Begunska in migrantska kriza velik posel za tihotapce; pol milijona otrok tvega izkoriščanje

Po ocenah je od januarja 2015 okoli pol milijona otrok beguncev in migrantov pomoč poiskalo pri tihotapcih. Čakanje in obup jih vodijo v roke kriminalcev, ki izkoriščajo njihovo ranljivost.

Z namenom osvetlitve dela tihotapcev z migranti v Evropi in oblikovanja boljšega odziva na krizo, je UNICEF zbral podatke iz različnih virov - vključno s poročilom Europol-Interpol, pričevanji otrok, publikacijami ZN, nevladnimi organizacijami in poročili, ki so jih podkrepili mediji.

Podatki Eurostata*, objavljeni ta teden, kažejo, da so od januarja 2015 otroci vložili več kot 580.000 prošenj za azil v Evropi. Nedavno poročilo Europol-Interpol pa ocenjuje, da je bilo več kot 90 odstotkov poti beguncev in migrantov na begu v EU organiziranih s strani tihotapcev, ki delajo za kriminalne mreže. Po ocenah je vsaj pol milijona otrok na svoji poti pomoč poiskalo pri tihotapcih. Od tega je skoraj 100.000 otrok brez spremstva, ti pa so še bolj nagnjeni k iskanju pomoči pri tihotapcih. 

»Zapiranje meja je kot zaklepanje vrat, pri čemer puščamo okna odprta. Razmere silijo otroke, posebej tiste brez spremstva, v še večja tveganja,« je dejala Marie-Pierre Poirier, UNICEF-ova posebna koordinatorka za področje beguncev in migrantov v Evropi. »Države morajo vzpostaviti močnejše zaščitne sisteme za otroke, ne pa graditi višjih zidov.«

Čeprav se je val beguncev in migrantov občutno zmanjšal, so zaprtje meja, strožje politike za nadzor migracij in sporazum med EU in Turčijo, kriminalne skupine spodbudile k uporabi dobro vzpostavljenih poti za tihotapljenje drog in orožja za tihotapljenje beguncev in migrantov. »Države so se pri odgovorih na krizo pogosto zatekle k politikam za nadzor migracij, namesto k varovanju pravic in reševanjem potreb otrok beguncev in migrantov. Če bi obstajale varne in legalne alternative, otroci in njihove družine ne bi bili prisiljeni, da se po pomoč zatečejo k tihotapcem,« dodaja Marie-Pierre Poirier.

Vrednost tihotapljenja in trgovine z ljudi je v poročilu Europol-Interpol ocenjena na 5-6 milijard ameriških dolarjev letno. Ker je število ljudi, ki se podajajo na nevarne poti, upadlo, Europol predvideva, da so tihotapci potrojili svoje cene, saj številni migranti sedaj plačujejo do 3.000 evrov za pot. 

Otroci pogosto ostajajo dolžni tihotapcem. Da bi dolgove poravnali, so pogosto izpostavljeni izkoriščanju z njihove strani. Iz Francije in Italije poročajo o otrocih brez spremstva, ki so prisiljeni v izmenjevanje spolnih uslug, delo ali kriminalna dejanja.

Da bi lahko pomagali zaščititi otroke begunce in migrante, UNICEF poziva k sledečim ukrepom:

  • Nujni so večji napori pri dokumentiranju tihotapljenja in trgovine z ljudmi v povezavi z otroki na begu.
  • V tranzitnih državah, posebej v Grčiji in Italiji, je ključno, da so posamezniki, ki skrbijo za zaščito otrok, opremljeni za individualno svetovanje in nudenje podpore vsem ranljivim otrokom beguncem in migrantom, s posebnim poudarkom na otroke brez spremstva in otroke ločene od svojih družin.
  • Nujno je poostriti kvalitativno zbiranje podatkov v zvezi z otroki v kontekstu odziva na begunce in migrante v Evropi.

Tveganje, da bi otroci, ki ostajajo neopazni, svoje potovanje nadaljevali s pomočjo tihotapcev, se občutno zmanjša v primerih, ki vključujejo individualni intervju z otrokom v 72 urah, boljši dostop do informacij, dodelitev odraslega skrbnika, redno nudenje povratnih informacij glede prošnje za azil in izboljšan dostop do pravne pomoči.

UNICEF je med drugim na ključnih območjih vzpostavil mobilne ekipe s strokovnjaki za zaščito otrok. Ekipe otrokom na begu nudijo osnovne storitve in identificirajo tiste, ki bi lahko bili žrtve tihotapcev in trgovcev z ljudmi. Na primer: specializirano osebje in partnerji v centrih za otroke brez spremstva v Atenah in v okolici mesta ter v pristanišču v Lampedusi v Italiji identificirajo in nudijo pomoč ženskam in dekletom, ki bi lahko bile žrtve spolnih zlorab. UNICEF si tudi prizadeva za redno spremljanje in raziskovanje vpliva tihotapljenja in trgovine z ljudmi na otroke begunce in migrante.