Svetovni voditelji morajo investirati v boljše zbiranje podatkov o otrocih

Svetovni voditelji morajo investirati v boljše zbiranje podatkov o otrocih

UNICEF z instalacijo »časovni stroj«, razstavljeno v času Zasedanja Generalne skupščine ZN, ponazarja pomanjkanje podatkov o otrocih

UNICEF poziva svetovne voditelje v investicije za boljše zbiranje podatkov o otrocih; nove analize kažejo, da je zadostna količina podatkov na voljo le za polovico indikatorjev ciljev trajnostnega razvoja.

UNICEF-ove analize kažejo, da so podatki, ki se navezujejo na otroke, vključno z merami revščine in nasilja, preveč omejeni ali slabe kvalitete, kar pomeni, da vlade nimajo informacij, ki jih potrebujejo za ustrezen odgovor na izzive, s katerimi se sooča na milijone otrok, ali za merjenje napredka pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja.

Da bi osvetlili problematiko pomanjkanja podatkov, sta generalni sekretar ZN Ban Ki Moon in UNICEF danes na ogled postavila instalacijo »časovni stroj«, ki je razstavljena na sedežu ZN v New Yorku. Časovni stroj je struktura v obliki kapsule, ki na umetniški način prikazuje podatke: otroške spomine iz tekstovne oblike pretvarja v zvokovno. Obiskovalci stavbe Sekretariata ZN in delegati, ki se bodo med 14. in 30. septembrom udeležili Zasedanja Generalne skupščine ZN imajo tako priložnost, da se seznanijo s podatki o otrocih, ki so trenutno na voljo, in tistimi področji, kjer jih primanjkuje.

»Svet si je zadal, da do leta 2030 izkorenini ekstremno revščino med otroki in doseže tiste, ki so najranljivejši. Če želimo doseči te ambiciozne cilje, najprej potrebujemo podatke, ki nam povedo, kdo so ti otroci, kje živijo in kaj potrebujejo,« je povedal Jeffrey O’Malley, UNICEF-ov direktor Divizije za podatke, raziskave in politike. 

Primeri manjkajočih podatkov:

  • Približno 1 od 3 držav nima primerljivih mer za revščino otrok.
  • Okoli 120 milijonov deklet, mlajših od 20 let, je bilo prisiljenih v spolni odnos in druga prisilna spolna dejanja. Ogroženi so tudi dečki, a je o teh primerih zbranih le malo podatkov. 
  • Skoraj vse države se soočajo s pomanjkanjem točnih in primerljivih podatkov o otrocih s posebnimi potrebami.
  • Univerzalen dostop do varne pitne vode je osnovna potreba in človekova pravica. Obstajajo podatki o izvoru pitne vode, pogosto pa se ne ve kako varna je le-ta.
  • 9 od 10 otrok je vpisanih v osnovno šolo, ključni podatki o obiskovanju pouka pa so pomanjkljivi.
  • Vsak dan 830 mater umre zaradi komplikacij v povezavi s porodom. Večino teh smrti je mogoče preprečiti, vendar so podatki o kakovosti nege porodnic nepopolni.
  • Zaostajanje v rasti otrokom onemogoča enake možnosti za preživetje, rast in razvoj, v primerjavi z vrstniki. Kljub temu 105 od 197 držav nima aktualnih podatkov o zaostajanju v rasti med otroki.
  • 1 od 2 držav na svetu nima aktualnih podatkov o otrocih s prekomerno telesno težo.

UNICEF že več kot 30 let aktivno podpira države pri zbiranju, analizi in poročanju o podatkih o napredku otrok. V sklopu teh prizadevanj bo UNICEF nadaljeval s podporo neposrednemu zbiranju podatkov prek anketiranj po gospodinjstvih in raziskoval načine, na katere bi lahko nova tehnologija pomagala pri polnjenju praznin v podatkih.

UNICEF vlade poziva, da investirajo v razčlenjene, primerljive in kakovostne podatke o otrocih, s čimer bi se bilo mogoče ustrezno odzvati tudi na izzive kot so medgeneracijska revščina, smrtnost, ki bi jo bilo mogoče preprečiti, in nasilje nad otroki.  


Na fotografiji: 9-letni Emerson Davis in Alexandra Good sta med prvimi preizkusili UNICEF-ov časovni stroj. Avtor: Markisz

Naslovna fotografija: Generalni sekretar ZN Ban Ki Moon na otvoritvi UNICEF-ovega časovnega stroja - interaktivne instalacije, ki je na ogled na sedežu ZN v New Yorku. Avtor: Markisz