Z lepimi željami za otroke begunce in migrante

Z lepimi željami za otroke begunce in migrante

Prvo nedeljo v marcu obeležujemo Mednarodni dan otrok v medijih. Namen tega dne je v medijih dati prostor otrokom ter jim omogočiti, da kot soustvarjalci medijskih zgodb predstavijo svoj pogled na določeno tematiko. Letošnji dan otrok v medijih UNICEF Slovenija namenja glasu najranljivejših – otrok beguncev in migrantov, ki sodelujejo v projektu izmenjave slik med otroki iz osnovnih šol v Sloveniji in otroki begunci in migranti.

Zadnje mesece lahko tudi v Sloveniji spremljamo nepredstavljive številke otrok na begu pred vojno, preganjanjem in zlorabami – izkušnjami, ki jih ne bi smel doživeti noben otrok. Še junija lani je bila med begunci in migranti le desetina otrok, danes pa ti predstavljajo že več kot tretjino vseh posameznikov na tvegani poti v Evropo. Izgubili so dragocena leta otroštva in šolanja, zapustili so svoje domove, družine, prijatelje. V novem in nepoznanem okolju se velikokrat počutijo same, prestrašene in nemočne. »Ker otroci begunci in migranti pogosto niso slišani, so svoj glas posodili svojim slikam, ki nastajajo v projektu izmenjave slik med otroki iz osnovnih šol v Sloveniji in otroki begunci in migranti. Ker je namen Mednarodnega dneva otrok v medijih prisluhniti glasu otrok, letos izpostavljamo najranljivejše med njimi,« je ob tej priložnosti povedala Maja Planinc, Organizatorka programov izobraževanja za razvoj pri UNICEF-u Slovenija.

V projektu izmenjave slik med otroki iz Slovenije in otroki begunci in migranti sodelujejo osnovne šole iz Slovenije ter dva Otrokom prijazna UNICEF-ova prostora v sprejemnem centru za begunce in migrante v Dobovi in Šentilju. Slike, ki nastajajo izpod kreativnih rok učencev, vsebujejo lepe želje za prihodnost, namenjene otrokom beguncem in migrantom. Slike, ki jih ustvarjajo otroci begunci in migranti pa govorijo o najbolj iskrenih željah teh otrok. Prve sodelujoče šole so si slike že izmenjale: slike otrok iz Slovenije so razstavljene v Otrokom prijaznem UNICEF-ovem prostoru, slike otrok beguncev in migrantov pa v osnovnih šolah. »Risbice obeh skupin otrok so si zelo podobne in brez izjeme pozitivno naravnane: otroci begunci in migranti na njih upodabljajo hiše, družine, travnike, igrišča, prijatelje. Enake so želje otrok iz osnovnih šol v Sloveniji. Otroci so najprej otroci – ne glede na njihove usode. S projektom želimo spodbuditi otroke k solidarnosti in razumevanju drugačnih – otrok iz drugih kulturnih okolij - ter obuditi upanje v boljšo prihodnost z željami sovrstnikov,« je pojasnila Planinčeva, ki je zadovoljna s pozitivnim odzivom sodelujočih šol. »Vsi si želimo živeti v prijaznem, solidarnem in sprejemajočem okolju, kjer lahko razvijamo svoje talente in udejanjamo svoje sanje. Učenje spoštovanja razlik med ljudmi ter razvijanje empatije do sočloveka vodijo v odgovornost, tolerantnost in solidarnost do drugih. Vse to je mogoče, če prisluhnemo drug drugemu.«


Mednarodni dan otrok v medijih je nastal na pobudo UNICEF-a in mednarodnega odbora Akademije za televizijsko umetnost in znanost. Vsako leto se pobudi UNICEF-a ob tem dnevu odzove več tisoč televizijskih in radijskih medijev v številnih državah sveta. Obeležujejo ga na tako edinstvene in raznolike načine, kot so otroci sami. Otroci in mladostniki naj bi na ta dan spregovorili tudi o svojih pravicah, odrasli pa naj bi jim prisluhnili in se tudi iz tega kaj naučili. Otroci in mladostniki tako naj ne bi bili samo nemi opazovalci sveta okrog sebe, ampak kreativni soustvarjalci lepšega in boljšega sveta. »Želimo si, da bi bil glas otrok večkrat slišan: tako med sovrstniki kot med odraslimi, še posebej tistimi, ki ustvarjajo v medijih,« dodaja Planinčeva.

Risbici: 
9-letna Madieh iz Sirije je v Otrokom prijaznem prostoru v Šentilju narisala risbico, na katero je zapisala, da si želi miru ter da je bila nekoč nesrečna, sedaj pa je srečna. Ajda iz 3. razreda OŠ Voličina je otrokom na begu zaželela, da čim prej najdejo lep in varen dom.