih ali subvencioniranih aktivnosti za razvijanje talentov, ki združujejo mlade in starejše. Vsi se lahko veliko naučimo drug od drugega (npr. tehnologija, zgodovina, kultura, ročne spretnosti, kuhanje tradicionalnih jedi …).
 • Mladi si želimo znanj in informacij o poklicih in možnostih zaposlovanja v prihodnosti.
 • Vsi bi morali bolj poskrbeti za ranljive skupine v družbi (npr. brezdomce, begunce …) in za njihovo vključevanje v lokalno okolje.
 • V vsaki občini naj se izvoli otroški župan in vzpostavi otroški občinski svet.

Otroci odraslim predvsem sporočajo, naj ne pozabijo, da so tudi otroci lahko aktivni občani, na katere se lahko zanesejo, da jim bomo povedali, kaj si želijo, in skupaj snovali življenje v lokalnem okolju.

Več o pobudi UNICEF-a Slovenija, s katero Otrokom prijazna UNICEF-ova mesta simbolično obeležujejo prihajajoči svetovni dan otroka in 27. obletnico sprejema Konvencije o otrokovih pravicah si lahko preberete tukaj.


Domžale, avtor Vid Repanšek


Ljubljana


Maribor


Nova Gorica, avtorica Maja Pelikan


Piran


Postojna


Zagorje