Novo poročilo razkriva globalno krizo izobraževanja; UNICEF poziva k večjim izdatkom na tem področju

Novo poročilo razkriva globalno krizo izobraževanja; UNICEF poziva k večjim izdatkom na tem področju

V državah z nizkimi dohodki se več kot 60 odstotkov šoloobveznih otrok leta 2030 ne bo naučilo osnovnih veščin - kljub ambicioznemu cilju, da vsakemu otroku zagotovimo šolanje, razkriva poročilo Mednarodne komisije za financiranje globalnih priložnosti za izobraževanje.

Poročilo »The Learning Generation: Investing in Education for a Changing World« (Učeča se generacija: Investiranje v izobraževanje za svet, ki se spreminja) navaja, da bodo brez nujnega povečanja vlaganj v izobraževanje, s strani vlad, otroci v državah z nizkimi dohodki ostali ujeti v medgeneracijsko revščino, brez spretnosti in znanj, ki jih potrebujejo za prispevek družbi in gospodarstvu v odrasli dobi.

»Vsak otrok v vsaki državi, soseski in gospodinjstvu ima pravico, ne le do sedeža v učilnici, temveč tudi do kakovostnega izobraževanja, in sicer vse od zgodnjih otroških let, ko se njegovi možgani šele razvijajo,« je povedal Anthony Lake, UNICEF-ov izvršni direktor. »Vlaganje v kakovostno izobraževanje je nujno potrebno, sicer bo generacija otrok obsojena na odraščanje brez znanj in veščin, ki jih posameznik potrebuje, da doseže svoj potencial.«

Poročilo kaže, da bo do leta 2030 1,5 milijarde odraslih brez izobrazbe, višje od primarne šole. UNICEF podpira priporočila, ki jih podaja poročilo, in poziva k povečanju nacionalnih izdatkov za izobraževanje v višini od 3 do 5 odstotkov, kar bi lahko bil učinkovit odgovor na potencialno globalno krizo v izobraževanju.

Druge ključne ugotovitve poročila:

  • V državah z nizkimi dohodki se osnovnih veščin uči le polovica otrok, ki bi se glede na starost morala izobraževati na osnovni stopnji, in nekaj več kot četrtina otrok, ki so dovolj stari za sekundarno izobraževanje.
  • 330 milijonov otrok na primarni in sekundarni stopnji izobraževanja ne dosega niti najosnovnejših rezultatov na področju izobraževanja.
  • Kriza narašča z naraščanjem populacije: do leta 2030 bo v državah z nizkimi in srednjimi dohodki predvidoma 1,4 milijarde šoloobveznih otrok.
  • Dvakrat toliko deklic kot dečkov ne bo nikoli obiskovalo pouka.

»Govorimo o boju za državljanske pravice naše generacije – o zahtevah mladih po pravici do izobraževanja in tempirani bombi, ki jo ponazarja nezadovoljstvo neuslišanih upov polovice generacije,« je povedal Gordon Brown, predsednik Komisije za izobraževanje in posebni odposlanec ZN za globalno izobraževanje. »Ne moremo si privoščiti še enega podobnega leta ali desetletja. Komisija si prizadeva za največjo širitev izobraževalnih možnosti v sodobni zgodovini.«

Fotografija: 12-letna Chubat (desno) s prijateljico med ruševinami šole v Malakalu v Južnem Sudanu. Šola, ki jo je obiskovalo 470 otrok, je bila požgana med februarskimi spopadi. UNICEF je letos lansiral drugo fazo pobude Back to Learning – Nazaj k učenju, v katero bo vključenih skoraj 600.000 otrok v Južnem Sudanu – državi, ki se sooča z visoko stopnjo neobiskovanja pouka. Avtor: UNICEF/George