Voda in sanitarije so ključna skrb v času poplav na Šrilanki

Tropski ciklon Roanu je na Šrilanki prizadel več kot 300 tisoč ljudi ter sprožil številne plazove in močno deževje v 22 od 25 okrožjih v državi. Umrlo je 82 ljudi, 118 jih pogrešajo. Humanitarne organizacije ocenjujejo, da je ciklon prizadel več kot 100 tisoč otrok.

Preživeli so zatočišče poiskali v šolah in drugih javnih zgradbah, ki so spremenjene v začasna zavetišča. Zaradi onesnaženih vodnih virov in s tem vse večjega tveganja za razvoj bolezni, ki se prenašajo prek vode, je UNICEF dostavil 12 ton klora v prahu in 500 tisoč čistilnih tablet za zagotavljanje čiste pitne vode. Pripomočke prebivalcem po vsej državi dostavlja šrilanško Ministrstvo za zdravje.

»V naslednjih dneh je napovedanega še več dežja, zato je ključnega pomena skrb za otroke in družine,« opozarja Una McCauley, predstavnica UNICEF-a Šrilanka. Humanitarne organizacije ocenjujejo, da je ciklon prizadel več kot 100 tisoč otrok, ki potrebujejo pomoč.

»Zagotavljanje čiste pitne vode ostaja izziv, ki ga moramo rešiti čim prej, pomemben pa je tudi na dolgi rok, saj zagotavlja preživetje družin v prihodnosti,« pravi McCauley.

UNICEF je za začasno oskrbo z vodo in obnovitev vodnih virov (ki je ključna za okrevanje prebivalstva po katastrofi) prek Sveta za nacionalno oskrbo z vodo in drenažo vode na prizadetih območjih zagotovil rezervoarje za vodo in vodne črpalke za distribucijo vode. Nujna pomoč je potrebna tudi pri obnovi poškodovanih sanitarij in upravljanju kanalizacijskega sistema.

Med ključnimi prioritetami so:

  • Oskrba z vodnimi rezervoarji in s čisto pitno vodo.
  • Čiščenje in obnova vodnjakov ter namestitev čistilnih naprav.
  • Podpora ozaveščanju o higieni v šolah in zavetiščih.
  • Oskrba s sanitarijami na prizadetih območjih.
  • Obnova upravljanja kanalizacijskega sistema.
  • Uvajanje novih tehnologij za testiranje in čiščenje vode na lokaciji.

UNICEF si z Nacionalnim uradom za varstvo otrok in Ministrstvom za izobraževanje na Šrilanki prizadeva za zaščito otrok, ki jih je prizadel ciklon, skupaj z vlado, humanitarnimi organizacijami, ZN in drugimi nevladnimi organizacijami pa si prizadeva za čim prejšnjo oceno stanja na terenu in učinkovito koordinacijo nudenja pomoči.

Najnovejše informacije so na voljo na Unicef.org in Facebooku UNICEF Šrilanka.