Izobrazba za več kot pol milijona otrok v Južnem Sudanu

Izobrazba za več kot pol milijona otrok v Južnem Sudanu

Južnosudansko ministrstvo za izobraževanje, znanost in tehnologijo je s podporo UNICEF-a lansiralo pobudo, s katero bodo omogočili izobraževanje več kot pol milijona otrok v tej državi.

Pobuda Nazaj k učenju 2 (The Back to Learning 2) bo v Južnem Sudanu omogočila izobraževanje otrok, ki zaradi konfliktov, velike oddaljenosti od šole ali slabega finančnega stanja družin ne obiskujejo pouka. Gre za nadgradnjo pobude Nazaj k učenju 1, ki je v letu 2015 omogočila izobraževanje za več kot 350 tisoč otrok. »Lani je bil narejen velik napredek, vendar je med otroki še vedno veliko takih, ki šole ne obiskujejo,« je opozoril dr. John Gai Yoah, minister za izobraževanje, znanost in tehnologijo.

Razmere na področju izobraževanja v Južnem Sudanu so izredno slabe, saj le 1 od 10 otrok zaključi osnovno šolo. Vojni konflikti, ki so izbruhnili v letu 2013, so več kot 400 tisoč otrokom onemogočili izobraževanje in močno zmanjšali vpis v osnovne šole po državi. »Otrok, ki ne obiskuje šole, je otrok, oropan svojih pravic in svoje prihodnosti,« opozarja Jonathan Veitch, UNICEF-ov predstavnik v Južnem Sudanu. »Od izobrazbe otrok je odvisno delovanje naše družbe.«

Pobuda Nazaj k učenju 2 bo zagotovila pakete nujne pomoči s kompleti potrebščin za izobraževanje in zaščito otrok na območjih, na katerih potekajo spopadi, in pakete za izobraževanje za otroke na območjih brez spopadov.

UNICEF bo skupaj s partnerji za izobraževanje več kot pol milijona otrok, starih od 3 do 18 let, potreboval 75 milijonov dolarjev. Sredstva bodo namenjena vzpostavitvi prostorov za izobraževanje in zagotovitvi izobraževalnih materialov za otroke, ki šole še ne obiskujejo, zagotavljanju nadaljnjega izobraževanja otrok na območjih, na katerih potekajo spopadi, in vpisu novih učencev, ki so bili primorani opustiti izobraževanje iz drugih razlogov. 

Fotografija: 16-letni Malual Stephen lahko s pomočjo UNICEF-a ponovno obiskuje šolo v Džubi v Južnem Sudanu. Avtor: UNICEF/Ohanesian