Vlada Republike Slovenije in UNICEF bosta okrepila humanitarno pomoč za otroke begunce in migrante

Vlada Republike Slovenije in UNICEF bosta okrepila humanitarno pomoč za otroke begunce in migrante

Več kot 2.000 beguncev in migrantov vsak dan prečka Slovenijo, zato sta UNICEF in Vlada Republike Slovenije danes naznanila partnerstvo, usmerjeno v učinkovitejšo skrb in zaščito otrok beguncev in migrantov.

»Čeprav se večina beguncev in migrantov v Sloveniji zadrži le krajši čas na poti do želene države, so humanitarne potrebe precejšnje – še posebej najranljivejših skupin, kamor sodijo tudi otroci,« pojasnjuje Boštjan Šefic, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve in koordinator Vlade RS za področje begunske problematike v Sloveniji. »Dogovor, sklenjen z UNICEF-om, bo okrepil naša prizadevanja za pomoč otrokom in družinam na poti skozi Slovenijo.«

Kljub prizadevanjem slovenske vlade, da migrantom in beguncem omogoči zavetje in nujno pomoč, so zaradi razsežnosti krize podporni sistemi že močno obremenjeni. UNICEF si bo zato prizadeval za okrepitev in povečanje obsega storitev zaščite otrok v Sloveniji, usposabljanje delavcev na terenu, spodbujanje higienskih ukrepov in delitev pripomočkov, ki jih posamezniki potrebujejo v zimskih razmerah.

»Otroci na begu so v prvi vrsti otroci – potrebujejo varen prostor in čas za igro, počitek po naporni poti, ustrezno prehrano in toplo zavetje pred mrzlo zimo. UNICEF bo v sodelovanju s slovensko vlado in partnerskimi organizacijami zagotavljal potrebno oskrbo, ki jo otroci potrebujejo na poti do želene države,« poudarja Marie-Pierre Poirier, UNICEF-ova posebna koordinatorka za področje beguncev in migrantov v Evropi.

UNICEF in slovenska partnerska nevladna organizacija, Slovenska filantropija, se bosta na terenu osredotočila na naslednje ključne ukrepe:
  • Vzpostavitev otrokom in družinam prijaznih UNICEF-ovih prostorov, ki bodo omogočali varna območja za počitek otrok, izobraževalne aktivnosti in nudenje prve psihosocialne pomoči ter informacije in drugo podporo, ki jo potrebujejo. UNICEF bo prostore opremil zimskim razmeram primerno, priskrbel pa bo tudi topla oblačila, obutev in odeje. Otrokom prijazni prostori bodo prvi korak na poti do tako imenovanih Podpornih središč za otroke in družine, ki bodo UNICEF-u, v sodelovanju z Uradom Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) in Rdečim križem, omogočala bolj integrirane storitve in zaščito družin na begu. 
  • Okrepitev usposabljanja osebja in prostovoljcev na terenu o boljši zaščiti otrok v sprejemnih in nastanitvenih centrih.
  • Vzpostavitev posebnih kotičkov za matere z otroki, ki bodo omogočali čisto in varno mesto za previjanje in dojenje otrok, na voljo pa jim bodo tudi higienski pripomočki.
  • Podpora zagotavljanju higienskih standardov v vseh sprejemnih in nastanitvenih centrih in delitev paketov s higienskimi pripomočki.

UNICEF bo svoj odziv prilagajal glede na razmere in potrebe na terenu ter razpoložljiva finančna sredstva. 

Fotografija zgoraj: UNICEF-ovo osebje na terenu v Dobovi z igro z lutkami zabava otroke iz Sirije, medtem ko ti čakajo, da bodo s svojimi družinami nadaljevali pot. Avtor: UNICEF