Svetovni dan boja proti aidsu

Svetovni dan boja proti aidsu

Umrljivost mladostnikov zaradi aidsa se je od leta 2000 potrojila

UNICEF v najnovejšem poročilu razkriva, da se je število mladostnikov, ki so umrli zaradi aidsa, v zadnjih petnajstih letih potrojilo. 

Aids je najpogostejši vzrok za smrt med afriškimi mladostniki in drugi najpogostejši med odraščajočimi na svetu. Med okuženimi z virusom HIV so mladostniki edina starostna skupina, med katerimi smrtnost ne upada.  

V Podsaharski Afriki, regiji z najvišjo stopnjo razširjenosti virusa HIV, dekleta zbolevajo pogosteje, in predstavljajo 70 odstotkov novo okuženih mladostnikov v starostni skupini  med 15. in 19. letom. V tej starostni skupini je v Podsaharski Afriki testiran le vsak deseti mladostnik. 

»Ključnega pomena je, da imajo mladostniki, okuženi s HIV, dostop do zdravljenja, oskrbe in podpore,« je dejal Craig McClure, vodja UNICEF-ovih globalnih programov za HIV/aids. »Hkrati morajo imeti zdravi dostop do znanja in sredstev, da zdravi tudi ostanejo.«

UNICEF-ovo poročilo Otroci, mladostniki in aids razkriva, da je manj kot 2 odstotka dojenčkov, mlajših od dveh mesecev, testiranih za HIV. Samo tretjina od 2,6 milijona otrok, okuženih s HIV, ki so mlajši od 15 let, je deležnih ustreznega antiretrovirusnega zdravljenja. 

Najnovejši podatki razkrivajo, da se je večina mladostnikov, ki so umrli zaradi z aidsom povezanimi boleznimi, z virusom okužila v zgodnjem otroštvu. Pred desetimi oziroma petnajstimi leti je bil delež nosečnic in mater, okuženih s HIV, ki so bile deležne ustreznega zdravljenja za preprečitev prenosa okužbe na otroka, bistveno nižji. Mnogi otroci so odraščali in vstopili v najstniška leta, ne da bi vedeli za okužbo. 

Kljub temu je bilo od leta 2000 preprečenih skoraj 1,3 milijona novih okužb otrok, predvsem zaradi napredka na področju preprečevanja prenosa okužbe z matere na otroka. 

Leta 2014  je 60 odstotkov žensk, okuženih s HIV, prejemalo antiretrovirusno zdravljenje za preprečitev prenosa okužbe na otroka. Zaradi tega je smrtnost otrok, mlajših od 4 leta, povezana z aidsom upadla za 60 odstotkov od leta 2000. Napori za preprečevanje prenosa okužbe z matere na otroka bodo pomembno spremenili vpliv epidemije na prihodnje generacije. 

Podatki kažejo, da (se) med mladostniki v starostni skupini od 15 do 19 let: 
- vsako uro na novo okuži 26 oseb;
- skoraj polovica obolelih živi le v šestih državah: Južni Afriki, Nigeriji, Keniji, Indiji, Mozambiku in Tanzaniji.

»Napredek, ki smo ga dosegli na področju preprečevanja prenosa okužbe z matere na otroka je izjemen, vendar je potrebno zagotoviti takojšnja vlaganja, da bi življenjsko potrebno zdravljenje omogočili otrokom in mladostnikom, okuženim s HIV,« poudarja McClure.