Revizija azilnih postopkov EU bi morala zagotoviti boljšo zaščito otrok, ujetih v evropski migracijski in begunski krizi

Medtem ko se Evropska unija pripravlja na pogovore o azilnem sistemu v Evropi, UNICEF poziva k temeljitejšemu upoštevanju interesov in pravic otrok.

V prihodnjih dneh bo 28 držav članic EU skupaj z Evropskim parlamentom začelo obravnavo osnutka predloga Evropske komisije, usmerjenega k preoblikovanju Dublinske uredbe. Nova pravila bodo določila, katera država članica je odgovorna za obravnavanje prošnje za azil, ki je bila predložena kjerkoli v EU. 

Razprava bo potekala sredi begunske in migrantske krize, ki je pod vprašaj postavila obstoječ azilni sistem v Evropi, in na nitki pustila viseti usodo več kot 400.000 otrok, ki so zaprosili za azil v Evropi od januarja do novembra 2015.

"Bližajoči se pogovori so priložnost za krepitev vitalnih ukrepov zaščite, do katerih so po mednarodnem pravu upravičeni otroci, ki v Evropi iščejo azil," je dejala Noala Skinner, direktorica UNICEF-ovega urada v Bruslju. "Zaščita otrok mora biti osrednja prioriteta skupnega evropskega azilnega sistema, če želimo, da je ta human, pravičen in učinkovit."

Med drugim UNICEF poziva k naslednjim ukrepom:

  • Sprejemanje pravočasnih odločitev za preprečitev izpostavljenosti otrok tveganjem: V skladu z Dublinsko uredbo lahko od prihoda otroka v EU, do države, ki bo obravnavala njegovo prošnjo za azil, mine 11 mesecev. Tak dolgotrajen proces lahko ovira združitev otroka z družino ter otroka izpostavi različnim tveganjem. UNICEF priporoča 3-mesečno čakalno dobo.
  • Hitrejša izmenjava informacij: Države bi morale zagotoviti, da dobi vsak otrok, z ali brez prisotnosti družinskih članov – v roku 72 ur informacije o pravici do mednarodne zaščite in načinih kako jo lahko uveljavlja.
  • Usklajena raba načela "v najboljšem interesu" za vsakega otroka brez spremstva ali otroka, ki je ločen od svoje družine. To bi pomenilo, da pri načrtovanju otrokove prihodnosti za vse države veljajo enaki kriteriji (kot sta varnost in dobro počutje otroka). Otrokova stališča in mnenja morajo biti slišana skozi celoten proces.
  • Na voljo bi moralo biti več sredstev in strokovnega osebja, kar bi zagotovilo čim prejšnjo napotitev skrbnikov do otrok ter boljše nudenje zaščite in podpore otrokom brez spremstva ali otrokom, ki so ločeni od svojih družin.
  • Alternative obstoječim skupnostim, ki delujejo po principu priporov: noben otrok ne more biti pridržan med postopkom obravnave njegove prošnje za azil, imenovanjem njegovega skrbnika ali zagotavljanjem primerne nastanitve. UNICEF zagovarja pristop brez odvzema prostosti, ki temelji na vključevanju v skupnost tako za otroke kot njihove družine, ki zahtevajo mednarodno zaščito.