Število otroških nevest v Afriki bi do leta 2050 lahko naraslo na 310 milijonov

Število otroških nevest v Afriki bi do leta 2050 lahko naraslo na 310 milijonov

Vsaka otroška nevesta je tragedija. Njihov porast je nesprejemljiv.

Če se bo trenutni trend otroških porok nadaljeval, se bo število otroških nevest v Afriki do leta 2015 drastično povečalo in sicer s 125 milijonov na 310 milijonov, opozarja UNICEF v najnovejšem poročilu, ki ga je danes predstavil v Zambiji ob Vrhu deklic Afriške unije.  

Danes predstavljeno UNICEF-ovo poročilo z naslovom Otroške poroke v Afriki opozarja na prepočasen upad otroških porok v Afriki, ki v kombinaciji s hitro rastjo prebivalstva, predstavlja poglavitni vzrok za predvideno povečanje otroških nevest do leta 2050. V vseh preostalih svetovnih regijah trenutni trendi upada otroških porok in demografski trendi kažejo na to, da se bo število otroških porok iz leta v leto zmanjševalo. Do leta 2050 bo Afrika izpodrinila Južno Azijo, kot regijo z najvišjim številom žensk v starosti med 20 in 24 let, ki so bile poročene v otroštvu. 

 »Otroške poroke krepijo norme in vrednote, ki škodujejo ženskam, in jih je izjemno težko izkoreniniti,« je dejal predsednik komisije Afriške unije Nkosozana Dlamini Zuma. »Z večjimi prizadevanji za ozaveščanje prebivalcev ter partnerskim sodelovanjem lahko izkoreninimo uničujoče otroške poroke.«

Vzdolž Afrike se je delež mladih žensk, ki so bile poročene v času otroštva, znižal s 44 odstotkov leta 1990 na današnjih 34 odstotkov. Glede na napoved, da se bo populacija deklic v Afriki povečala z današnjih 275 milijonov na 465 milijonov do leta 2050, je potrebno bolj zavzeto ukrepanje, saj bi tudi podvojitev trenutne stopnje upada otroških porok v navedenem obdobju še vedno pomenila večje število otroških nevest. 

Napredek je bil tudi neenakomeren: verjetnost, da bo deklica iz najrevnejših predelov poročena v času otroštva, je danes približno enaka kot pred 25 leti. 

Kadar se otroci poročijo v otroštvu, se njihove možnosti za zdravo in uspešno življenje drastično zmanjšajo, pogosto pa otroška poroka pomeni vstop v začarani krog revščine, ki se prenaša med generacijami. Otroške neveste pogosteje opustijo šolanje, postanejo žrtve nasilja in se okužijo z virusom HIV. Otroci najstnic, ki so bile poročene v otroštvu, se pogosteje rodijo mrtvi, imajo večjo nevarnost, da umrejo kmalu po porodu in imajo prenizko telesno težo. Otroškim nevestam pogosto primanjkuje znanj in spretnosti, potrebnih za zaposlitev. 

Afriška unija je meseca maja lansirala kampanjo za izkoreninjenje otroških porok. Pripravljen je bil tudi akcijski načrt za vlade, usmerjen v zniževanje otroških porok na račun izboljšanega dostopa deklic do registracije ob rojstvu, kakovostnega izobraževanja, zdravstvenih storitev ter krepitve in implementacije zakonov ter politik za zaščito pravic deklic in prepoved otroških porok pred dopolnjenim 18. letom. 

»Izjemno število prizadetih deklic, izgubljenih otroštev in prihodnosti, predstavlja resno opozorilo za nujnost izkoreninjenja otroških porok enkrat za vselej,« poudarja UNICEF-ov izvršni direktor Anthony Lake. »Podatki tudi jasno kažejo, da je potrebno pri izkoreninjenju otroških porok posebno pozornost nameniti najrevnejšim in najbolj marginaliziranim deklicam, ki so najbolj izpostavljene in najbolj potrebujejo pomoč, pri zagotavljanju kakovostnega izobraževanja in ostalih zaščitnih storitev. Od tega so odvisna njihova življenja in prihodnosti njihovih skupnosti. Vsaka otroška nevesta je tragedija. Njihov porast je nesprejemljiv.«