Skoraj 385 milijonov otrok živi v skrajni revščini, ugotavlja študija Svetovne banke in UNICEF-a

Skoraj 385 milijonov otrok živi v skrajni revščini, ugotavlja študija Svetovne banke in UNICEF-a

Za otroke je dvakrat bolj verjetno, da bodo živeli v skrajni revščini, v primerjavi z odraslimi, ugotavlja nova študija Svetovne banke in UNICEF-a. V letu 2013 je 19,5 odstotka otrok v državah v razvoju živelo v gospodinjstvih z 1,9 dolarja ali manj na osebo na dan, v primerjavi z 9,2 odstotka odraslih. V svetovnem merilu je skoraj 385 milijonov otrok živelo v skrajni revščini.

Nova študija »Ending Extreme Poverty: A Focus on Children« (Končanje skrajne revščine: Poudarek na otrocih) kaže, da so otroci v primerjavi z odraslimi nesorazmerno bolj prizadeti zaradi revščine, saj predstavljajo okoli 30 odstotkov populacije in kar polovico tistih, ki se spopadajo s skrajno revščino. Najmlajši otroci nosijo največje tveganje – v državah v razvoju več kot petina otrok, mlajših od 5. leta starosti, živi v skrajno revnih gospodinjstvih.

»Ne le, da je za otroke bolj verjetno, da bodo živeli v skrajni revščini; učinki revščine pustijo največje posledice prav na otrocih. Otroci so v najslabšem položaju med najrevnejšimi – in najmlajši otroci so najbolj prizadeti, saj pomanjkanje, ki ga trpijo, vpliva na razvoj njihovega telesa in uma,« opozarja Anthony Lake, UNICEF-ov izvršni direktor. »Šokanten je podatek, da polovica vseh otrok v podsaharski Afriki in 1 od 5 otrok v državah v razvoju odraščajo v skrajni revščini. To ne le omejuje njihove prihodnosti, temveč ovira razvoj njihove družbe.«

Omenjena študija napoveduje izid študije »Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality« (Revščina in skupna blaginja 2016: O neenakosti), ki ugotavlja, da je v letu 2013 okoli 767 milijonov ljudi na globalni ravni živelo z 1,9 dolarja na dan, polovica od njih jih je bila mlajša od 18 let.

»Odstotek otrok, ki se spopada s skrajno revščino, kaže na potrebo po investicijah v zgodnja leta v življenjih otrok – v storitve, kot so nega za nosečnice, razvojni programi za zgodnje otroštvo, kakovostno izobraževanje, čista voda, dobre sanitarije in zdravstvene storitve,« je povedala Ana Revenga, Starejša direktorica za Revščino in pravičnost pri Svetovni banki. »Izboljševanje teh storitev in zagotavljanje dostopa do kakovostnih priložnosti za zaposlitev v prihodnosti za tiste, ki so danes šele otroci, sta edina načina za prekinitev začaranega kroga medgeneracijske revščine, ki je danes tako razširjena.«

Globalna ocena skrajne revščine otrok temelji na podatkih iz 89 držav, ki predstavljajo 83 odstotkov prebivalstva držav v razvoju.

Podsaharska Afrika ima najvišjo stopnjo otrok, ki živijo v skrajni revščini (nekaj manj kot 50 odstotkov otrok) in največji delež skrajno revnih otrok na svetu (nekaj več kot 50 odstotkov otrok). Južna Azija ima drugi največji delež skrajno revnih otrok (skoraj 36 odstotkov), pri čemer je največ skrajno revnih otrok iz Indije. Več kot 4 od 5 otrok, ki živijo v skrajni revščini, prebiva na podeželju.

Študija še kaže, da so tudi v gospodinjstvih z več razpoložljivega denarja otroci v primerjavi z odraslimi nesorazmerno bolj prizadeti. Približno 45 odstotkov otrok živi v gospodinjstvih z manj kot 3,10 dolarja na osebo na dan, v primerjavi s 27 odstotki odraslih.

UNICEF in Svetovna banka pozivata vlade, da:

  • Redno ugotavljajo revščino otrok na nacionalni in regionalni ravni in se pri načrtovanju in izvajanju nacionalnih programov za zmanjševanje revščine, ki so del prizadevanj za končanje skrajne revščine do leta 2030, osredotočajo na otroke.
  • Okrepijo sisteme socialne zaščite za otroke, vključno s programi finančne pomoči, ki neposredno pomagajo revnim družinam pri izdatkih za hrano, zdravstveno oskrbo, izobraževanje in druge storitve, ki varujejo otroke pred vplivom revščine in izboljšujejo njihove možnosti za prekinitev začaranega kroga revščine.
  • Namenijo prednost naložbam v izobraževanje, zdravstvo, čisto vodo, sanitarije in infrastrukturo, ki koristijo tako najrevnejšim otrokom, kot tudi tistim, ki pomagajo preprečevati revščino po pojavih kot so suše, bolezni in ekonomska nestabilnost. 
  • Oblikujejo politike, s pomočjo katerih bo gospodarska rast koristila najrevnejšim otrokom.

UNICEF in Svetovna banka si skupaj s partnerji prizadevata za prekinitev kroga revščine ter spodbujata razvoj posameznika v zgodnjem otroštvu - s programi, ki segajo od finančne pomoči, prehrane in zdravstvenega varstva, do izobraževanja.

Fotografija: Otroci zbirajo smeti v provinci Punjab v Pakistanu. Avtor: UNICEF/Ramoneda