Ustanovljen sklad za izobraževanje v kriznih žariščih po svetu

Ustanovljen sklad za izobraževanje v kriznih žariščih po svetu

Sklad Izobraževanje ne more čakati bo 13,6 milijonom otrok in mladih na kriznih območjih zagotavljal kakovostno izobraževanje v naslednjih petih letih.

Svetovne in nacionalne organizacije so danes ustanovile nov sklad za boljšo koordinacijo podpore in spodbujanje investicij v izobraževanje otrok in mladih, ki so jih prizadeli konflikti in humanitarne krize.

Eden od štirih šoloobveznih otrok po svetu – skoraj pol milijarde otrok – živi v državah, ki so jih prizadele krize. Od tega jih okoli 75 milijonov bodisi zamuja dragocena leta izobraževanja, bodisi so deležni storitev izobraževanja slabe kakovosti, ali pa obstaja verjetnost, da bodo morali izobraževanje opustiti.

"Izobraževanje ne more čakati – sklad za izobraževanje v kriznih razmerah" je bil ustanovljen na Svetovnem humanitarnem vrhu v Istanbulu. Usmerjen je v zagotavljanje kakovostnega izobraževanja 1) za več kot 13,6 milijonov otrok in mladih, ki živijo v kriznih razmerah kot so vojni konflikti, naravne nesreče in zdravstvene katastrofe, v naslednjih petih letih, in 2) za 75 milijonov otrok in mladih, ki nujno potrebujejo izobraževanje, do leta 2030.

Doslej so v sklad finančno prispevale humanitarna organizacija Dubai Cares, Evropska Unija, Nizozemska, Norveška, Služba za mednarodni razvoj Velike Britanije in vlada ZDA.

Izobraževalne sisteme po vsem svetu rušijo nasilni vojaški konflikti, naravne nesreče in zdravstvene katastrofe, ki otroke oropajo spretnosti za grajenje varnih in močnih skupnosti in gospodarstev v odrasli dobi.

V povprečju sta le 2 odstotka humanitarne pomoči namenjena za podporo izobraževanju. Poleg tega izobraževalni sistemi, ki naj bi uspevali na kriznih območjih, ne morejo temeljiti na kratkoročnih in težko predvidljivih pozivih. Sklad Izobraževanje ne more čakati si v petih letih prizadeva zbrati 3,85 milijarde dolarjev in premostiti vrzel, ki obstaja med humanitarno pomočjo med krizo in dolgoročnim razvojem po krizi, prek načrtovanega financiranja.

»Nujno je potrebno zagotoviti, da otroci, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove, dobijo dostop do izobraževanja. Sklad Izobraževanje ne more čakati ima potencial, da otrokom utre pot naprej, saj omogoča razvoj orodij za zagotavljanje izobraževanja in odpira nove vire financiranja,« je povedala Gayle Smith iz Ameriške agencije za mednarodni razvoj.

»37 milijonov otrok na kriznih območjih ne obiskuje pouka. Generacija mladih zamuja dragocena leta izobraževanja, zato nima temeljev za mirno in stabilno prihodnost. Njihovo izobraževanje ne more čakati – zato ne bi smela čakati niti naša pomoč,« je opozorila Justine Greening, Sekretarka Službe za mednarodni razvoj Velike Britanije. »Velika Britanija že vodi prizadevanja za rešitev tega globalnega izziva; podpiramo pobudo »Ne izgubljeni generaciji« UNICEF-a in partnerjev za izobraževanje sirskih otrok beguncev, vendar ta zajema le nekaj od več milijonov otrok po vsem svetu. Zato smo se odločili podpreti pobudo Izobraževanje ne more čakati z donacijo v višini 30 milijonov funtov. Velika Britanija poziva mednarodno skupnost, da poveča svoje napore in omogoči, da dosežemo vsakega otroka z izobraževanjem, ki ga potrebuje, in mu zagotovimo svetlo prihodnost.«

»Nujno je takojšnje ukrepanje; govorimo o številnih otrocih, ki so prikrajšani za šolanje, kar postaja kriza globalnih razsežnosti, ki bo zaznamovala generacije in pomembno vplivala na svet,« meni Gordon Brown, posebni odposlanec ZN za izobraževanje.

»Nov sklad bo pomagal vzpostaviti most med trenutno humanitarno pomočjo in dolgoročnim razvojem, s ciljem, da izobraževanje otrok ne bo spregledano,« je povedala Julia Gillard, predsednica Globalnega partnerstva za izobraževanje (GPE). »Podpiramo pobudo Izobraževanje ne more čakati in si prizadevamo za njen uspeh, da bodo lahko otroci na kriznih območjih nadaljevali z izobraževanjem.« 

»75 milijonom otrok krizne razmere kratijo pravico do izobraževanja. Izobraževanje je ključnega pomena, če želimo otrokom zagotoviti prihodnost. Sklad Izobraževanje ne more čakati ne bi mogel biti ustanovljen v primernejšem času,« je prepričana Lilianne Ploumen, nizozemska ministrica za zunanjo trgovino in razvoj.

»To je prava pobuda ob pravem času. Okrepiti moramo naša prizadevanja za zagotavljanje kakovostnega izobraževanja otrok in mladostnikov na kriznih območjih. Ne moremo si privoščiti prihodnosti, v kateri so milijoni otrok neizobraženi,« je opozoril Børge Brende, norveški minister za zunanje zadeve.

»Ne gre za to, da otroci tudi v kriznih razmerah potrebujejo izobraževanje, temveč, da otroci ga takrat še posebej potrebujejo,« je povedal Anthony Lake, UNICEF-ov izvršni direktor. »Kako bodo otroci brez izobraževanja pridobili znanje in spretnosti za oblikovanje svoje prihodnosti ter grajenje mirne in stabilne prihodnosti družbe kot celote? Kako naj si prizadevamo doseči globalne razvojne cilje za izobraževanje, če se ne osredotočamo na otroke v kriznih žariščih? Ti namreč predstavljajo skoraj polovico vseh otrok, ki ne obiskujejo pouka.«