Šolarji razbijali stereotipe o beguncih in migrantih

Šolarji razbijali stereotipe o beguncih in migrantih

Več kot 1.600 osnovnošolcev in srednješolcev je na delavnicah razbijalo stereotipe o beguncih in migrantih v okviru projekta Body COOLturen pod okriljem UNICEF-a Slovenija. Rdeča nit delavnic je sporočilo, da je edino prav in »cool« sprejemati vsakega posameznika, ne glede na njegov videz ter kulturno, religiozno in etnično ozadje. Anketa med učenci, ki so obiskovali delavnice, je pokazala, da so mladi po njihovem mnenju premalo seznanjeni z begunskimi in migrantskimi temami.

Otroci predstavljajo kar 24 odstotkov vseh prosilk in prosilcev za azil v Sloveniji ter 27 odstotkov vseh, ki imajo pri nas priznan status mednarodne zaščite. UNICEF je že od začetka prihajanja migrantov v Slovenijo na terenu izvajal različne aktivnosti za otroke v sprejemnih in nastanitvenih centrih, obenem pa ozaveščal javnost v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov. »Glavni cilj projekta je, da pri mladih razblinimo strah pred tujci in jih spodbudimo, da bodo v druženju z ljudmi z drugačnim kulturnim, etničnim ali verskim ozadjem videli izziv za lasten razvoj,« je povedala Ana Pšenica iz UNICEF-a Slovenija.

Učenci tretje triade v osnovnih šolah in srednješolci po vsej Sloveniji so se prek delavnic seznanili z vzroki za preseljevanje v sodobnem času ter drugimi informacijami in primeri s terena o kršenju pravic otrok in mladih. Med udeleženci delavnic (učenci so bili stari 12 in več let), je UNICEF Slovenija izvedel anketo, v kateri so jih spraševali o begunski tematiki in znanju, ki so ga pridobili s pomočjo izvajalcev delavnic. 62 odstotkov jih meni, da o tematiki, ki so jo obravnavali na delavnici, mladi ne vedo dovolj. S pomočjo delavnice jih 90 odstotkov pozna vzroke množičnih preseljevanj, 77 odstotkov pa jih zna našteti pozitivne posledice migracij. Velika večina otrok (78 odstotkov) bi mladim tujcem, v kolikor bi se naselili v njihovem lokalnem naselju, nudila pomoč. Željo, da bi se takšne delavnice izvajale tudi v prihodnje, je izrazilo 78 odstotkov anketiranih učencev. 

Delavnice so potekale v času rednega pouka med junijem in oktobrom letos. Ena delavnica je trajala 90 minut, vodili pa so jih prostovoljci UNICEF-a Slovenija, ki so imeli izkušnjo z delom z begunci, in vodja projekta.

Projekt je sofinanciran s strani Urada Vlade RS za Komuniciranje v okviru prizadevanj za spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov. Besedilo ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Več na www.unicef.siwww.vlada.si/pomoc_beguncem in www.ukom.gov.si