UNICEF-ova ambasadorka Katy Perry v Vietnamu obiskala otroke, ki se soočajo z nepredstavljivimi izzivi

UNICEF-ova ambasadorka Katy Perry v Vietnamu obiskala otroke, ki se soočajo z nepredstavljivimi izzivi

Po obisku v Vietnamu je mednarodno priznana kantavtorica in UNICEF-ova ambasadorka dobre volje Katy Perry javnost pozvala, da svoj fokus usmeri k najranljivejšim otrokom v enem od najhitreje rastočih gospodarstev v Aziji.

Katy Perry je obiskala ruralno provinco Ninh Thuan, ki je med najrevnejšimi in najbolj oddaljenimi regijami v Vietnamu. Ogledala si je izvajanje UNICEF-ovih programov za otroke s posebnimi potrebami, programov, ki otrokom zagotavljajo preživetje, izobraževanje in razvoj v ranem otroštvu, programov za vodo, sanitarije in higieno ter za podnebne spremembe.

»Srce se mi je paralo, ko sem srečala babico, ki skrbi za štiri vnuke, odkar je umrla njena hči. Družina živi v odročni vasici v hribih, do katere vodi luknjasta cesta. Ena od vnukinj, petletna Linh*, je bila močno podhranjena. Če eden od delavcev na terenu, ki jih je za pomoč usposobil UNICEF, ne bi prišel v vas in poskrbel, da Linh dobi pomoč, morda ne bi preživela,« je povedala Katy Perry. »Linh je eden od milijonov otrok, ki se vsak dan soočajo s tovrstnimi izzivi. To je nekaj, kar bi nas moralo zelo skrbeti.«Začarani krog revščine paralizira družine, s posledicami pa se spopadajo še cele generacije. Ob tem se najranljivejši otroci in družine v državi spopadajo še s podnebnimi spremembami. Pomanjkanje dostopa do čiste vode in sanitarij, skupaj z dolgimi obdobji suše, pomeni, da so otroci še bolj izpostavljeni tveganjem kot so podhranjenost in bolezni.

Po klasifikaciji držav po dohodku, ki jo pripravlja Svetovna banka, je Vietnam država z nižjim srednjim dohodkom. Kljub temu v ruralnih predelih, kot je provinca, ki jo je obiskala Katy, otroci še naprej trpijo za posledicami prikrajšanja, trdovratna revščina pa je velik kontrast napredku, ki se kaže v večjih mestih.

Po podatkih UNICEF-a se je v državi znižala revščina med otroki, a ta napredek – četudi impresiven – je le ena plat zgodbe. Razmere, na katere otroci ne morejo vplivati, številnim med njimi onemogočajo pošteno priložnost, da uresničijo svoj potencial. Še naprej si je potrebno prizadevati, da dosežemo otroke, ki so potisnjeni na rob. Medtem ko država gospodarsko napreduje, je pomembno, da fokus na trgovino in razvoj podjetij ne izpodrine vlaganj v blaginjo in razvoj otrok, zlasti tistih, ki živijo na težko dostopnih območjih oz. območjih, ki jih poseljujejo pretežno etnične manjšine.

Namen obiska Katy Perry je opozoriti na ključno problematiko, ki vpliva na milijone otrok, ki ne koristijo posledic ekonomske blaginje – med njimi so tudi otroci iz province Ninh Thuan. Mnogi od njih so ji povedali, da ne želijo po stopinjah svojih staršev - sanjajo, da bi postali zdravniki in učitelji ter pretrgali začarani krog revščine, v katerem živijo njihovi starši.»Otroci, ki sem jih spoznala, imajo neverjetne sanje. V boju za te sanje jim moramo pomagati. Vlaganje v najbolj prikrajšane in omogočanje poštene priložnosti za prihodnost otrok je najboljši način za prekinitev kroga revščine in drastično izboljšanje zdravja, izobraževanja in blaginje otrok,« je dejala Katy.

V nekaterih regijah polovica otrok živi v absolutni revščini, 1 od 5 otrok pa ne obiskuje šole. Okoli 50 odstotkov otrok v teh regijah ni deležnih zadostne zdravstvene oskrbe, kar vsak dan povzroči številne smrti med otroki zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečili.

Otroci iz etničnih manjšin – te predstavljajo 15 odstotkov populacije v državi – se še naprej spopadajo z izključevanjem in omejenimi priložnostmi. Tisti, za katere uradni jezik ni tudi materni jezik, zaostajajo v šoli in imajo zelo majhne možnosti za nadaljnje šolanje, ki bi jim lahko omogočilo izhod iz revščine. UNICEF in vietnamska vlada si skupaj prizadevata premagati jezikovne ovire, s katerimi se soočajo otroci iz etničnih manjšin, saj želita zagotoviti, da bi se ti otroci na primarni stopnji učili v svojem maternem jeziku.

»V provinci Ninh Thuan sem obiskala šole, ki otrokom s posebnimi potrebami zagotavljajo podporo, ki jo potrebujejo. Obiskala sem tudi nižjo srednjo šolo, ki jo povečini obiskujejo otroci iz etničnih manjšin, saj so dobili priložnost, da se dalje izobražujejo,« je povedala Katy.

V vseh programih, ki jih UNICEF izvaja v Vietnamu, podpira vlado in druge partnerje pri oblikovanju enake agende za vse otroke v državi, posebej za otroke iz etničnih manjšin in tiste, ki prihajajo iz družin z nižjimi prihodki, otroke s posebnimi potrebami in otroke, ki jim grozijo izkoriščanje in zlorabe.

»UNICEF si prizadeva, da bi vsak otrok, iz mesta ali podeželja, bogat ali reven, imel priložnost za rast in razvoj ter viden prispevek v družini in skupnosti ter priložnost, da sooblikuje svet, v katerem živi,« je povedala Katy.

*Ime je spremenjeno zaradi varovanja osebnih podatkov.


Fotografije (avtor UNICEF/Quan):
Katy Perry med učenci v dnevnem centru za oskrbo Quang Son v provinci Ninh Thuan. Center pomaga otrokom s posebnim potrebami in otrokom iz etničnih manjšin na tem območju.

Katy Perry med objemom Linhine babice v okrožju Bac Ai. Linh (ni vidna na sliki) ni imela rojstnega lista, bila je močno podhranjena in ni obiskovala predšolske vzgoje.