200 milijonov deklic in žensk žrtev obrezovanja spolovil

200 milijonov deklic in žensk žrtev obrezovanja spolovil

6. februarja obeležujemo svetovni dan ničelne tolerance do obrezovanja ženskih spolnih organov. Obrezovanju spolovil je podvrženih 200 milijonov deklic in žensk v 30 državah.

Najnovejše poročilo UNICEF-a o obrezovanju deklic in žensk kaže, da kar polovica žensk in deklet, ki so bile podvržene obrezovanju spolovil, živi v treh državah: Egiptu, Etiopiji in Indoneziji. 

»Praksa obrezovanja žensk in deklic se razlikuje med kulturami in regijami, med njimi nekateri postopki predstavljajo veliko tveganje za zdravje, vsi pa pomenijo kršitev otrokovih pravic. Vsi – tako vlade, zdravstvena stroka in voditelji lokalnih skupnosti kot starši in družine - moramo okrepiti svoja prizadevanja, da se ta praksa ukine,« opozarja Geeta Rao Gupta, namestnica izvršnega direktorja UNICEF-a.

Poročilo navaja, da je kar 44 milijonov deklic, ki so bile podvržene obrezovanju spolovil, starih 14 let ali manj. V Gambiji je takih 56 % deklic, v Mavretaniji 54 %, v Indoneziji pa 50 %, pri čemer so slednje stare 11 let ali manj. V Somaliji je obrezanih 98 % žensk in deklic, starih 15 do 49 let, v Gvineji 97 %, v Džibutiju pa 93 %.

Najobsežnejše poročilo o obrezovanju deklic in žensk doslej kaže, da je obrezanih 70 milijonov deklic in žensk več, kot so lani ocenili strokovnjaki. Razlogi so v večanju populacije v nekaterih državah in dejstvo, da letošnje poročilo vključuje tudi podatke iz Indonezije. »Odkrivanje in spremljanje praks obrezovanja žensk in deklic je bistveno, če želimo ukiniti te prakse in zaščititi milijone deklic po vsem svetu, saj lahko tako bolje razumemo razsežnosti teh posegov,« dodaja Rao Gupta.

Zaradi preventive se je drastično zmanjšalo obrezovanje žensk in deklic med 15. in 19. letom starosti v Liberiji, Burkini Faso, Keniji in Egiptu. Od leta 2008 so številne lokalne skupnosti razglasile opuščanje te prakse, nekatere države pa so tovrstno prepoved tudi uzakonile. Obrezovanje je v nekaterih državah, kjer to prakso še izvajajo, nenaklonjeno tudi javno mnenje, med nasprotniki je tudi tretjina dečkov in moških. Kljub temu velja opozorilo, da se zaradi rasti populacije število žrtev iz leta v leto povečuje. Če se bo trend nadaljeval, se bo število deklic in žensk, podvrženih temu posegu, v prihodnjih 15 letih znatno povečalo.

UNICEF, skupaj z UNFPA, vodi največji globalni program, ki si prizadeva k izkoreninjenju praks obrezovanja ženskih spolnih organov, in pri tem sodeluje z vladami, skupnostmi, verskimi voditelji in številnimi drugimi partnerji. Omenjena prizadevanja so tudi del novih ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030.