UNHCR in UNICEF vzpostavila Modre točke za zaščito otrok in družin na begu v Evropi

UNHCR in UNICEF vzpostavila Modre točke za zaščito otrok in družin na begu v Evropi

V luči skupnih prizadevanj za okrepitev zaščite številnih otrok in drugih oseb s posebnimi potrebami med begunci in migranti na begu v Evropi, UNHCR in UNICEF vzpostavljata posebna podporna središča za otroke in družine vzdolž najbolj obremenjene migracijske poti v Evropi.

Dvajset podpornih središč za otroke in družine, imenovanih Modre točke, bo nudilo varna območja za otroke in njihove družine, zagotavljalo ključne storitve, igro, zaščito in svetovanje pod skupno streho. Točke bodo namenjene pomoči najranljivejšim družinam na begu ter številnim otrokom, ki so brez spremstva ali ločeni od svojih družin ter jim grozijo bolezni, travme, nasilje, izkoriščanje in trgovina z ljudmi.

Prve Modre točke že delujejo ali pa so tik pred odprtjem svojih vrat v Sloveniji, Grčiji, Makedoniji, Srbiji in na Hrvaškem. Vseh 20 jih bo delovalo v roku treh mesecev.

Modre točke bodo vzpostavljene v času, ko ženske in otroci predstavljajo že dve tretjini vseh oseb na begu v Evropi. V februarju je bilo med tistimi, ki so Evropo dosegli po morski poti, že skoraj 60 % žensk in otrok, septembra 2015 pa le 27 %. Modre točke bodo tudi identificirale in zaščitile otroke in mladostnike, ki potujejo sami, ter si prizadevale k združevanju z njihovimi družinami, kjerkoli bo to mogoče in z upoštevanjem najboljšega interesa otroka.

»Zaskrbljeni smo nad dobrobitjo dečkov in deklic brez spremstva, ki so na poti čez Evropo nezaščiteni. Številni med njimi so izkusili vojno in težke razmere na poti,« opozarja Volker Türk, namestnik Visokega komisarja za zaščito na UNHCR-ju. »Središča bodo igrala ključno vlogo v identifikaciji teh otrok in jim bodo nudila vso potrebno zaščito, ki jo potrebujejo v neznanem okolju, kjer so lahko izpostavljeni tveganjem,« dodaja Türk.

»Življenja otrok na begu so postavljena na glavo, otroci se soočajo s pretresi in stiskami na vsakem koraku. Podporna središča bodo zagotavljala nivo normalnosti, gotovosti in varnosti v njihovih negotovih življenjih, območja kjer lahko dobijo vso pomoč in podporo, kar je tudi otrokova pravica. Prispevala pa bodo tudi k močnejšim nacionalnim sistemom zaščite otrok,« poudarja Marie-Pierre Poirier, UNICEF-ova posebna koordinatorka za področje beguncev in migrantov v Evropi.

Prepoznavanje tistih otrok, ki so v stiski, je zahteven proces. V nekaterih državah se mladi potniki pretvarjajo, da so odrasli, saj ne želijo ustavljanja na svoji poti, kar jih še dodatno izpostavlja tveganjem in izkoriščanjem. Lani je v Evropi več kot 90 tisoč otrok brez spremstva ali ločenih od svojih družin zaprosilo za azil ali pa so bili deležni posebne pomoči, večina v Nemčiji in na Švedskem. 

Podporna središča za otroke in družine bodo jasno označena in lahko prepoznavna ter bodo omogočala standardiziran in konsistenten nabor storitev, ki jih bodo zagotavljale različne organizacije, med drugim tudi Rdeči križ in partnerske nevladne organizacije. Središča pa ne morejo biti nadomestek za odgovornost in obveznost držav, ki morajo storiti vse, kar je v njihovi moči, da zagotovijo pomoč in zaščito otrokom brez spremstva in tistim, ki so ločeni od svojih družin, ter preprečijo spolno nasilje ali nasilje zaradi spola.

Modre točke bodo delovale na izbranih strateških območjih – vstopnih/izstopnih točkah na mejah, območjih za registracijo, strateških urbanih središčih – pa tudi v obliki mobilnih enot. Njihove storitve vključujejo: 

  • iskanje pogrešanih oseb – storitev, ki jo zagotavljata mreži Rdečega križa in Rdečega polmeseca;
  • združevanje družin; 
  • otrokom prijazne prostore in posebne kotičke za matere z otroki;
  • prostore za svetovanje;
  • psihosocialno prvo pomoč;
  • pravno svetovanje; 
  • varne prostore, namenjene za spanje žensk in otrok;
  • socialne delavce na terenu; 
  • informacijsko pisarno in omogočanje Wi-Fi povezave.

Zemljevid Modrih točk - podpornih središč za otroke in družine najdete tukaj