Zakaj je pravičnost pomembna?

Zakaj je pravičnost pomembna?

UNICEF-ovi ambasadorji Orlando Bloom, Liam Neeson, Sir Roger Moore, Shakira, Ricky Martin, Priyanka Chopra, Novak Đoković in Angelique Kidjo združeni za otroke v kampanji #FightUnfair v boju proti nepravičnemu svetu

UNICEF je danes predstavil poročilo Pravične možnosti za vsakega otroka. V njem opozarja, da svet ostaja izjemno nepravičen za najrevnejše in najbolj marginalizirane otroke kljub številnim dosežkom, ki so bili uresničeni po sprejemu Konvencije o otrokovih pravicah leta 1989. 

»V obdobju ene generacije smo uspeli prepoloviti umrljivost otrok, več kot 90 odstotkov otrok na svetu vključiti v osnovnošolsko izobraževanje in 2,6 milijardama ljudem omogočili dostop do pitne vode,« je dejal UNICEF-ov izvršni direktor Anthony Lake. »In vendar otroci še vedno predstavljajo skoraj polovico revnih na svetu, 250 milijonov otrok še vedno živi v državah, kjer divjajo spopadi, in več kot 200.000 jih je v letošnjem letu tvegalo lastna življenja, da bi našli varno zavetje v Evropi.«

Najnovejše UNICEF-ovo poročilo, podkrepljeno s statističnimi podatki, ponazarja položaj najbolj marginaliziranih otrok na svetu glede na osnovne kazalnike človekovega razvoja. Poročilo opozarja:

Otroci iz najrevnejših gospodinjstev imajo skoraj dvakrat več možnosti, da umrejo pred petim letom, kot otroci iz najbogatejših gospodinjstev, in imajo petkrat več možnosti, da se ne šolajo ali šolanje opustijo.       

Deklice iz najrevnejših družin imajo štirikrat več možnosti, da bodo poročene pred dopolnjenim 18. letom, kot njihove vrstnice iz najbogatejših družin.

Več kot 2,4 milijarde ljudi na svetu še vedno ne uporablja ustreznih sanitarij, od tega jih 40 odstotkov živi v Južni Aziji.
 
Več kot 660 milijonov ljudi na svetu še vedno nima dostopa do pitne vode, med njimi jih je skoraj polovica v Podsaharski Afriki.

Polovica od 159 milijonov otrok, ki zaostajajo v rasti zaradi pomanjkanja ali neustrezne hrane, živi v Južni Aziji in tretjina v Afriki. 

»Tovrstne neenakosti krepijo začarani krog revščine in pomanjkanja, ki se prenaša med generacijami,« poudarja Lake. »To lahko spremenimo. Vemo, kako ga upočasniti in prekiniti ter začarani krog revščine in pomanjkanja spremeniti v krog medgeneracijskega napredka. Odločitev je naša, za njeno uresničitev pa je potrebna predanost in več sredstev. Gre za moralno, strateško, pragmatično in pravično odločitev.«

Poročilo Pravične možnosti za vsakega otroka poziva k odpravi neenakosti in vrzeli med otroki, še posebej najbolj ranljivimi, saj je to moralno pravilno in tudi pravično. S tem povezana vlaganja bodo imela številne prednosti ne le za same otroke, temveč tudi za celotne skupnosti, družbo in gospodarstvo. 

Najbolj zveneča imena iz vrst UNICEF-ovih ambasadorjev so se združila za otroke v boju proti nepravičnemu svetu. Z aktivnostmi na svojih profilih družbenih omrežij si prizadevajo spodbuditi globalno ukrepanje za pomoč najbolj ranljivim otrokom sveta v okviru UNICEF-ove kampanje s pomenljivim sloganom # FightUnfair.

»Šokantno je, da eden od devetih otrok na svetu živi na vojnih območjih, kjer je priča grozljivim prizorom nasilja,« je poudaril britanski igralec in UNICEF-ov ambasador dobre volje Orlando Bloom. »Z UNICEF-om sem obiskal Republiko Makedonijo in Srbijo, kjer sem na lastne oči videl, kako otroci skupaj s svojimi družinami bežijo iz svojih domovin zaradi vojne. Svet se sooča z največjo begunsko krizo po drugi svetovni vojni. Vsaka država, ki lahko, bi morala pomagati tem ranljivim otrokom in družinam na begu v Evropo.« 
  
Multimedijsko gradivo je na voljo na povezavi: 
unicef.org/fightunfair 
http://weshare.unicef.org/mediaresources